Visegrád Group

 • Poland and the Visegrád Group – an effective interest coalition in the enlarged Union?

  Author: Ewa Suwara
  Institution: Nicolaus Copernicus University of Toruń (Poland)
  Year of publication: 2005
  Source: Show
  Pages: 46-58
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2005004
  PDF: ppsy/34/ppsy2005004.pdf

  The end of Cold War left Central Europe facing rediscovered tensions, but with little training in co-operation. Bilateral, regional and sub-regional co-operation, both at the intergovernmental and trans-frontier levels for example between the BENELUX countries and between Nordic Countries, has been an integral part of the process of European integration since 1945, but it was relatively underdeveloped in Central Europe.

 • The European Union Battle Groups in the development of the Common Security and Defense Policy

  Author: Dariusz Górniak
  Institution: Instytut Politologii i Europeistyki
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 13-29
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201701
  PDF: rop/2017/rop201701.pdf

  The Common Security and Defense Policy (CSDP) enables European Union to take a leading role in peace – keeping operations, conflict prevention and the strengthening of the international security. It is an integral part of EU’s comprehensive approach towards crisis management, drawing on civilian and military assets. EU Battle Groups remain important for CSDP as the only military capabilities on standby for possible EU operations and as they are helping to reinforce the effectiveness Member States’ of military forces. EU Battle Groups are multinational, military units and form an integral part of the EU’s military rapid reaction capacity to respond to emerging crises and conflicts around the world. Therefore, Polish diplomacy actively acts in various forums (the Visegrad Group, the Weimar Triangle) to bolster the CSDP. Poland actively involved in the implementation of the CSDP through participation in EU Battle Groups.

 • Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec państw Grupy Wyszehradzkiej

  Author: Robert Kłaczyński
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 278-294
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201717
  PDF: cip/15/cip1517.pdf

  Federacja Rosyjska to obecnie największy eksporter gazu ziemnego oraz ropy naftowej na europejski rynek paliw. W skład europejskiego rynku paliw wchodzą państwa zrzeszone w V4. Różnią się potencjałem energetycznym, przyjętą strategią polityki zagranicznej, w tym oceną roli i znaczenia jakie UE powinna odgrywać w ramach prowadzonej przez siebie polityki energetycznej. Elementami wspólnymi w zakresie prowadzonej przez kraje V4 polityki energetycznej pozostają uzależnienie od Federacji Rosyjskiej w zakresie importu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związane z tym obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Wszystko to ma miejsce w obliczu realizowanej przez władze rosyjskiej strategii budowy „mocarstwa energetycznego”, które wykorzystując surowce energetyczne jako źródło kreacji relacji w polityce zagranicznej, wewnętrznej będzie zdolne wpływać na bieg wydarzeń na Starym Kontynencie. Publikacja Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec państw Grupy Wyszehradzkiej ma na celu przybliżenie relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a państwami Grupy V4 w zakresie handlu, przesyłu surowców energetycznych jak również przejmowania przez Federację Rosyjską infrastruktury poszczególnych sektorów energetycznych krajów Europy Środkowowschodniej.

 • The Security of the Visegrad Group Countries in the Light of Interests of the European Union and the Remaining Member States

  Author: Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz
  Author: Maciej Serowaniec
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 82-94
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.02.05
  PDF: kie/116/kie11605.pdf

  The aim of the presented paper is to depict the approach of the European Union and its member states towards security in the countries belonging to the Visegrad Group. For V4 countries it is vital to implement such a policy that would make Western Europe aware of the threat and exert political pressure on the countries of the so-called old Union (in particular on France and Germany) to assume a greater responsibility for security and peace in the world as an international organisation and support all actions designed to establish real and effective common defence policy of the EU. Indeed, state security is presently ensured not only by the armed forces of a given country but also through the assurance of obtaining effective assistance (of different kind) from other states and international organisations guaranteed by international agreements.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart