wykluczenie społeczne

 • Iluzoryczność procesu inkluzji społecznej

  Author: Grażyna Dryżałowska
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 91-107
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.06
  PDF: kie/123/kie12306.pdf

  Contrary to the huge involvement of various social groups, implementation of numerous aid programmes, social exclusion, discrimination, marginalisation are still present in various social groups all over the world, and various strategies of social inclusion, including administrative and legal tools for its practical implementation, prove to be ineffective. The aim of this article is to indicate mutual dependencies and conditions as well as social contexts determining the illusory nature of inclusion activities undertaken, first of all, in relation to people with disabilities, but also people excluded from reasons other than disability.

 • Dermatologiczna choroba przewlekła jako czynnik ryzyka wykluczenia społecznego

  Author: Magdalena Wałachowska
  Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 263-282
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.16
  PDF: kie/123/kie12316.pdf

  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki jakości życia osób z przewlekłą chorobą dermatologiczną. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano pojęcie choroby przewlekłej, ze szczególnym uwzględnieniem choroby dermatologicznej jako kategorii piętna powodującego marginalizację oraz wykluczenie społeczne. Część druga dotyczy jakości życia osób z chorobą dermatologiczną na płaszczyznach: fizycznej, psychicznej oraz społecznej. W części trzeciej opisano trudności terapeutyczne i funkcjonalne, których doświadczają osoby cierpiące na wybrane schorzenia dermatologiczne: atopowe zapalenie skóry, łysienie plackowate oraz łuszczycę. Zakończenie jest próbą wskazania przykładów działań pomocowych podejmowanych przez sektor pozarządowy na rzecz osób chorujących dermatologicznie.

 • Zmiany ładu społeczno-politycznego pod koniec XX wieku i ich wpływ na funkcjonowanie demokracji

  Author: Marek Bednarz
  Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3806-8572
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 297-315
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201916
  PDF: siip/18/siip1816.pdf

  Changes in Social and Political Order and Their Impact on the Democracy

  This article analyzes the rise and diffusion of the radical changes in the fields of international relations and social security that pose a challenge for capitalist representative democracy. This concept reflects the simple idea that the era characterized by strong global economic influences, worldwide aging population, longevity and longer life expectancy, changing labor markets, migration, technological and communications developments, mobility and transportation gives no reason to believe in representative democracy as the future of the world. This article suggests a new point of view on the discussion of the factors that mostly influence social order, social security, labor markets and democracy.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart