value

 • Pisarze literatury dziecięcej – ich rola w kształtowaniu postaw z rozważań o przyjaźni

  Author: Jan Czechowski
  Institution: Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 67-82
  DOI Address: -
  PDF: kim/2016_2/kim2016206.pdf

  Writers of the children’s fiction – their role in the forming of attitudes from deliberations about the friendship
  Abstract: Evoked values in work addressed to the young recipient are meeting the needs of the moral, cognitive, social, ethical nature among others well understandable – aesthetic. Writers creating works for children and teenagers are revealing the truth about the life, moral dilemmas and the solitude of the man. Authors of children’s books are provoking the reflective thinking of the reader, deepening his knowledge about oneself, world and other people in the process. In the present text the main theme constitutes the issue of the attitude which is developing within the friendship. Writers, writing works for the young recipient, are directing the linguistic announcement which simultaneously is a transmitter of specific values in their work. Into literary works values which refer for bringing up the process of teaching the value are written down. It is possible to accept proposals of attitudes prose writers writing for children and poets are including which in their works, or to oppose to them. Probably however it isn’t possible to stay in view of contents come across in the children’s fiction indifferent.

 • The Hierarchy of Values among Young People from Schools in the Mountainous Regions (Comparative study on the example of Poland and Ukraine)

  Author: Olena Budnyk
  Author: Piotr Mazur
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 56-65
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2017.47.1.04
  PDF: tner/201701/tner20170104.pdf

  The issue of values in the education of young people is always relevant in the pedagogical literature. The main purpose of this article is to show the hierarchy of values of young people aged 12-15. The problem of the meaning of values in the lives of young people will be presented on the basis of our own research conducted among students from the Myślenice district (Poland) and Nadvirna district of the Ivano-Frankivsk region (Ukraine).

 • The Educational Value of Control and Evaluation Activities

  Author: Wojciech Kojs
  Institution: WSB University in Dąbrowa Górnicza,
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 103-114
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.19.57.3.08
  PDF: tner/201903/tner5708.pdf

  Education is a metaprocess focused on causing changes in individual and social resources of experience, knowledge, skills, attitudes, beliefs and aspirations, as well as in the state of health and physical fitness. This system of processes consists of many diverse interrelated interactions, actions, acts, deeds and activities, with many related elements and components, and among them control and evaluation activities. The purpose of the article is to present the results of analyzes and thoughts related to the determination of the role of these activities among other educational acts, related in particular to cooperation and mutual interaction. It goes well beyond the commonly accepted so-called school and colloquial understanding of these terms. They are treated primarily as cognitive and research activities, as well as valuing activities, as subject-making, person-forming and sociogenic tools. The basis of the research was a diachronic-synchronous model of the full, broadly understood act of educational activity. The resulting conclusions indicate their fundamental role in education.

 • The value of education as a factor in the modellingof a successful career of Roma university graduates

  Author: Iva Staňková
  Institution: Tomas Bata University in Zlín
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 155-168
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.09
  PDF: em/12/em1209.pdf

  We współczesnym społeczeństwie sukces i jakość życia jednostki uzależnione są od zdobytego przez nią wykształcenia. Z licznych badań wynika, że właśnie deficyt niezbędnego poziomu wykształcenia należy do kluczowych czynników odpowiedzialnych za społeczne, a przede wszystkim ekonomiczne wykluczenie Romów. W ten sposób w dłuższej perspektywie system kształcenia jest niezwykle istotnym narzędziem służącym do ograniczenia skutków marginalizacji Romów i umożliwiającym wzrost ich szans na zaangażowanie społeczne. Systematyczne kroki wspierające kształcenie romskich dzieci oraz ich sukcesy w szkole budzą duże nadzieje, są również przedmiotem wielu wysiłków i pochłaniają znaczące środki finansowe. Artykuł powstał na podstawie projektu grantowego IGA SV60171706020 / 2110 Koncepcja wartości edukacyjnych z perspektywy uczniów z różnych środowisk kulturowych (Uniwersytet Tomasa Baty w Zlínie, Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Pedagogicznych, Republika Czeska). Autorka wykorzystuje częściowo wyniki realizowanego projektu, skupia się nie tylko na przyczynach szkolnych niepowodzeń romskich uczniów i studentów, ale głównie na czynnikach warunkujących pozytywną ścieżkę edukacyjną wyróżnionych grup. Przy wykorzystaniu metody rozmów narracyjnych z Romami z wyższym wykształceniem poszukuje ważnych momentów i specyficznych sytuacji, które przyczyniły się do uzyskania przez nich sukcesów edukacyjnych, ukoronowanych uzyskaniem absolutorium wyższej uczelni. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż aspiracje edukacyjne, jasno określone cele, wysoka pozycja edukacji w systemie wartości jednostki oraz własne możliwości i wysiłek są czynnikami determinującymi sukcesy szkolne romskich uczniów. Istotne są też rola wzorca grupy społecznej, jaką jest inteligencja romska, oraz postawa nauczyciela i jego kompetencje.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart