zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)

 • Diagnoza spektrum autyzmu u osób dorosłych jako biograficzny przełom

  Author: Sabina Pawlik
  Institution: Uniwersytet Śląski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9775-7856
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 216-229
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.13
  PDF: kie/123/kie12313.pdf

  Prezentowane badania dotyczą nieobecnego w dostatecznym stopniu w literaturze naukowej wątku dorosłych osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ich podmiotem uczyniłam osoby szczególne: takie, które swoją diagnozę otrzymały będąc osobami dorosłymi. W centrum mojego badawczego zainteresowania znajdują się ich biografie. Analiza uzyskanych wywiadów narracyjnobiograficznych skoncentrowana jest przede wszystkim na strukturze biograficznej zwanej biograficznym przełomem. W narracjach dorosłych osób ze spektrum autyzmu diagnoza jawi się jak punkt zwrotny w biografii, który wywiera zasadniczy wpływ na życie nosicieli opowieści poprzez zmianę jego biegu i/lub transformację tożsamości.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart