Author: Mateusz Radziszewski
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 131–154
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.08
PDF: apsp/51/apsp5108.pdf

Artykuł jest analizą roli budżetu partycypacyjnego w procesie partycypacji społecznej. Przedstawione trzy modele jego funkcjonowania prezentują różny ich wpływ na jakość kapitału społecznego, czyli cechy społeczeństwa objawiające się wysokim poziomem zaufania, współpracy oraz więzi społecznych między obywatelami. W celu przeprowadzenia analizy zostanie zastosowana koncepcja kapitału społecznego i wspólnot obywatelskich Roberta Putnama.

THE PARTICIPATORY BUDGETING AS AN INSTRUMENT OF THE CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

The aim of the article is to analyse the functionality of the participatory budgeting (hereinafter: PB) as an instrument of the social participation process. The article presents three models of the PB. They have a huge impact on the social capital, which is the networks of relationships among people based on trust, reciprocity and cooperation. The main goal is to make a scrutiny of the PB using Robert Putnam’s research about the civil capital and civil communities.

BIBLIOGRAFIA:

 • (2006). Polityka Warszawa: PWN.
 • Baiocchi, G. (1999.) Participation, activism, and politics: The Porto Alegre experiment and deliberative democratic theory, Revised 11/1999 Wisconsin: University of Wisconsin – Madison.
 • Berlin, I. (1994). Cztery eseje o wolności Warszawa: PWN.
 • (2013). 6th Status Report Participatory Budgeting in Germany (June 2013), Bonn: InWent gGmbH, Service Agency Communities in One World. Pobrane z: http://www.buergerhaushaltorg/sites/default/files/6_Status_report_buergerhaushaltorg__0.pdf.
 • (2014). 7th Status Report Participatory Budgeting in Germany (June 2014), Bonn: InWent gGmbH, Service Agency Communities in One World. Pobrane z: http://www.buergerhaushaltorg/sites/default/files/7th_Status_Report_2014.pdf.
 • (2015). 8th Status Report Participatory Budgeting in Germany (June 2015), Bonn: InWent gGmbH, Service Agency Communities in One World. Pobrane z: http://www.buergerhaushaltorg/sites/default/files/downloads/Status_report_2015_english.pdf.
 • Buergerhaushaltorg (2016). Map of Participatory Budgeting in Germany. Pobrane z: http://www.buergerhaushaltorg/en/map.
 • Chodubski, A. (2003). Jednostka, naród, państwo, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Cyceron (2009). O państwie, o prawach Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Department for Communities and Local Government, SQW, Cambridge Economic Associates, Geoff Fordham Associates (2011). Communities in the driving seat: a study of Participatory Budgeting in England (Pobrane z: https://wwwgovuk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6152/19932231.pdf.
 • Generalny Urząd Statystyczny (2014). Ludność – dane o Łodzi 2014 Pobrane z: http://lodzstatgovpl/dane-o-wojewodztwie/stolica-wojewodztwa-1323/ludnosc-dane-o-lodzi-2014/.
 • Gianpaolo, B. (2005). Militants and Citizens. The Politics of Participatory Democracy in Porto Alegre Stanford.
 • Gonçalves, S. (2014). The Effects of Participatory Budgeting on Municipal Expenditures and Infant Mortality in Brazil. World Development, Volume 53, s. 94 – 110.
 • Habermas, J. (1999). Teoria działania komunikacyjnego Warszawa: PWN.
 • Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kłębowski, W. (2013). Budżet partycypacyjny, krótka instrukcja obsługi Warszawa: PWN.
 • Kraszewski, D., Mojkowski, K. (2014). Budżet obywatelski w Polsce Warszawa: Fundacja im Stefana Batorego.
 • Locke, J. (1992). Dwa traktaty o rządzie Warszawa: PWN.
 • Pietrzyk-Reeves, D. (2004). Idea społeczeństwa obywatelskiego, współczesna debata i jej źródła Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Polska Agencja Prasowa (2012). Raport socjologów na temat jakości życia mieszkańców Łodzi. Pobrane z: http://naukawpolscepappl/aktualnosci/news,392990,raportsocjologow-na-temat-jakosci-zycia-mieszkancow-lodzi.html Ruesch, M.A., Wagner, M. (2013). Participatory Budgeting in Germany: Citizens as Consultants Niemcy:
 • Zebralog Gmbh & Co KG Pobrane z: http://wwwinternationalbudgetorg/wp-content/uploads/Ruesch-Wagner-PB-in-Germany.pdf.
 • Putnam, R.D. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Putnam, R.D. (2008). Samotna gra w kręgle, upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Sánchez, S., Aragonès, E. (2004). A Model of Participatory Democracy: Understanding the Case of Porto Alegre Edinburgh: School of Economics.
 • Santos, B. de S. (1998). Participatory budgeting in Porto Alegre: Toward a redistributive democracy Politics & Society, Volume 26 No. 4, s. 461 – 510.
 • Santos, B de S. (2001) Participatory budgeting in Brazilian cities: limits and possibilities in building democratic institutions Environment & Urbanization, Volume 13. No. 1, s. 159 – 184.
 • Santos, B de S. (2005) .Democratizing Democracy. Beyond the Liberal Democratic Canon London & New York: Verso.
 • Serzysko, E. (red.) (2014). Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Gdańsk: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Pobrane z: http://partycypacjaobywatelskapl/wp-content/uploads/2014/06/broszura-budzety-partycypacyjne1.pdf.
 • Sintomer, Y. Gret, M. (ed.) (2005). Participatory Budgets in a European Comparative Approach. Volume II Berlin: Centre Marc Bloch Hans-Böckler-Stiftung.
 • Sintomer, Y., Herzberg & C., Röcke, A (2007) Démocratie participative et modernisation des services publiques: des affinités électives? Les budgets particiatifs en Europe Paris: La Découverte.
 • Sintomer, Y., Herzberg, C. & Allegretti G., Röcke A .(2010). Learning from the South: Participatory Budgeting Worldwide – an Invitation to Global Cooperation Bonn: InWent gGmbH, Service Agency Communities in One World.
 • The PB Unit. (2009). Participatory Budgeting in the UK – A toolkit, Second Edition Manchester: Church Action on Poverty. Pobrane z: http://www.pbpartnersorguk/wp-content/uploads/2013/11/Participatory-Budgeting-Toolkit.pdf.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart