work

 • Praca więźniów w kontekście resocjalizacyjnym

  Author: Marta Jaroszewska
  Institution: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 274-287
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201815
  PDF: ksm/23/ksm201815.pdf

  Labour is a basic element of every human’s life. It significantly influences not only our value system, personality or behaviour, but also life of the whole society. Therefore, it is not unusual to work as a prisoner as it is not unusual to work as a free man. Labour is understood as the acknowledgment of the same rule that’s applicable both to prison and the outside world. This article discusses labour as a form of resocialization. It describes good sides of resocialization through work that’s being implemented at organizational units of the Prison Service, employment of convicts and also actions taken as part of the state programme “Work for prisoners.” Work performed while serving a sentence, based on rules of equal treatment, is very important in the resocialization process. It takes up convicts’ free time, thus lowering the probability of occurrence and continuation of negative behaviours and attitudes. It teaches them the role of a worker and adjusts their consciousness to the relation between satisfaction of needs and necessity of performing occupational work, an important element of their preparation for life on the outside. Therefore, it is a positive forecast for their social readaptation, which is an indisputable purpose of serving a sentence.

 • Everyday professional life experiences of teachers in the midlife transition period

  Author: Jiří Prokop
  Author: Joanna M. Łukasik
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 207-217
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.41.3.17
  PDF: tner/201503/tner20150317.pdf

  The article presents the meaning of professional work as experienced by teachers in the midlife transition period (the concept by P. Oleś). Qualitative research conducted with the use of an autobiographical method (a reference to the journal writing tradition of F. Znaniecki and his followers, including pedeutology experts) has been placed within the framework of everyday life sociology as presented by A. Schütz, P. Berger and T. Luckmann, and P. Sztompka. The purpose of the presented study is to focus on how the stage of one’s development influences the quality of work and determines the meaning and importance of professional experiences. In order to describe it, a reference has been made to the research conducted among 6 female teachers in the midlife transition period.

 • „Znaczenie” adaptacji zawodowej w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

  Author: Zbigniew Chodkowski
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 108-125
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.07
  PDF: kie/123/kie12307.pdf

  Human adaptation to the environment plays an important role in their careers and substantially affects its professional development. Adaptation consists of many factors that imply positive or negative conditions of a person’s professional work.
  The article is a theoretical outline of various possibilities for adapting people in the work environment on the basis of social sciences such as pedagogy, sociology, psychology.
  The article is a theoretical outline of various possibilities of adapting a man in the work environment on the basis of social sciences such as pedagogy, sociology, psychology. The development of the topic is the analysis of the usefulness of selected theories of professional adaptation for special pedagogy in the functioning of people with disabilities. Complementing this analysis is pointing to various barriers to adaptation to the working environment of the disabled. Conclusions include, among others, strengthening of professional activation and social activation of people with disabilities.

 • Czy inna kinematografia jest możliwa? Krytyka kapitalizmu w polskim kinie współczesnym

  Author: Michał Piepiórka
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2523-7656
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 50-68
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.04
  PDF: kie/125/kie12504.pdf

  Jan Sowa przekonuje w swojej książce, że „inna rzeczpospolita jest możliwa”. Punktem wyjścia dla jego analizy społeczno-polityczno-gospodarczej sytuacji, w jakiej znajduje się współczesna Polska, była rocznica 25-lecia transformacji. W tym samym czasie książkę o podobnym tytule - Inny kapitalizm jest możliwy - wydał Andrzej Szahaj, także odwołując się do bilansu ostatniego ćwierćwiecza. Obaj autorzy rozpoczynają swój wywód od krytyki przemian i długo funkcjonującego ślepego zaufania do „niewidzialnej ręki rynku”, przejętego wraz z otwarciem na Zachód. Przyglądając się rodzimemu kinu tworzonemu po 1989 roku, okazuje się, że dominującą narracją wobec przemian ekonomicznych, dokonujących się pod wpływem zmiany ustrojowej, była ta, która wspierała działania wolnorynkowe. Jeżeli krytykowano polską sytuację gospodarczą, to źródeł złej sytuacji upatrywano albo we wciąż istniejących naleciałościach poprzedniego systemu, albo w zbyt wolnych przemianach. Dopiero ostatnie lata przyniosły w polskim kinie filmy, które powoli zmieniają perspektywę, upatrując zagrożenia dla życia społecznego już nie w niedoborze, lecz w nadwyżce liberalnych rozwiązań w gospodarce. Artykuł ma na celu naszkicowanie mentalnej mapy polskiego kina ostatnich lat i sprawdzenie, czy rzeczywiście można w nim dostrzec oznaki postępującej zmiany w ocenie kapitalizmu. Oglądając takie filmy, jak choćby: Pewnego razu w listopadzie, Dzikie róże, #WszystkoGra, Kamper, Król życia czy Między nami dobrze jest, można odnieść wrażenie, że inna kinematografia faktycznie jest możliwa.

 • Modern Legal Ways in Regulating the Activities of Peer-To-Peer Networks, in the Context of Ensuring the Protection of Intellectual Rights

  Author: Viktor Zhohov
  Institution: Odessa State University of Internal Affairs
  ORCID: https://orcid.org/0000- 0001-6069-839X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 21-36
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20200102
  PDF: ksm/25/ksm2502.pdf

  The issue of intellectual property protection on the global information network the Internet has recently become a matter of serious concern on the part of rights holders. Copyright, which arose with the invention of book printing in medieval Europe, was originally planned and understood as an institution of exclusive author’s monopoly on the production of material copies of works. In fact, it is in this context that the concept of copyright existed until the XXI century. On the eve of the new millennium, the emergence of an unprecedented phenomenon for its time - the World Wide Web, has significantly shaken traditional views on the concept of copyright and the limits of its regulation.
  The effectiveness of the copyright approach to the protection of the legitimate interests of right holders was questioned as early as 1845 by the American judge in the case of Emerson V. Davies. In his opinion, the exclusive rights to the results of creative activity are inadmissible, given that these results themselves are the result of thoughts, ideas, images that were created and repeatedly used by other people.
  Indeed, creativity is impossible without attracting or borrowing from the “intellectual treasury” of civilization. With the development of modern information technology, such borrowing has become available to anyone with an Internet connection. With the proliferation of computer programs that allow you to record music, create images, animation, creativity is no longer an elite activity available only to the select few.

 • An Introduction to Socio-Economic Structuralism

  Author: Jacek Tittenbrun
  Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 18-39
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.06.02
  PDF: kie/106/kie10602.pdf

  The paper sets out to present an outline of what is in fact a fullyfledged social theory, termed socioeconomic structural ism. The paper focuses on a number of concepts regarding the economic sphere, such as property and various types of labor. The style of presentation isalthough not deliberate drawn onnevertheless akin to that of Weber’s.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart