Wspólnoty Autonomiczne

 • The Legality of the Catalan Independence Referendums

  Author: Michał Zbigniew Dankowski
  Institution: University of Gdańsk
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 87-99
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.05
  PDF: ppk/40/ppk4005.pdf

  During the last decade the separatist activities of the Catalan nationalists have intensified. Despite the enactment of the Statute of Autonomy in 2006, extending the existing autonomy of the Autonomous Community, Catalonia’s governing political parties strived for total independence. In view of the consistent attitude of the central government in Madrid refusing any concessions on the extension of autonomy or independence, the Autonomous Government of Catalonia (Generalitat) appealed to the institutions of direct democracy, calling twice for a Catalan referendum on independence. In both cases, the Spanish Constitutional Court declared the referendum unlawful. In spite of this, Catalonia declared independence after the referendum of October 1st, 2017, although the effects of the declaration were also suspended – a situation so far unknown to law.

 • The Origin of the Contemporary Administrative Territorial Organization of Spain. The Case of Municipalities and Provinces

  Author: Michał Z. Dankowski
  Institution: Jagiellonian College – Toruń University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1729-7595
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 307-318
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.03.23
  PDF: ppk/67/ppk6723.pdf

  Rodowód współczesnego administracyjnego podziału terytorialnego Hiszpanii. Sprawa municypiów i prowincji

  Konstytucjonaliści hiszpańscy są zgodni, że współczesna organizacja terytorialna państwa wymaga pilnych reform. Mapa administracyjna państwa oparta na tradycyjnych jednostkach terytorialnych: municypiach i prowincjach nie wytrzymuje zderzenia ze współczesnymi wymaganiami „państwa autonomii”, jak zwykło nazywać się obecną Hiszpanię. O ile wspólnoty autonomiczne są podmiotami w miarę świeżymi, o tyle zarówno municypia, jak i prowincje sięgają swoimi korzeniami Średniowiecza, a nawet okresów wcześniejszych. Stąd próby forsowania nowych administracyjnych jednostek podziału terytorialnego, które nie zostały uwzględnione we współczesnej Konstytucji lub próby wskrzeszenia dawnych jednostek przystosowanych w większy lub mniejszy sposób do we współczesnym modelu państwa. Niniejszy artykuł przybliża rodowód poszczególnych jednostek terytorialnych, ukazując jak bardzo historia i tradycja wpływa na współczesny podział administracyjny państwa.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart