większościowy system wyborczy

 • „Get Brexit Done!” Uwagi na tle wyborów do brytyjskiej Izby Gmin z 12 grudnia 2019 r.

  Author: Krzysztof Urbaniak
  E-mail: krzysztof_urbaniak@wp.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0735-8924
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 15-29
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.01
  PDF: ppk/60/ppk6001.pdf

  “Get Brexit Done!” Comments on the election to the UK House of Commons on December 12, 2019

  The 12 December 2019 General Election was a turning point in the recent political his- tory of the United Kingdom. It ended one turbulent period in which British politics was characterized by high instability and indecision. Above all, it ended the extended dead- lock with the work on ending the exit of the United Kingdom of the European Union (Brexit). It is clear that the result of the 2019 General Election was the culmination of the 2016 referendum on EU membership. The ruling Tories led by Prime Minister Bo- ris Johnson stood for the elections under the slogan “get Brexit done”. As a result, the elections met the criteria for a second, indirect Brexit referendum. By winning the elec- tions, the conservatives obtained a public mandate to complete the process of leaving the EU. The purpose of this article is to analyze the genesis and course of the 2019 elec- tions to the House of Commons and to attempt to answer the question about the conse- quences of the election results.

 • Konsekwencje wprowadzenia większościowego systemu wyborczego w wyborach do j.s.t. na przykładzie wyborów samorządowych z 2018 i 2014 r. w woj. podlaskim

  Author: Kewin Konrad Bach
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 186-199
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.11
  PDF: apsp/69/apsp6911.pdf

  Niniejszy artykuł prezentuje konsekwencje polityczne związane z wprowadzeniem w wyborach do organów kolegialnych j.s.t. większościowego systemu wyborczego, z zastosowaniem JOW- -ów i przy użyciu formuły większości zwykłej, zaprezentowane na przykładzie województwa podlaskiego. Symulacji wyników wyborów przy systemie większościowym dokonano na podstawie danych z wyborów samorządowych z 2018 i 2014 r. w woj. podlaskim. Wnioski wyciągnięte z dokonanej analizy zostały zaprezentowane w formie końcowych konkluzji i propozycji modyfikacji aktualnego systemu wyborczego w wyborach do organów kolegialnych j.s.t.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart