New journals

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Stanisław Kosmynka
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 103-116
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.65.07
PDF: apsp/65/apsp6507.pdf

Artykuł prezentuje uwarunkowania strategii bezpieczeństwa Hiszpanii wobec Sahelu Zachodniego, szczególnie Mali, Mauretanii i Nigru. Przedstawia przesłanki oraz charakter realizacji hiszpańskich misji wojskowo-szkoleniowych i policyjnych w tym regionie Afryki. Rozważania zawarte w analizie wskazują na transnarodowy aspekt zagrożeń płynących ze strony ekstremizmu dżihadystycznego, pozostającego tak często w symbiozie ze zorganizowaną przestępczością, czerpiącą profity z nielegalnej migracji, handlu bronią i substancjami psychoaktywnymi. Zależności te są widoczne w odniesieniu do wielu państw afrykańskich, m.in. obszaru Sahelu. Artykuł podejmuje refleksję nad znaczeniem sytuacji tego regionu dla bezpieczeństwa południowej flanki Unii Europejskiej, a zarazem wyszczególnia przedsięwzięcia i projekty tam realizowane przez państwa Europy Południowo-Zachodniej (Hiszpanię, Francję i Włochy).

SPANISH PARTICIPATION IN THE SECURITY MISSIONS IN THE WEST AFRICAN SAHEL

The paper shows the mechanisms and character of the Spanish security and counter-terrorism strategy towards the West African Sahel, especially Mali, Mauritania, and Niger. The article refers to the Spanish military and training missions and participation in this African region. It explains their main purposes and conditions. The paper is focused on the transnational challenges created by the jihadi extremism that in many cases presents the symbiotic relationship with organized criminal groups. The West African Sahel exemplifies this phenomenon and its impact on the European security is very important. The article explores the interface of jihadi terrorism with the criminal groups activity, especially with the drug and human trafficking. It examines main EU security projects for this African region realized by Spain, France, and Italy.

BIBLIOGRAFIA:

 • Alberdi Bidaguren, J., Bidaurratzaga Aurre, E.(2010).El Plan África 2006–2008. Cuestio­nes para el debate.Instituto de Estudios de Desarrollo y Cooperación Internacional: FOROAOD – La Ayuda española al desarrollo.
 • Altuna Galán, S.(2018).Jama’at Nusrat al-Islam wa-l-Muslimin: análisis del proyecto de al-Qaeda para el Sahel a través de su propaganda.Real Instituto Elcano de Estudios „ARI”, 4.
 • Altuna Galán, S.(2018).La contribución española actual a la lucha contra el terrorismo en el Sahel.Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, „ARI”, 4, 8.
 • Araluce, G.(2018).El ejército español toma el mando para apaciguar el polvorín yihadista de Mali.El Español, 4.
 • Araluce, G.(2016).Ranking del coste de las misiones militares españolas en el extran­jero.El Español, 7.
 • Bolechów, B.(2012).Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Country Reports on Terrorism 2016.United States Department of State Publication: Bureau of Counterterrorism, 45-47.
 • Cristiani, D.(2011).Missiles, Money and Migration: The Impact of the Libyan Crisis on the African Sahel.Terrorism Monitor, IX(15), 6–8.
 • EUTM-Mali. Misión Militar de la UE en Malí, Estado Mayor de la Defensa.Mando de Operaciones.Pobrane z: http://www.emad.mde.es/MOPS/090-Mali-EUTMMALI/.
 • García-Calvo, C.(2014).Los españoles ante el Estado Islámico y la coalición interna­cional contra el yihadismo.Real Instituto Elcano de Estudios „ARI”, 1.
 • Global Terrorism Index, (2017).Measuring and understanding the impact of terrorism.Study of Terrorism and Responses to Terrorism.
 • González Enríquez, C., Lisa, P., Selin Okyay, A., Palm, A.(2018).Italian and Spanish approaches to external migration management in the Sahel: venues for cooperation and coherence.Real Instituto Elcano Working Paper, 13(2018), 14.
 • Izak, K.(2016).Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych.Dialog, 464–466.
 • Kosmynka, S.(2015).Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżiha­dystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995–2012.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kosmynka, S.(2017).Zapobieganie radykalizacji społeczności muzułmańskich jako element strategii antyterrorystycznej władz Hiszpanii.W: T.Domański (red.).Mię­dzynarodowe oblicza terroryzmu (s.166–178). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Lebovich, A.(2018).Halting ambition: EU migration and security policy in the Sahel, European Council on Foreign Relations.Policy Brief, 266, 23.
 • Losada Fernández, Á.(2018).El Sahel: un enfoque geostratégico.Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, „ARI”, 5.
 • Mesa, B.(2017).El interés de España en el Sahel.Esglobal, 34.
 • Mesa, B.(2013).La falsa Yihad. El negocio de narcotráfico en El Sahel.Editorial Edalaya, San Fernando.
 • Misiones en el exterior, Ministerio de Defensa.Pobrane z: http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/.
 • Reinares, F., García-Calvo, C.(2013).El norte de Mali como foco de amenaza terrorista para España: ¿nuestro patio trasero o simplemente nuestro patio? Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, „ARI”.
 • Sageman, M.(2008), Leaderless Jihad. Terror Networks in the Twenty-First Century, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Sánchez agradece a las tropas españolas en Malí su labor ‘estratégica’ para la seguridad de España y de la UE.Pobrane z: https://www.eleconomista.es/politica/noti­cias/9604795/12/18/Pedro-Sanchez-viaja-por-sorpresa-a-Mali-para-felicitar-la-Navidad-a-las-tropas-espanolas-.html.
 • Spain sounds alarm over fighter influx from Sahel.Pobrane z: https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5369283/Spain-sounds-alarm-fighter-influx-Sahel.html.
 • European Court of Auditors.(2018).Strenghtening the capacity of the internal security forces in Niger and Mali: only limited and slow progress, 32–33.
 • Venturi, B.(2017).The EU and the Sahel: A Laboratory of Experimentation for the Security-Migration-Development Nexus.Foundation for European Progressive Studies, „IAI Working Papers, 17(38), 2.
 • Zenn, J.(2018).Burkina Faso and the Loombing Jihadist Threat to Coastal West Africa.Terrorism Monitor, XVI(24), 5–7.
 • Zenn, J.(2015).Mindful of the Islamic State, Boko Haram Broadens Reach into Lake Chad Region.Terrorism Monitor, XIII(3), 8–11.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart