Venice Commission

 • Wkład Rady Europy w kształtowanie i upowszechnianie standardów państwa prawnego

  Author: Agata Pyrzyńska
  E-mail: agatapyrzynska@poczta.onet.pl
  Institution: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 167-183
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.10
  PDF: ppk/44/ppk4410.pdf

  Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie wkładu Rady Europy w kształtowanie i upowszechnianie standardów państwa prawnego. Zasada praworządności, ściśle powiązana z zasadą państwa prawnego, stanowi bowiem jedną z trzech podstawowych wartości, na których oparta jest działalność Rady. Dbałość Rady o utrzymywanie przez państwa członkowskie właściwych standardów w tym zakresie przejawia się w dwóch głównych płaszczyznach. Po pierwsze, Rada podejmuje działania mające na celu zdefiniowanie i stworzenie jednolitego, uniwersalnego sposobu rozumienia zasady państwa prawnego przez poszczególne państwa. Po drugie zaś system prawny Rady przewiduje szereg konkretnych mechanizmów mających na celu egzekwowanie realizacji przez państwa członkowskie omawianej zasady. Jednak jak pokazuje praktyka, nie każde z nich cechuje się wystarczającą efektywnością.

 • Aktywność Komisji Weneckiej na rzecz poprawy standardów demokratycznych w prawodawstwie Czarnogóry w latach 2011–2014

  Author: Michał Klimkowski
  E-mail: mgk7@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 247-261
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.14
  PDF: ppk/44/ppk4414.pdf

  Niniejsza praca jest próbą ukazania aktywności Komisji Weneckiej względem Czarnogóry w latach 2011–2014. Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo skupia swoją działalność przede wszystkim na prawie konstytucyjnym, analizując nie tylko projekty zmian w ustawach zasadniczych, ale także wszelkie poprawki do konstytucji oraz inne akty prawne związane z zasadniczym porządkiem ustrojowym. Opisywane w tekście działania Komisji odnoszą się do Czarnogóry, będącą demokracją parlamentarną, której ustrój polityczny reguluje Konstytucja z 2007 r. Państwo to ubiega się o członkostwo w Unii Europejskiej, która rozpoczęła negocjacje akcesyjne w czerwcu 2012 r. Jednak w kwestii dostępowania do standardów europejskich jest jeszcze wiele kwestii, które wymagają znacznej uwagi, by osiągnąć pożądany stan, zgodny z normami funkcjonującymi na Zachodzie Europy.
  Pierwsza część tekstu to wprowadzenie do tematyki działalności Komisji Weneckiej. Druga część dotyczy aktywności Komisji w kwestiach pomocy prawnej i jej misji na rzecz poprawy standardów demokratycznych i ochrony praw człowieka. Trzecia część tekstu to próba zaprezentowania wpływu Komisji Weneckiej, poprzez jej opinie i zalecenia, na proces prawodawczy Czarnogóry. Skoncentrowano się w nim na aktywności Komisji oraz jej ewentualnego wpływu na poprawę przestrzegania standardów demokratycznych w Czarnogórze. Myśl końcowa stanowi z kolei próbę wyciągnięcia wniosków z przeanalizowanego materiału.

 • Electoral Democratic Standards: The Contribution of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission)

  Author: Agata Hauser
  E-mail: ahauser@amu.edu.pl
  Institution: Adam Mickiewicz University Poznan
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6382-3800
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 33-44
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.02
  PDF: ppk/58/ppk5802.pdf

  The European Commission for Democracy Through Law was created in 1990 and for the last three decades has adopted a number of documents of related to electoral standards in democratic states. They include legal opinions on national laws (or draftlaws), as well as documents of a more general nature, concerning specific topics (studies, reports). In this article, the author aims at presenting the main documents that include the electoral standards developed by the Venice Commission. However, as the opinions of the Venice Commission are not binding, the second part of this contribution presents the way this contribution of the Venice Commission is taken into account in the jurisprudence of the European Court of Human Rights in cases concerning the alleged violations of the right to free elections.

 • Changing the Model of the Polish Electoral Administration

  Author: Jacek Sobczak
  E-mail: jmwsobczak@gmail.com
  Institution: University of Economics and Humanities in Warsaw
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2231-8824
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 69-82
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.05
  PDF: ppk/58/ppk5805.pdf

  The conduct of free elections depends to a large extent on the efficient functioning of electoral bodies. The doctrine distinguishes a number of models of functioning of election administration bodies. The standards of functioning of electoral bodies at the European level are defined by the standards of the Venice Commission, and in particular the Code of Good Practice in Electoral Matters. In Poland, after World War II, the adopted model of election administration did not meet democratic standards. It was only after 1990 that the State Election Commission was established as a permanent body consisting exclusively of judges of the Supreme Court, Constitutional Tribunal and Supreme Administrative Court. This concept was abandoned in an atmosphere of massive criticism of the judiciary. Although the model adopted now does not directly violate international standards, it seems to be a step backwards from the regulations existing after 1990.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart