wspólnota

 • Kultura szkoły stymulująca kształtowanie uczącej się wspólnoty

  Author: Agata Cudowska
  E-mail: a.cudowska@uwb.edu.pl
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 129–141
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.08
  PDF: kie/121/kie12108.pdf

  The article presents the concept of community as a sociological category, there are various ways to define it, the importance of sentiment, moral order, identification and contact in its meaning is emphasized. A learning community is identified as a group of people in contact with each other, having a sense of bond, awareness of their own identity and individuality, as well as experiencing mutual support, recognition and belonging. The determinants of the process of shaping such a community in the school are indicated and the focus is on school-related factors. The teacher’s role in creating a school culture conducive to creating a learning community is emphasized. The teacher’s knowledge and skills, his personal characteristics and attitude to life are emphasized, as well as the teacher’s motivation for continuous learning, self-reflection and self-evaluation of everyday practice. As a result of the analysis, it is found that the creation of a learning community at school is fostered by the culture of cooperation, dialogue and creativity, and at the same time this type of organizational culture can be influenced by the learning community.

 • Co to znaczy „rodzina ponad granicami”

  Author: Wioleta Danilewicz
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 84-94
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.04
  PDF: em/1/em104.pdf

  Proponuję spojrzenie na zjawisko migracji zagranicznych, a zwłaszcza na doświadczenia rodzin z nich wynikające w sposób zdecydowanie szerszy, niż ma to miejsce w wielu analizach, zwłaszcza pedagogicznych. Jest to spojrzenie wynikające z przyjęcia transnarodowej perspektywy interpretacji przemieszczeń zagranicznych. Takie podejście badawczo-analityczne pozwala na odejście od jednostronnego, negatywnego oceniania konsekwencji rozłąki rodzin spowodowanej migracją zagraniczną jej członków. Ukazuje ono ujemne skutki rozłąki rodzin, ale przedstawia także rodzinę jako wspólnotę, która funkcjonuje ponad granicami państw oraz ponad jej dotychczasowymi ujęciami.Przedmiotem prezentowanych badań są rodzinne i indywidualne doświadczenia wynikające z migracji zagranicznej małżonków i rodziców. Podstawowym celem naukowym jest rozpoznanie doświadczeń rodzinnych warunkowanych rozłąką spowodowaną migracją zagraniczną oraz poznanie czynników, które sprzyjają utrzymaniu rodziny jako wspólnoty lub powodują jej rozpad.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart