Wolności i prawa jednostki

 • Wolności i prawa jednostki w stuletniej perspektywie polskiego konstytucjonalizmu

  Author: Andrzej Bisztyga
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6579-9656
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 153-169
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.07
  PDF: ppk/62/ppk6207.pdf

  Freedoms and rights of the individual in the hundredyear perspective of Polish constitutionalism

  The hundredth anniversary of the adoption of the March Constitution provides an opportunity to trace the constitutional regulations regarding the freedoms and rights of an individual in the time perspective of the age of Polish constitutionalism. The study undertook the procedure of presenting the evolution of catalogs of freedoms and rights of an individual proper to successive Polish constitutional regulations, taking into account the issue of guarantees of these freedoms and rights and the implementation of European tools in this field. The author proves the thesis about the fundamental lack of continuity of the solutions in the field of individual freedom and rights contained in the March Constitution in the 100-year perspective of Polish constitutionalism. He also points out that the history of shaping the constitutional status of an individual in republican Poland is characterized by a systemic and conceptual discontinuity.

 • The Protection of State Security in Cyberspace as a Justifying Ground for Restricting Constitutional Freedoms and Rights

  Author: Mirosław Karpiuk
  Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7012-8999
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 401-412
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.03.30
  PDF: ppk/67/ppk6730.pdf

  Ochrona bezpieczeństwa państwa w cyberprzestrzeni jako przesłanka uzasadniająca ograniczenie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw

  Artykuł odnosi się do cyberbezpieczeństwa państwa jako przesłanki pozwalającej na ingerencję w sferę wolności praw i wolności jednostki. Jego celem jest wskazanie okoliczności uzasadniających ograniczanie korzystania ze swobód obywatelskich, a także zasad temu towarzyszących. Konstytucyjne wolności i prawa nie są absolutne, w związku z czym w przypadku szczególnego zagrożenia mogą być ograniczane, nie może to mieć jednak charakteru dowolnego i być wykorzystywane do walki politycznej. Prawodawca wyraźnie wskazuje kiedy i przez kogo mogą być wprowadzane stosowne ograniczenia, a kiedy ingerencja jest niedopuszczalna. Rodzaje ograniczeń dotyczących korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela powinny odpowiadać charakterowi oraz intensywności zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oddziałujących na normalne funkcjonowanie państwa. W artykule zastosowano metodę dogmatyczno-prawną, za pośrednictwem której dokonano analizy obowiązujących przepisów prawnych pod kątem cyberbezpieczeństwa jako przesłanki uzasadniającej ograniczenie wolności i praw jednostki.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart