współczesność

 • Przestrzeń miejska w realiach polskich – współczesne uwarunkowania a perspektywa rozwoju

  Author: mgr Martyna Rajek
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 294-515
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201724
  PDF: siip/16/siip1624.pdf

  Urban space in the Polish reality – contemporary conditions and the prospect of development

  The model of contemporary urban centers is shaped as a result of the influence of a growing number of pejorative urban processes as well as newly emerging global trends on the spatial and social structure of the agglomeration. As a result, urban spaces are transformed into defragmented structures, characterized by much lower readability than their modernist counterparts, which is an important dilemma associated with reality and the environment in which the future man would function. This article is therefore an attempt to diagnose the condition of Polish urban spaces and to indicate the ongoing transformations that require the most urgent actions to stop unfavorable conversions. The essence is also the approximation of the process of urban renewal, as well as the awareness of the prognostic conditions of Polish urban cities in the future.

 • Aspiracje życiowe młodych Polaków w kontekście zmieniającej się rzeczywistości – raport z badań

  Author: Wojciech Trempała
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Author: Martyna Rajek
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Author: Agnieszka Pazderska
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 287-311
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201615
  PDF: siip/15/siip1515.pdf

  The life aspiration of young Polish people in context of changing reality – empiric reflections

  In this article the authors are presenting the outcomes of their own studies about life goals of young adults in Poland. The empiric material was collected from January till May 2015, on the amount of 700 people who are living in Kujawy and Pomorze province, in age between 16 and 24 years. Main research aim was attempt to answer the questions: (1) Does current world geopolitical situation has an influence on distraction of feeling safety among young adults and their expectation about their own future. (2) Does modern culture and hybridization of contemporary lifestyles affect declared life aspirations of young Poles? (3) Does the current political, economic and social situation in Poland affect attitudes and decisions about the future of young adults in the country?

 • Nie pytajcie mnie, kim jestem, ani nie mówcie mi, abym pozostał taki sam..., czyli o tożsamości władzy według Michela Foucaulta

  Author: Agnieszka Bień
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5357-628X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 202-213
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202010
  PDF: cip/18/cip1810.pdf

  Pojęcie władzy jest jednym z głównych problemów w myśli Michela Foucaulta. Filozof w sposób krytyczny analizuje współczesne mu dyskursy polityczne, religijne i światopoglądowe oraz historyczne uwarunkowania ich powstania, aby następnie podjąć się trudu zdefiniowania pojęcia władzy. Sam termin rozumiany jest przez niego holistycznie – obejmuje ono wszystkie aspekty życia indywidualnego, rodzinnego i społecznego jednostki, dyskursu społecznego, problemu wiedzy, wykluczenia oraz oddziaływania światopoglądowego, w tym religii. Celem artykułu jest opis elementów tożsamości władzy w myśli Michela Foucaulta oraz odpowiedź na pytanie, w jaki sposób jest ona konstruowana oraz jak wpływa na upodmiotowienie człowieka w społeczeństwie.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart