władza

 • Wszechobecność władzy i postawa krytyczna. Inspiracje myślą Michela Foucaulta dla politologii

  Author: Jan Grzymski
  Institution: Uczelnia Łazarskiego
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 85–98
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.05
  PDF: apsp/54/apsp5405.pdf

  Artykuł przywołuje filozofię władzy Michela Foucaulta i pokazuje, jak może ona zainspirować polską politologię do przyjęcia innego podejścia do badania władzy. Autor wskazuje, jak Foucault analizował historyczne praktyki i techniki władzy „produkujące” podmiotowość i tożsamość jednostek. W takim ujęciu władza nie może być pojmowana jako własność jakiejś konkretnej osoby, grupy ludzi czy instytucji, ale jako pewnego rodzaju strategia działania. Autor ukazuje też, na czym może polegać zainspirowana myślą Michela Foucaulta formuła krytyki akademickiej, stanowiącej etos i określoną postawę badawczą.

 • PROBLEM ŚWIĘTOŚCI WŁADCÓW WE WCZESNYM I PEŁNYM ŚREDNIOWIECZU – PRZYPADEK POLSKI NA TLE EUROPEJSKIM

  Author: GRZEGORZ PAC
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 90-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160204
  PDF: hso/11/hso1104.pdf

  The text analyses the problem of the sanctity of rulers, especially non-martyrs, in Latin Europe in the Early and High Middle Ages. The starting point for this discussion is a frequently asked question about the reasons for the lack of such a phenomenon in Poland.

 • Władza polityczna w nauczaniu papieża Benedykta XVI

  Author: Paweł Kusiak
  Institution: Akademia Marynarki Wojennej
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 162-177
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.10
  PDF: apsp/62/apsp6210.pdf

  Przedmiot niniejszego artykułu stanowi nauczanie społeczne Kościoła katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji i wkładu weń papieża Benedykta XVI. Autor pragnie dokonać rekonstrukcji stanowiska papieża Benedykta odnośnie władzy politycznej. W ramach artykułu autor analizuje sposób, w jaki zjawisko władzy politycznej interpretowane jest w katolickiej nauce społecznej oraz sposób, w jaki papież Benedykt XVI interpretował i rozwijał nauczanie Kościoła dotyczące tej problematyki. Dodatkowo rozbudowany został fragment dotyczący stosunku Benedykta XVI do systemu politycznego demokracji.

 • Polityka historyczna w zróżnicowanym społeczeństwie

  Author: Radosław Zenderowski
  Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0249-0499
  Author: Krzysztof Cebul
  Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5040-8384
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 103-116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.04
  PDF: em/13/em1304.pdf

  Celem artykułu jest podjęcie refleksji dotyczącej uwarunkowań (możliwości i ograniczeń) realizacji przez podmioty państwowe polityki historycznej w zróżnicowanym społeczeństwie - w warunkach liberalnej demokracji. Tak zarysowane zadanie wymaga w pierwszej kolejności wskazania kreatorów oraz pola znaczeniowego terminu „polityka historyczna”, a także możliwych (dostępnych) sposobów, którymi może być ona realizowana. Ze względu na objętość artykułu będzie to jedynie próba zasygnalizowania pewnych, w przekonaniu autorów istotnych dla tytułowej problematyki, zagadnień mogących stanowić przyczynek do dalszych badań.

 • Nie pytajcie mnie, kim jestem, ani nie mówcie mi, abym pozostał taki sam..., czyli o tożsamości władzy według Michela Foucaulta

  Author: Agnieszka Bień
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5357-628X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 202-213
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202010
  PDF: cip/18/cip1810.pdf

  Pojęcie władzy jest jednym z głównych problemów w myśli Michela Foucaulta. Filozof w sposób krytyczny analizuje współczesne mu dyskursy polityczne, religijne i światopoglądowe oraz historyczne uwarunkowania ich powstania, aby następnie podjąć się trudu zdefiniowania pojęcia władzy. Sam termin rozumiany jest przez niego holistycznie – obejmuje ono wszystkie aspekty życia indywidualnego, rodzinnego i społecznego jednostki, dyskursu społecznego, problemu wiedzy, wykluczenia oraz oddziaływania światopoglądowego, w tym religii. Celem artykułu jest opis elementów tożsamości władzy w myśli Michela Foucaulta oraz odpowiedź na pytanie, w jaki sposób jest ona konstruowana oraz jak wpływa na upodmiotowienie człowieka w społeczeństwie.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart