Polityka Norwegii w regionie Dalekiej Północy – konsekwencje dla Unii Europejskiej

Author: Katarzyna Dośpiał-Borysiak
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 107–122
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.06
PDF: apsp/50/apsp5006.pdf

Rola Norwegii dla Unii Europejskiej znacznie wzrosła na początku XXI wieku. Po okresie, kiedy kraj postrzegany był jako relatywnie marginalny outsider w zintegrowanej Europie, teraz jest bezpośrednio związany ze wszystkimi procesami zachodzącymi w Brukseli z powodu udziału w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Potencjał Norwegii w oczach państw członkowskich Unii Europejskiej kształtowany jest przez pryzmat jej potencjału energetycznego. Norwegia stała się wiodącym eksporterem gazu do UE, z powodzeniem konkurującym z Federacją Rosyjską. Ten status zależeć będzie w dużym stopniu od polityki Norwegii na Dalekiej Północy – regionie o coraz wyraźniejszym znaczeniu strategicznym. Artykuł ma na celu omówienie głównych ról odgrywanych przez Norwegię w kontekście celów i polityk UE, głównie w dziedzinie energii. Przybliża również strategię Norwegii wobec Dalekiej Północy, perspektywy wydobycia w tym regionie ropy i gazu oraz regionalną współpracę z Rosją.

NORWAY’S POLICY IN THE HIGH NORTH – CONSEQUENCES FOR THE EUROPEAN UNION

The role of Norway for the European Union increased dramatically in the beginning of the 21st century. After being labeled a relatively marginal outsider in integrated Europe, now it is deeply connected with all processes undertaken by Brussels due to its participation in the European Economic Area. Still, Norway’s potential, in the eyes of the EU member states, is shaped by the energy considerations. Norway managed to become the leading exporter of gas to the EU, successfully competing with the Russian Federation. This status will, to a large extent, depend on Norway’s policy in the High North – a region with ever stronger strategic value. This article aims at discussing the main roles played by Norway in the EU context, mainly in the field of energy. It also gives an insight of the Norwegian High North strategy, perspectives of oil and gas extraction, and regional cooperation with Russia.

BIBLIOGRAFIA:

Norwegia Daleka Północ Unia Europejska polityka energetyczna Norway High North European Union energy policy

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart