Vietnam

 • Demographic Factors Affecting the Level of Financial Literacy in Rural Areas: The Case of Vietnam

  Author: Phung Thanh Quang
  Institution: National Economics University
  Author: Khuc The Anh
  Institution: National Economics University
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 391-406
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019301
  PDF: ppsy/48-3/ppsy2019301.pdf

  This article measures the level of financial literacy in the rural areas of Vietnam. The financial literacy is usually concerned by financial institutions and government organizations. This is considered to be an indicator that contributes to the assessment of the quality and potential growth of the financial system. In the article the determinants of financial literacy in Vietnam are identified. In result the authors propose a designed financial literacy enhancement programme for implementation.

 • Some Comments on Vietnam’s Security in the 21st Century

  Author: Karol Kościelniak
  Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8240-5858
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 71-78
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201904
  PDF: rop/2019/rop201904.pdf

  The main objective set by many countries is ensuring security. The means to accomplish this goal are the armed forces, obliged to guarantee safe functioning of the state and its citizens. There are states, for which maintaining a powerful, modern army has enormous significance for their superpower status, for their preparedness to a potential conflict or as a deterrent for the neighbouring states. Therefore, in the following text I will deal with the Socialist Republic of Vietnam, because of its history, and especially due to the region where it is situated - one of the hottest places on Earth, full of misunderstandings, disputes and conflicts causing that the states situated there, including Vietnam, are modernising their armies.

 • Brexit, the rise of populism in the United Kingdom and the situation in Vietnam

  Author: Ho Thu Thao
  Institution: University of Social Sciences and Humanities
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 22-37
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202102
  PDF: cip/19/cip1902.pdf

  Populizm jest zjawiskiem skomplikowanym, ponieważ koncepcja ta nie tylko różni się zarówno w podejściu, jak i przejawach, ale także ukształtowała się w krajach i regionach poza Europą. Podczas gdy intelektualiści nieustannie krytykują i postrzegają to zjawisko jako zagrożenie, któremu należy zapobiegać, miliony ludzi w całej Europie jednocześnie okazują poparcie dla ruchów, partii i osób o ideologii populistycznej. Ten sprzeczny obraz pokazuje, że pojawienie się populizmu jest w istocie odzwierciedleniem szeregu niestabilnych i niepokojących problemów społeczno-politycznych, a także skrajnych emocji i bezsilności ludzi w takich sytuacjach. Celem artykułu jest zatem przyjrzenie się czynnikom napędzającym Brexit, a tym samym zbadanie populizmu na poziomie analizy na poziomie indywidualnym, grupowym, państwowym i systemowym. Wyjaśniając poglądy wietnamskich intelektualistów na temat populizmu, artykuł następnie omawia możliwość wzrostu populizmu w obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Wietnamie.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart