university education

 • Polska pedagogika i edukacja międzykulturowa w recepcji ukraińskich badaczy

  Author: Ludmyła Khorużha
  Institution: Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 76-85
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.05
  PDF: em/8/em805.pdf

  W artykule zostały poddane analizie naukowe badania komparatystyczne ukraińskich uczonych dotyczące rozwoju pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej oraz doświadczenia tego kraju w reformowaniu systemu edukacji w kontekście eurointegracji. Podkreślono, że dla ukraińskich uczonych polskie doświadczenia są najbardziej aktualne i interesujące, o czym świadczą liczne publikacje w czasopismach naukowych oraz dysertacje. Określono i przeanalizowano ponadto podstawowe grupy tematyczne takich badań, jak: rozwój edukacji uniwersyteckiej; edukacji międzykulturowej; profesjonalne przygotowywanie przyszłych nauczycieli; modernizacja edukacji zawodowej; transformacje w systemie edukacji szkolnej; nauczanie i wychowywanie uczniów; analiza sylwetek postaci historycznych, które włożyły wielki wkład w rozwój nauk pedagogicznych; nowe podejścia do zarządzania systemem edukacji. Odwołano się do fundamentalnych badań polskich uczonych w zakresie wymienionej problematyki. Sformułowano wniosek, zgodnie z którym polskie szkoły naukowe, reformy w dziedzinie edukacji są katalizatorem naukowych idei ukraińskich uczonych w dziedzinie pedagogiki, wzorem modernizowania edukacji w kontekście jej europejskiego rozbudowywania.

 • Edukacja uniwersytecka na Pograniczu jako przestrzeń kształtowania się projektu życiowego młodych dorosłych

  Author: Jolanta Suchodolska
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4577-3907
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 238-255
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.13
  PDF: em/15/em1513.pdf

  Opracowanie jest próbą spojrzenia na miejsce, jakie zajmuje edukacja uniwersytecka w procesie budowania projektu życiowego przez młodych dorosłych/cieszyńskich studentów na pograniczu polsko-czeskim. W tekście podjęty został ważny wątek, opisujący stosunek młodych ludzi do kształcenia, rozumianego nie tylko jako proces podnoszenia poziomu swojego wykształcenia, ale - w głównej mierze - wzrostu życiowych kompetencji, a także podnoszenia poziomu zadowolenia ze swojego życia. Jednym z wymiernych efektów tego procesu powinno być bardziej świadome podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za siebie, a także własne życie i dokonywane wybory. Grupą, która w sposób najbardziej bezpośredni może tego doświadczać, jest młodzież studiująca, w tym opracowaniu opisywana jako „młodzi dorośli”. Przed nią bowiem otwiera się szansa nabywania nowych umiejętności w oglądzie świata i swojego w nim miejsca, które wzrastać powinny wraz z okazją do zauważania i pomnażania własnych zasobów, by łatwiej zabezpieczyć swoją przyszłość. Studiujący młodzi dorośli na pograniczu polsko-czeskim stanowią grupę, dla której ten etap edukacji jest przepustką do dojrzałości, a obecne w nim wydarzenia współtworzą jakość ich życia. Wspomniani młodzi dorośli są świadomi potrzeby utrzymania wysokiego statusu wiedzy i kompetencji za pośrednictwem sprofilowanej i ustawicznej edukacji, co sprzyja ocenie ich własnego życia jako zgodnego z zadaniem rozwojowym tego okresu i satysfakcjonującego na tym etapie.

 • Young Adults in the Process of Academic Education and Shaping Their Life Project

  Author: Jolanta Suchodolska
  E-mail: doktorjolanta@gmail.com
  Institution: University of Silesia
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4577-3907
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 153-166
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.04.09
  PDF: kie/134/kie13409.pdf

  This study is an attempt to look at university education as an important developmental task and an element of young adults’ life project. Both the expert literature and the results of empirical research make it possible to treat higher education as an important element of entering adulthood and undertaking mature social and professional roles. Fulfilling those roles enables the young to collect life experience and to crystallize their mature life project. That project comprises many tasks the fulfilment of which allows young people to become adults and to build a mature identity. Becoming an adult occurs very individually, with the use of one’s own experience, resources, and competences. Therefore, the final developmental task can be viewed as the pursuit of adulthood and as undertaking mature obligations. In the case of young adults studying at university, that task involves the fulfilment of many social and (pro-)professional roles. Moreover, university students are provided with the possibility of verifying their current choices and investments in their own future before undertaking permanent obligations. In this context, it seems worth to raise questions of how students perceive this psychological period, how they find their place and what importance education has in their life project.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart