village

 • Problemy z usystematyzowaniem wewnętrznego rozwarstwienia chłopstwa

  Author: Agnieszka Galczak-Froch
  Year of publication: 2013
  Source: Show
  Pages: 156-170
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201312
  PDF: ksm/18/ksm201312.pdf

  Sources of research and subject literature do not give a clear picture of diffe­rentiation of the peasantry in terms of financial status. The problem concerns both the amount of property owned by them (land and livestock) and place in the hierarchy. This fact is very much difficult, sometimes even impossible to study the layers of peasant and any generalizations about it. It seems that the only possible way to study the most populous state in the Republic is to track individual fates of individual units that make it possible not precise enough to qualify for the category of the peasantry, but observe the changes taking place in the financial status over time and associated with the action taken.

 • Młodzież pogranicza – młodzież na pograniczu. Wybrane wyniki badań z projektu Interreg IIIArealizowanego w Instytucie Nauk PedagogicznychUniwersytetu Opolskiego

  Author: Edward Nycz
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 191-214
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.08
  PDF: em/3/em308.pdf

  Artykuł przedstawia tematykę związaną z realizacją projektu badawczego podejmującego zagadnienie podmiotowości i tolerancji wśród młodzieży na pograniczu kultur. Młodość jest czasem określania swojej tożsamości, która jest trudna do określenia w okresie zmian globalnych i lokalnych. Przedstawiono wartości preferowane przez młodzież wiejską regionu oraz ich wizję świata i próby określenia własnego miejsca w społeczeństwie. Badania były wspólnym projektem polsko-czeskim, w którym badano młodzież i lokalnych liderów wiejskich.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart