women

 • Kobieta: matka, żona, szefowa i wartościowy pracownik?

  Author: Beata Śliwińska
  Year of publication: 2013
  Source: Show
  Pages: 314-325
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201322
  PDF: ksm/18/ksm201322.pdf

  Summaryfor centuries the role of women been associated in particular with the role of wife and mother who is takes care of the home fire. Times have changed, lifestyle and economic realities meant that women began to work, and not, as previously only deal with raising children. Despite these changes, it is still a woman is most often shown as the one who takes care of the children and the house. For centuries, technology has changed, which does the work to some extent in domestic work, but if it allows to reconcile the two worlds: the world of a woman who is a mother and wife with the world of women valuable worker or boss? Is the world today there is a chance that these two worlds are really close and possible to reconcile. The following article is an attempt to pre­sent the situation of women in today's economic environment, as people who wish to accept the role of mother to the role of a valuable employee or the role of the boss. It is merely an attempt to show the problem, which will be treated as a beginning for future research.

 • Kobieta w wielu rzeczywistościach

  Author: Andrzej Jan Chodubski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 181-195
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201711
  PDF: cip/15/cip1511.pdf

  W tekście wskazuje się, że wiedza o równości płci, o rolach pełnionych w wielu rzeczywistościach kulturowo-cywilizacyjnych jest spowita w sferze mitów i stereotypów.Aktywność kulturowa i cywilizacyjna kobiet zdeterminowana jest poziomem instytucjonalnym uprawianym przez podmioty życia publicznego (Kościół, szkołę, władzę państwową, partyjne, organizacje społeczne). Świat wartości kulturowych sytuuje kobiety w tradycyjnym nurcie życia domowego, emocjonalnego, aspiracji społeczno-politycznych pozostających w zależnościach paternalistycznych. Deklaracje profeministyczne ujawniające się od XIX w. do współczesności nie wpływają w praktyce życia kulturowego znacząco na położenie kobiet w sferze życia zarówno politycznego, jak i ekonomicznego. Najbardziej znaczącą siłą w tym względzie są prawa człowieka,
  Duże znaczenie do zmian w sferze nierówności płci mają procesy globalizacji i jednocześnie dywersyfikacji życia kulturowego. Z jednej strony wiąże się to z upodmiotowieniem jednostki, kształtowaniem jej partycypatywności; z drugiej zaś międzynarodowymi rozwiązaniami prawnymi, synkretyzmem, koniecznością globalnego rozwiązywania problemów jednostki, jak i ludzkości.

 • 100 years of women suffrage in Poland. From the fight for political rights to gender quotas

  Author: Anna Rakowska-Trela
  E-mail: rakoska@wp.pl
  Institution: The Departament of Constitutional Law of Faculty of Law and Administration of University of Łódź
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2470-8893
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 261-271
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.06.22
  PDF: ppk/46/ppk4622.pdf

  In the past, the exclusion of women from the election had the sociological and cultural background. Woman’s status was derived from the status of her husband. The creation of mass parties at the end of the XIXth century had turned women into attractive potential voters. At the turn of the 19th and 20th century in Polish territories, under foreign partitions, the feminist movement was just beginning. That was because the essential issue for all Polish people: both men and women, was the regaining of the independence. Polish women undertook activity in all the countries, which annexed parts of Poland, but the character and intensity of this activity depended on the character of the regime of the occupant. The Decree of the State on the electoral law, adopted on 26 November 1918, established universal suffrage, without distinction of the sexes. Granting women unconditionally full electoral rights: active and passive (different than in other countries, when women first obtained the right to vote and later – usually after years – the right to stand for election) under the mentioned Decree in 1918, was certainly a defining and monumental historical moment. Nowadays, other factors are taken into account in deciding about equality laws: underrepresentation of women in leadership positions in politics and gender gaps, which still exist.

 • Kandydatki Kongresu Kobiet w wyborach samorządowych 2018

  Author: Katarzyna Zawadzka
  E-mail: katarzyna.zawadzka@usz.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9263-8244
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 21-39
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192103
  PDF: npw/21/npw2103.pdf

  Candidates of the Women’s Congress in the local elections 2018

  The author of the article analyzed the activity of candidates recommended by the Association of Women’s Congress in the 2018 local government elections. It was argued that the key to obtaining the support of the Congress of Women were written commitments of individual candidates, regardless of which of the electoral committees started. The aim of the article was to verify the declaration of the Congress of Women that the association supports all candidates from (various) electoral committees, who are close to the idea of a congressional social movement. The issue of synonymous use of the notion of party and political character was also important in the context of activities undertaken by the Congress of Women.

 • Rola i pozycja kobiety w islamie

  Author: Agnieszka Latosińska
  Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9395-1072
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 181-192
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201910
  PDF: ksm/24/ksm201910.pdf

  The article briefly discusses the position of a woman in the Islamic world mainly based on the Quran. It presents the Five Pillars of Islam, detailed regulations concerning women and information about Muslims in Poland.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart