Author: Monika Szkarłat
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 138-155
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.65.09
PDF: apsp/65/apsp6509.pdf

Celem artykułu jest próba stworzenia autorskiej propozycji pojęcia dyplomacji dla nauki i dostosowania siatki pojęciowej do zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. Odwołując się do wytycznych teorii poznania i logiki formalnej w ujęciu T. Kotarbińskiego, zidentyfikowane będą komponenty treści i przedmiot pojęcia, takie jak podmioty inicjujące, adresaci, cel i instrumenty działań w ramach dyplomacji dla nauki.

THE CONCEPT OF DIPLOMACY FOR SCIENCE

The aim of the article is an attempt to create an author’s proposal of the notion of diplomacy for science and to adapt the notional network to the changing international reality. Referring to the guidelines of the theory of cognition and formal logic in T. Kotarbiński’s view, the following will be identified: content components and the subject of the concept, such as initiators, addressees, purpose and instruments of action within the framework of diplomacy for science.

BIBLIOGRAFIA:

 • American Association for the Advancement of Science.(2019).Science & Technology Policy Fellowships.Pobrane z: https://www.aaas.org/programs/science-technology­-policy-fellowships.
 • Berridge, G.R.(2001).Richelieu.W: G.R.Berridge, M.Keens-Soper, T.G.Otte (red.).Diplomatic Theory From Machiavelli to Kissinger (s.71–87).Palgrave Macmillan.
 • Center for Science Diplomacy, American Association for Advancement in Science.(2019).Science & Diplomacy.Pobrane z: http://www.sciencediplomacy.org/.
 • Colglazier, E.W.(2017).Optimism, Pessimism, and Science Diplomacy.Science & Diplomacy, 6(2), 1–4.
 • European Commission.(2019).Single Electronic Data Interchange Area.Pobrane z: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.
 • Flink, T., Schreiterer, U.(2010).Science diplomacy at the intersection of S&T policies and foreign affairs: Toward a typology of national approaches.Science and Public Policy, 37(9), 665–677.
 • Galluccio, M., L.V.(2015).Diplomacy Meets Science: Negotiating Responsible and Inclusive Growth.W: M.Galluccio (red.).Handbook of International Negotiation: Interpersonal, Intercultural, and Diplomatic Perspectives and Diplomatic Perspectives (s.413–418).Springer International Publishing.
 • Garbacz, W.(2016).Dyplomacja gospodarcza a paradygmat neoliberalny.W: A.Wróbel, E.Haliżak, R.Ożarowski (red.).Liberalizm & neolibaralizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej (s.333–347).Pobrane z: http://ptsm.edu.pl/liberalizm-neoliberalizm-nauce-o-stosunkach-miedzynarodowych-teoretyczny-pluralizm/.
 • Hellmann, G.(2016).Foreign Policy.Concepts, Vocabulary, and Practice.W: G.Hell­mann, A.Fahrmeir, M.Vec (red.).The Transformation of Foreign Policy. Drawing and Managing Boundaries From Antiquity to the Present (s.30–50).Oxford University Press.
 • Jönsson, Ch.(2008).Global Governance: Challenges to Diplomatic Communication, Representation, and Recognition.W: A.F.Cooper, B.Hocking, W.Maley (red.).Global Governance and Diplomacy. Worlds Apart? (s.29–38).Palgrave Macmillan.
 • Jönsson, Ch.(2016).States Only? The Evolution of Diplomacy.W: G.Hellmann, A.Fahr­meir, M.Vec (red.).The Transformation of Foreign Policy. Drawing and Managing Boundaries From Antiquity to the Present (s.242–262).Oxford University Press.
 • Kaltofen, C., & Acuto, M.(2018).Science Diplomacy: Introduction to a Boundary Problem.Global Policy, 9(November), 8–14.
 • Keohane, R.O., Nye, J.S.(2012).Power and Interdependence (Fourth Edition).Pearson.
 • Knight J.(2017).Global: Moving From Soft Power to Knowledge Diplomacy.W: G.Mihut, P.G.Altbach, H.Wit (red.).Understanding Higher Education Internatio­nalization. Global Perspectives on Higher Education (s.381–382).Sense Publishers, Rotterdam.
 • Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu w dniu 18 kwietnia 1961 r.Dz.U.z dnia 8 września 1965 r., nr 37 poz.232.(1961).
 • Kotarbiński, T.(1990).Dzieła wszystkie. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
 • KPK, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.(2019).Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK).Pobrane z: http://www.kpk.gov.pl/.
 • Langenhove, L.van., Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Institute of European Studies at the Vrije Universiteit Brussel (IES­-VUB), United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS).(2017).Tools for an EU Science Diplomacy.Publications Office of the EU.DOI: 10.2777/911223.
 • Leclerc, M., Gagné, J.(1994).International scientific cooperation: The continentalization of science.Scientometrics.
 • Leijten, J.(2017).Exploring the Future of Innovation Diplomacy.European Journal of Futures Research, 5(20), 1–13.
 • Penca, J.(2018).The Rethoric of ‘Science Diplomacy’: Innovation for the EU’s Scientific Cooperation, EL-CSID, Institute for European Studies (IES) Working Paper, Issue 2018(16), 1–4.
 • Polska Akademia Nauk.(2019).Biuro Promocji Nauki PolSCA.Pobrane z: http://polsca.pan.pl/.
 • Pozza, V.M.(2015).Diplomacy for Science: the SKA Project.W: L.S Davis, R.G.Patman (red.).Science Diplomacy. New Day or False Dawn (s.87–106).World Scientific Publishing.
 • Rana, K.S.(2011).21st Century Diplomacy. A Practitioner’s Guide.The Continuum International Publishing Group.
 • Ruffini, P.-B.(2017).Science and Diplomacy – a New Dimension of International Rela­tions, Science, Technology & Innovation Studies, Springer International Publishing AG.
 • Rüffin, N., Schreiterer, U.(2017).Case study. Science and Technology Agreements in the Toolbox of Science Diplomacy: Effective Instruments or Insignificant Add-ons?.EL-CSID Working Paper 6, Issue 2017/6.
 • Scholte, J.A.(2008).From Government to Governance: Transition to a New Diplomacy.W: A.F.Cooper, B.Hocking, W.Maley (red.).Global Governance and Diplomacy. Worlds Apart? (s.39–62).Palgrave Macmillan.
 • Skolnikoff, G.(1993).The Elusive Transformation. Science, Technology, and the Evolution of International Politics.Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 • Strange, S.(2015).States and Markets.1st Edition.Bloomsbury Revelations.Bloomsbury Academics.
 • Sundararaman, S.(2008).Research Institutes as Diplomatic Actors.W: A.F.Cooper, B.Hocking, W.Maley (red.).Global Governance and Diplomacy. Worlds Apart? (s.118–32).Palgrave Macmillan.
 • Surmacz, B.(2015).Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • The Royal Society, AAAS.(2010).New frontiers in science diplomacy.Pobrane z: https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/publica­tions/2010/4294969468.pdf.
 • Turekian, V., Macindoe, S., Copeland, D., Davis, L.S., Patman, R.G., Pozza, M.(2015).The Emergence of Science Diplomacy.W: L.S.Davis, R.G.Patman (red.).Science Diplomacy.New Day or False Dawn, (s.3–24).World Scientific Publishing.
 • S.Department of State.(2019).Embassy Science Fellows Program.Pobrane z: https://www.state.gov/e/oes/stc/sciencefellows/.
 • Whitley, R.D.(1993).Denationalizing Science.The Contexts of International Scien­tific Practice.W: E.Crawford, T.Shinn, & S.Sorlin (red.).Sociology of the Science Yearbook 1992 (Vol.16).Pobrane z: http://link.springer.com/10.1007/978-94-017-1221-7.
 • Wilson, G.(2015).Antarctic Science: A Case for Extending Diplomacy for Science.W: L.S.Davis, R.G.Patman (red.).Science Diplomacy. New Day or False Dawn, (s.69–85).World Scientific Publishing.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart