Author: Anna Skolimowska
Institution: Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 179-192
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.11
PDF: apsp/56/apsp5611.pdf

Constructivist approach of analyzing international relations brought many new elements to the thought on the nature of international reality, which made it possible to explain it and understand it better. One of these elements in the process of analyzing this reality is the concept of identity of participants of international relations. Its analytical phenomenon consists of the fact that it allows us to undertake attempts to understand interests and character of norms and values of participants of international relations. The most important statement brought to scientific thought on international reality by Alexander Wendt’s notion of constructivism relates to the fact that states’ interests in international relations are not given a priori, but they are shaped during interactions with others. Not only is the role of inter-state actors who influence states’ interests in international relations underlined, but it also indicates the important role of other participants of international affairs in articulating national interests. From this perspective, the category of identity in international relations taken up by Constructivism takes account of the social, interactive nature of international reality making it possible to analyze its intangible part.

ZAGADNIENIE TOŻSAMOŚCI W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH – UJĘCIE KONSTRUKTYWISTYCZNE

Konstruktywistyczna perspektywa analizowania relacji międzynarodowych wniosła wiele nowych elementów do refleksji nad naturą rzeczywistości międzynarodowej, pozwalając na jej lepsze rozumienie oraz wyjaśnianie. Jednym z takich elementów w procesie analizy tej rzeczywistości jest koncept tożsamości uczestnika relacji międzynarodowych. Jego fenomen analityczny polega na tym, iż pozwala on podejmować próby zrozumienia interesów oraz specyfiki norm i wartości, którymi kierują się uczestnicy relacji międzynarodowych. Najbardziej istotne twierdzenie, jakie wprowadza do naukowej refleksji o rzeczywistości międzynarodowej konstruktywizm w wariancie Aleksandra Wendta, odnosi się do faktu, iż interesy państw w relacjach międzynarodowych nie są z góry dane, ale kształtują się w toku interakcji z innymi. Podkreśla się tutaj zatem rolę nie tylko aktorów wewnątrzpaństwowych, którzy mają wpływ na kształtowe przez państwa interesy w relacjach międzynarodowych, ale także wskazuje się na istotną rolę pozostałych uczestników obrotu międzynarodowego w artykułowaniu interesów narodowych. Z tego punktu widzenia podejmowana przez konstruktywizm kategoria tożsamości w relacjach międzynarodowych uwzględnia społeczną, interaktywną naturę rzeczywistości międzynarodowej, pozwalając analizować jej niematerialną warstwę.

REFERENCES:

 • Bevir, M., Rhodes, R A.W. (2006). Teoria interpretacjonistyczna. In: D. Marsh, G. Stoker (eds.), Teorie i metody w naukach politycznych (p. 131 – 152), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Brubaker, R., Cooper, F. (2000). Beyond „Identity”. Theory and Society, 29(1), 1 – 47.
 • Checkel, J. (2006). Constructivist Approaches to European Integration. ARENA Working Papers, 6. Retrieved from: http://www.arena.uio.no/publications/workingpapers2006/papers/wp06_06.xml.
 • Czaputowicz, J. (2016). Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Erikson, E. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: W.W. Norton Company.
 • Guzzini, S. (2000). Reconstruction of Constructivism in International Relations. European Journal of International Relations, 6(2), 147 – 182.
 • Jackson, R., Sørensen, G. (2012). Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Keohane, R. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton: Princeton University Press.
 • Marcussen, M., Risse, T., Engelman-Martin, D., Knopf, H.J., Roscher, K. (2001). Constructing Europe? The Evolution of Nation-State Identities. In: T. Christiansen, K.E. Jørgensen, A. Wiener (eds.), The Social Construction of Europe (p. 101 – 121). London: Sage Publications.
 • Reus-Smit, Ch. (2006). Konstruktywizm. In: S. Burchill [et al.], Teorie stosunków międzynarodowych (p. 269 – 296). Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Skolimowska, A. (2013). Konstruktywizm w studiach europejskich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łoś-graf.
 • Wendt, A. (1987). The Agent-Structure Problem in International Relations Theory. International Organizations, 41(3), 335 – 370.
 • Wendt, A. (1992). Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. International Organization, 46(2), 391 – 425.
 • Wendt, A. (1994). Collective Identity Formation and the International State. American Political Science Review, 88(2), 384 – 396.
 • Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wendt, A. (2008). Społeczna teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wiener, A. (2006). Constructivist Approaches in International Relations Theory: Puzzles and Promises. Constitutionalism Webpapers ConWEB, 5, p. 1 – 27. Retrieved from: https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sowi/professuren/wiener/
  dokumente/conwebpaperspdfs/2006/conweb-5-2006.pdf.
 • Zehfuss, M. (2002). Constructivism in International Relations: The Politics of Reality. Cambridge: Cambridge University Press.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart