Author: Liliia Hrytsai
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 21-35
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.67.02
PDF: apsp/67/apsp6702.pdf

During the last decades, alongside the growing role of cities, the process of urbanization has been receiving more and more attention from the European policy-makers. This study analyzes the evolution of the EU urban agenda establishment since 1970s till the present times. In the first part, the paper presents five stages, most important milestones and core programs regarding the urbanization process in Europe. In the second section, the author pays a special attention to the Urban Agenda for the EU (the Pact of Amsterdam) as one of the key documents promoting the sound cooperation among the European urban policy stakeholders. In the final part, the paper provides the evaluation of the EU urban agenda’s genesis by indicating the main features of this process.

EWOLUCJA AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ: TRUDNA DROGA DO POLITYKI MIEJSKIEJ?

W ostatnich dziesięcioleciach, wraz z rosnącą rolą miast, proces urbanizacji cieszy się coraz większym zainteresowaniem europejskich decydentów. Niniejsze badanie analizuje ewolucję tworzenia agendy miejskiej UE od lat 70. XX wieku do czasów obecnych. W pierwszej części artykułu przedstawiono pięć etapów procesu urbanizacji w Europie, jego kamienie milowe oraz główne elementy programowe. W drugiej części autorka zwraca szczególną uwagę na Agendę Miejską dla UE (Pakt Amsterdamski) jako jeden z kluczowych dokumentów promujących solidną współpracę pomiędzy interesariuszami europejskiej polityki miejskiej. W końcowej części artykułu poddano ocenie przebieg tworzenia agendy miejskiej UE, z uwzględnieniem głównych cech tego procesu.

BIBLIOGRAFIA:

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart