współpraca

 • NSZZ „Solidarność” lat 1980 – 1990 jako czynnik integrujący region kujawsko-pomorski

  Author: dr Stefan Pastuszewski
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 393-404
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201719
  PDF: siip/16/siip1619.pdf

  NSZZ “Solidarność” years 1980 – 1990 as an integrated factor of Kujawsko-Pomorskie region

  Independent Self-governing Trade Union “Solidarity” did not accept the disintegration of the state by dividing into 49 small provinces and districts liquidation – both in the program and operations sought to community actions. Similarly happened in the Kujawsko-Pomorskie region, where “Solidarity” unionists in the public and conspiracy activities sought to create a macro-region of their trade union within the limits of the liquidated in 1975 Bydgoszcz-region. By 1989 cooperation between regions: Bydgoszcz, Toruń and Włocławek was very good. The experience of “Solidarity” can now be used in the process of integration of the Kujawsko-Pomorskie region, as an idea of regional solidarity – a sense of mutual dependence and mutual responsibility for the prosperity and development of the entire region.

 • Rola GOPR w systemie grup dyspozycyjnych w procesie zapobiegania zagrożeniom w regionach transgranicznych

  Author: Jadwiga Mazur
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
  Author: Tadeusz Michalczyk
  Institution: Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 95–115
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.05
  PDF: apsp/53/apsp5305.pdf

  Celem niniejszej analizy jest wskazanie roli, jaką w systemie zapobiegania zagrożeniom na terenach transgranicznych odgrywa Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kolejno zostaną omówione Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jego miejsce wśród grup dyspozycyjnych i strategii bezpieczeństwa państwa oraz rola w procesie zapobiegania zagrożeniom w regionach transgranicznych.

 • Diagnoza i ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskiego

  Author: Sławomir Pastuszka
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 167–188
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.10
  PDF: apsp/51/apsp5110.pdf

  Celem artykułu jest ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskiego. Analizie poddano takie elementy, jak: zaufanie, odpowiedzialność za dobro wspólne, skłonność do zrzeszania się oraz deklarowaną aktywność społeczną, udział w wyborach władz. Do analizy wykorzystano badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego pod koniec 2014 r. Zdiagnozowany poziom kapitału społecznego badanych osób nie napawa optymizmem – cechuje go niski stopień zaufania ogólnego, stosunkowo niewielkie zaangażowanie w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego oraz małe zainteresowanie aktywnością organizacji społecznych. Takie postawy i zachowania prawdopodobnie wpłyną negatywnie na perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej opartej na wiedzy, spowolnią postęp społeczny, a w efekcie utrudnią zwiększenie poziomu dobrobytu mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

 • Siódme rosyjsko-chińskie spotkanie na szczycie (drugie „nieformalne spotkanie” na szczycie), 9–10 grudnia 1999 roku

  Author: Tadeusz Dmochowski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 56-70
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201804
  PDF: cip/16/cip1604.pdf

  W artykule omówiono podstawowe dokumenty podpisane w czasie siódmego rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie (drugiego nieformalnego spotkania na szczycie) w Pekinie w dniach 9–10 grudnia 1999 r. W trakcie spotkania podpisano wspólny komunikat informacyjny z nieformalnego spotkania oraz wspólne oświadczenie rosyjsko-chińskie, a także trzy porozumienia międzyrządowe – dwa protokoły – opisy linii rosyjsko-chińskiej granicy państwowej w jej wschodniej oraz zachodniej części oraz porozumienie o wspólnym gospodarczym użytkowaniu wyodrębnionych wysp i przylegających do nich akwatoriów rzek pogranicznych.

 • Pedagogika przygody – uczenie się bycia razem, uczenie się wspólnego działania

  Author: Ewa Palamer-Kabacińska
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6251-0941
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 69-90
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.05
  PDF: kie/127/kie12705.pdf

  According to EU guidelines, modern education should focus on learning skills. It is anticipated that most of the professions that are known today will disappear in a dozen or so years and new ones will replace them. The labor market will require teamwork skills, creative thinking and problem solving. The formal education system cannot keep up with all these changes and requirements. For several years the movement of activities related to adventure education has been expanding in Poland: organizations operating in this trend are established, cooperate with each other, enter into international structures, and the network of forest kindergartens is expanding. The very concept of “adventure education” is known to a small group of educators and animators for now. Assumptions are associated with scouting - although they should not be equated with it. Adventure education is primarily in the field of non-formal education, but following the example of Slovenia or Great Britain, it is also trying to enter schools in Poland. It is successfully used in sociotherapeutic activities, and is increasingly involved in activities by scout organizations and commercial companies. So what is adventure education? Is it worth investing and why? What are its assumptions? What competences and skills does it teach? This article will attempt to answer these questions in relation to own research carried out as part of the adventure programs implemented in the years 2015.

 • Amendments to the Constitution of the Republic of Poland Concerning Poland’s Membership in the European Union

  Author: Ilona Grądzka
  Institution: Catholic University of Lublin John Paul II
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0127-4970
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 31-38
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.02
  PDF: ppk/64/ppk6402.pdf

  The Treaty of Lisbon strengthened the legal position of national parliaments in their activities at the level of the European Union. It means that the two chambers of the Polish Parliament - Sejm and Senate, each in its own scope, participate in consideration of issues concerning the European Union. They must share the right to participate in legislative processes with the executive authorities at the national level and with the institutions of the Union. The new legal regulation provides national parliaments with new competences, which should have a constitutional basis.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart