Głos człowieka i głos android. Eksperyment porównawczy

Author: Marek Zimnak
Institution: Dolnośląska Szkoła Wyższa
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6684-6469
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 214-239
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202011
PDF: cip/18/cip1811.pdf

Artykuł prezentuje założenia, przebieg i wyniki eksperymentu, opartego na wskazaniu przez uczestników głosu człowieka bądź głosu androida na podstawie przedstawionych próbek. Uczestnicy eksperymentu – studenci kierunków związanych z nowymi mediami – osiągnęli wyniki znacznie przekraczające połowę trafnych wskazań. Decyzje podejmowali wyłącznie na podstawie niewerbalnych cech wypowiedzi. W tekście zostaje podkreślona waga zagadnienia w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji – dla pełnego bezpieczeństwa przyszłej koegzystencji obu odmian inteligencji niezbędne będą odpowiednie regulacje.

Human voice and android voice. Comparative experiment

The article presents the assumptions, course and results of the experiment, based on the participants indicating the human or android voice according to the presented samples. The participants of the experiment – students of faculties related to new media – achieved results significantly exceeding half of the correct indications. They made decisions solely on the basis of the non-verbal features of the utterance. The text emphasizes the importance of the issue in the face of the development of artificial intelligence, if it is not accompanied by appropriate regulations.

REFERENCES:

android głos bezpieczeństwo komunikacji sztuczna inteligencja etyka voice communication security artificial intelligence ethics

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart