Author: Paweł Grzywna
Institution: University of Silesia in Katowice
Author: Natalia Stępień-Lampa
Institution: University of Silesia in Katowice
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 117-133
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.08
PDF: apsp/63/apsp6308.pdf

The considerations in the article focus on the role of territorial local government in two important spheres of welfare state – in providing access to education, and health care. The authors characterize the situation in Poland after the parliamentary elections won in 2015 by the Law and Justice (PiS). The first part of the study analyses the reforms undertaken in the education system and their consequences for territorial local government, in particular increasing the compulsory education age as well as changing the school system. The second part contains a description of planned and implemented changes in health care.

POLITYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE EDUKACJI I ZDROWIA W POLSCE PO 2015 ROKU

Rozważania prowadzone w artykule koncentrują się wokół roli samorządu terytorialnego w dwóch istotnych sferach działania państwa typu welfare state – w zapewnieniu dostępu do edukacji oraz w ochronie zdrowia. Autorzy charakteryzują sytuację w Polsce po wygranych w 2015 roku przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach parlamentarnych. W pierwszej części opracowania analizie poddano reformy podjęte w systemie oświaty i ich konsekwencje dla samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim podwyższenie wieku obowiązkowej edukacji, a także zmianę ustroju szkolnego. Druga część zawiera natomiast opis planowanych oraz wdrożonych zmian w ochronie zdrowia.

BIBLIOGRAFIA:

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart