zasady konstytucyjne

 • Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego

  Author: Katarzyna Łobos
  Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 207-230
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.04.11
  PDF: ppk/38/ppk3811.pdf

  The subject of this article is the issue of the constitutional right of citizens to social security when reaching the retirement age. The author points out the constitutional principles which guarantee the protection of pension benefits and gives examples of statements of the Supreme Court and the Constitutional Tribunal with respect to the issue of social security schemes in their judgments. This article also discusses the scope of freedom which the Constitution grants to a legislator and the boundaries within which a legislator may act as far as the selection of solutions for the implementation of this right is concerned.

 • O założeniach konstytucyjnych i normatywnych badań naukowych szkolnictwa wyższego w Polsce

  Author: Andrzej Chodubski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 7-21
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202001
  PDF: cip/18/cip1801.pdf

  W opracowaniu wskazuje się, że nauka stanowi podstawę rozwoju współczesnej cywilizacji informacyjnej. W Polsce postrzegana jest jako podstawowy czynnik rozwoju. Prowadzenie badań naukowych oraz edukacji osadzone jest w regulacji konstytucyjnej RP oraz porządku prawnym o zasięgu krajowym, europejskim i globalnym. Współczesne tempo przekształceń kulturowo-cywilizacyjnych powoduje rodzenie się niektórych sprzeczności w urzeczywistnianiu zasad konstytucyjnych oraz ogłaszanych wciąż nowych norm prawnych odnoszących się do szkolnictwa wyższego. Przestrzeń sprzeczności stanowi zwłaszcza urzeczywistnianie polskiej tradycji naukowej i akademickiej w powiązaniu za standardami europejskimi (Unii Europejskiej) oraz globalnymi (filozofii postmodernizmu).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart