Formy i efektywność rosyjskiego oddziaływania informacyjnego na Białorusi

Author: Aliaksandr Kazak
Institution: Belarusian Analytical Workroom
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 240-251
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202012
PDF: cip/18/cip1812.pdf

W artykule zaprezentowano formułę rosyjskiego oddziaływania propagandowego jakiemu państwo rosyjskie poddaje obywateli Białorusi. Wskazano cele i grupy docelowe tego oddziaływania, dokonano oceny ich efektywności oraz przedstawiono możliwe formy reakcji, mającej na celu przygotowanie Białorusinów do umiejętnego dostrzegania działań mających na celu dezinformację, manipulację i kształtowanie opinii publicznej zgodnie z rosyjskimi celami politycznymi.

Forms and effectiveness of the Russian information influence in Belarus

The article presents a formula of the Russian propaganda system which is a tool of influence of the Russian state over the Belarusian citizens. The goals and target groups have been defined, the efficiency of the given activities has been estimated and the possible forms of reactions aimed at forming a mindful and sensible attitude towards disinformation, manipulation and shaping the public opinion in accordance with the Russian political objectives have been elicited.

REFERENCES:

dezinformacja manipulacja propaganda Rosja Białoruś disinformation manipulation Russia Belarus

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart