Voter turnout

 • THE PHENOMENON OF SUBURBANISATION IN SZCZECIN AND NEIGHBOURING COMMUNES BASED ON THE ANALYSIS OF VOTER TURNOUT IN 2000-2015

  Author: Katarzyna Molska
  E-mail: k.molska@op.pl
  Institution: University of Szczecin
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 92-108
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201607
  PDF: rop/2016/rop201607.pdf

  The article is based on the analysis of changes in voter turnout from 2000 to 2015. It considers all types of election, including presidential, parliamentary, local, and European parliament one within the territory of West Pomerania, detailing the municipal district of Szczecin; Police District, with Dobra (Szczecińska) commune, Kołbaskowo and Police; and Stargard District, with Kobylanka commune. Focusing exactly on this area is no coincidence and closely relates to the mobility of people. The analysis enabled the formulation of the following hypothesis: communes neighbouring cities attract politically conscious human potential; and the attempt at answering the research question referring to the observed phenomenon: whether the suburbanisation in Szczecin and neighbouring communes is a fact.

 • Wpływ ordynacji wyborczej i polaryzacji sceny politycznej na poziom frekwencji wyborczej

  Author: Marcin Najbar
  Institution: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 89–107
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.05
  PDF: apsp/55/apsp5505.pdf

  Badanie determinant frekwencji wyborczej stanowi ważny obszar zainteresowań teorii wyboru publicznego. Celem artykułu jest ocena wpływu ordynacji wyborczej i polaryzacji sceny politycznej na frekwencję wyborczą. Przedstawione badanie empiryczne obejmuje wybory do parlamentów krajowych w 51 państwach w latach 1961 – 2014. W oparciu o dane pochodzące z projektu EMP zmierzona została polaryzacja sceny politycznej. Modele regresji dla wszystkich państw oraz dla Europy Zachodniej wykazały, że system wyborczy ma wpływ na poziom frekwencji wyborczej. W obu przypadkach systemy większościowe charakteryzują się niższą frekwencją niż systemy proporcjonalne. Mocny test zawierający efekty stałe dla krajów nie wykazał wpływu polaryzacji sceny politycznej na wielkość frekwencji. Brak związku przyczynowego pomiędzy polaryzacją a frekwencją może wynikać z istnienia wielu mechanizmów współzależności tych zmiennych, które zostały opisane w teoretycznej części artykułu.

 • Kryzys demokracji na wschodzie? Frekwencja wyborcza w nowych krajach związkowych RFN 25 lat po zjednoczeniu

  Author: Krzysztof Koźbiał
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 138–153
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.08
  PDF: apsp/49/apsp4908.pdf

  Zarówno w wyborach do Bundestagu, jak i parlamentów krajów związkowych, frekwencja na wschodzie Niemiec jest niższa niż na zachodzie. Jest to jedna z pochodnych innego rozwoju tej części państwa (obszar byłej NRD), a zarazem dowód na „niedokończone zjednoczenie”. W artykule porównano frekwencję wyborczą w obu częściach RFN, próbując nakreślić przyczyny rozbieżności.
  Mimo upływu lat różnice w poziomie frekwencji są widoczne. Należy to wiązać z innym wzorem zachowań politycznych na obszarze byłej NRD, innym postrzeganiem roli państwa w demokracji, demograficznymi następstwami zjednoczenia, jak i wyższym poziomem bezrobocia. Z kolei rozbieżności nie są zauważalne w wyborach do Parlamentu Europejskiego, co należy tłumaczyć mniejszym zainteresowaniem wyborców dla tego rodzaju elekcji.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart