Yugoslavia

 • Post–Yugoslav Collective Memory: Between National and Transnational Myths

  Author: Magdalena Rekść
  Institution: University of Łódź (Poland)
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 73-84
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016006
  PDF: ppsy/45/ppsy2016006.pdf

  The aim of this paper is to analyse the image of Yugoslavia in the collective memories of the post–Yugoslav societies. The author of this text, basing on an assumption that every society has a great number of collective memories, highlights the fact that among the Balkan nations one can find both supporters and opponents not only of the SFRY but also of the idea of the cooperation among the Southern Slavs. Both positive and negative opinions of Yugoslavia in the collective memories are based not on the sober assessment of the historical facts but on collective emotions and historical and political myths. The anti–Yugoslav discourse in primarily based on the national mythology. The discourse of the supporters of the Yugoslav tradition one the other hand, goes back in a large extend to the transnational myths. By discussing these two types of ideas about Yugoslavia, the author of this text tries to show their impact on the current political decisions.

 • Yugoslavia on the turn of the XX and the XXI century – current problems and changes (reforms)

  Author: Sebastian Wojciechowski
  Year of publication: 2003
  Source: Show
  Pages: 135-142
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2003010

 • Izby drugie parlamentu państw byłej Jugosławii

  Author: Magdalena Maksymiuk
  Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 7-19
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.01
  PDF: apsp/66/apsp6601.pdf

  Niniejsza praca jest prezentacją drugich izb parlamentu w krajach byłej Jugosławii, jakimi są Słowenia oraz Bośnia i Hercegowina. Jako jedyne w regionie zdecydowały się one na przyjęcie bikameralnego porządku w ramach władzy ustawodawczej. Pomimo bliskości geograficznej i wspólnej historii ustrojodawcy obu państw postanowili przyjąć znacząco inny, oryginalny kształt porównywanych do siebie ciał ustawodawczych, wyróżniających się na skalę światową. Co więcej, każda z nich została obdarzona różnymi kompetencjami, z czego wynika pozycja wobec pierwszej izby parlamentu, a także pozostałych organów władzy państwowej. Artykuł ten stanowi więc przekrój i pogłębioną charakterystykę polityczno- prawną Izby Narodów Bośni i Hercegowiny oraz Rady Państwa Słowenii, a także zawiera propozycje zmian systemowych.

 • Węgry w działalności chorwackiego ruchu ustaszy (1929–1934)

  Author: Jędrzej Paszkiewicz
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7115-9284
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 131-148
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210407
  PDF: hso/31/hso3107.pdf

  Hungary’s role in the activity of the Ustasha - Croatian Revolutionary Movement (1929-1934). The Ustasha (Ustaša) movement developed in Hungary, establishing its cadre organisation framework, seeking the support of Croatian migrant communities and training task forces in diversion and terrorist tactics. Following their disclosure, however, they were no longer supported by the Hungarian authorities.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart