Проблема сексуального насильства над дітьми в цифровому середовищі

Author: Ірина Лубенець (Iryna Lubenets)
Institution: State Reserch Institute MIA Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2597-0356
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 44-54
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20224.05
PDF: cpls/4/cpls405.pdf

The Problem of Sexual Harassment Against Children in the Digital Environment

Variouns means of communication, the Internet is an integral part of society in general and children in particular. There are no official statistics on the number of children on the Internet, but according to various studies, the most active Internet users are young people, especially adolescents. On the one hand, it is a means of increasing erudition and communication skills, and on the other – a situation of increased risk of confrontation with some threats to the virtual world: from fraud to drug trafficking and sexual violence online. At the same time, against the background of declining general morality in society, the variability of values in the sexual sphere and other negative trends exacerbate the problem of sexual assault on children, which requires urgent measures to prevent and combat them. With the rapid development of modern Internet technologies, humanity has not only faced the latest opportunities, but also faced new risks and threats. In particular, the spread of child pornography, sexting, grooming, etc. has become a problem common to most countries in the world, including Ukraine, which is one of the largest producers of child pornography in the world. The author emphasizes that such illegal content is evidence of violence against children and, at the same time, a sign of sexual deviation among consumers of this product, for whom Internet technology is a tool for accessing, storing, distributing, sharing and creating child pornography. It is emphasized that thanks to digital technologies, the Internet has made it much easier for criminals to establish contact with minors, who often behave carelessly and recklessly in virtual communication, in particular, easily agree to share personal information and even send candid photos to virtual “friends”. Thus, there is a need to raise children’s awareness of online risks by teaching safe behavior in the digital environment. The article emphasizes that Ukraine has a rather limited toolkit of legal means to combat sexual violence online and harmful communication in cyberspace. Therefore, improving the protection of children in the digital environment is a priority today.

Інтернет-комунікація є невід’ємною частиною життя сучасного суспільства в цілому та дітей, зокрема. Офіційної статистики щодо кількости дітей, які спілкуються в інтернеті, немає, але згідно з даними різних досліджень найбільш активними інтернет-користувачами є юні дівчата й хлопці, особливо підлітки. З одного боку, інтернет – це засіб підвищення ерудиції та навичок спілкування, а з іншого – ситуація підвищеного ризику зіткнутися з деякими загрозами віртуального світу: від шахрайства до розповсюдження наркотичних речовин та сексуального насильства онлайн. Нині протиправні діяння (у тому числі на сексуальному ґрунті), що вчиняються з використанням сучасних засобів комунікації та мережі «Інтернет» – актуальна проблема, з якою зіштовхнулось багато країн у ХХІ столітті і яка постійно зростає і за своїми масштабами, і за рівнем спричиненої шкоди. Одночасно, мінливість ціннісних еталонів у статевій сфері та інші негативні тенденції призводять до загострення проблеми сексуальних посягань щодо дітей, що потребує застосування термінових заходів, метою яких є запобігання та протидія їм. Отже, із стрімким розвитком сучасних інтернет-технологій людство не тільки опинилося перед новітніми можливостями, але й зіштовхнулося з новими ризиками та загрозами. Зокрема, проблеми поширення дитячої порнографії (зображення дитини чи особи, яка виглядає як дитина, залученої до відверто сексуальної поведінки, або будьяке зображення статевих органів дитини з сексуальною метою), секстингу (інтимне листування) та ґрумінгу (входження в довіру до дитини з метою сексуального насильства онлайн чи офлайн, експлуатації чи шантажу) тощо, стали характерними для більшості країн, у тому числі й для України, яка входить у перелік країн – найбільших виробників дитячої порнографії у світі. Наголошено, що такий протиправний контент є свідченням насильства щодо дітей і, одночасно, ознакою сексуальної девіації у споживачів цієї продукції, для яких інтернет-технології виступають інструментом доступу, зберігання, поширення, обміну та створення дитячої порнографії. Акцентовано, що завдяки цифровим технологіям, мережі «Інтернет» зловмисникам стало значно простіше встановлювати контакт з неповнолітніми, які часто ведуть себе легковажно та необачно у віртуальному спілкуванні, зокрема, легко погоджуються повідомити інформацію особистого характеру та навіть надіслати відверті фото віртуальним «друзям» тощо. Отже, зростає потреба підвищувати обізнаність дітей щодо онлайн-ризиків шляхом навчання безпечної поведінки в цифровому середовищі. Констатовано, що Україна має доволі обмежений інструментарій правових засобів для протидії сексуальному насильству онлайн та шкідливому спілкуванню у віртуальному просторі. Тому вдосконалення засобів забезпечення захисту дітей у цифровому середовищі є першорядним завданням сьогодні.

REFERENCES:

 • Аналітичний звіт за результатами кількісного дослідження на тему «Сексуальне насильство над дітьми та сексуальна експлуатація дітей в Інтернеті в Україні» / МБО «Служба порятунку дітей» у партнерстві з Уповноваженим Президента України з прав дитини. Агенція Proinsight Lab. 2020. 124 с.
 • Беспалов  Е.И. Детская порнография: индустрия насилия [авт. вступ. ст. Астахов П.А.]. Москва : Фонд «Дружественный Рунет», 2010. 32 с.
 • Ганюкова О., На Миколаївщині викрили жінку, яка знімала та продавала порно за участю своїх дітей // Obozrevatel. 2022. URL: https://cutt.ly/QSUr45e (дата звернення: 24.03.2022).
 • Готуються зміни до законодавства щодо захисту дітей від сексуального насильства в Інтернеті / Міністерство та комітет цифрової трансформації України. 2020. URL: https://cutt.ly/YS5UJT5 (дата звернення: 18.03.2022).
 • Демедюк С.В., Демедюк Т.С. Небезпечний порнографічний контент в інтернеті як проекція розладів особистості розповсюджувача дитячої порнографіі // Інформаційні технології і засоби навчання, 2018, Том 68, № 6. С. 278-290.
 • Дети в  Интернете. Интернет-контроль. Сайт для умных родителей. 2014. URL: http://www.internetkontrol.ru/stati/deti-v-internete.html (дата звернення: 16.03.2022).
 • Дитина в цифровому середовищі: Рекомендація CM/ Rec(2018)7 Комітету міністрів державам-членам від 4 липня 2018 р. URL: https://rm.coe.int/168097f22a (дата звернення: 24.03.2022).
 • Дитяча інтернет-порнографія з Росії «переїжджає» до України / Украина Криминальная. 2010. URL: http://cripo.com.ua/news/?p=105534/ (дата звернення: 24.03.2022).
 • Дитячі фото в  соцмережах: мило чи небезпечно? // Інформаційно-ресурсний центр «Дитинство без насильства». URL: https://cutt.ly/tSUvzcJ (дата звернення: 24.03.2022).
 • Європіна І.В.,Види протиправних діянь у  сфері новітніх інформаційних технологій. Вісник Академії адвокатури України. 2010. № 3 (19). С. 129–136.
 • Знімав порно за участю дітей з самого їх народження: в будинку батька знайшли більше терабайта відео для дорослих // DneprInfo. 2019. URL: https://cutt.ly/cSUe5KF (дата звернення: 24.03.2022).
 • Іонан В.,  В Інтернеті що 5 хв відбувається сексуальне насильство над дитиною. Як це зупинити // Українська правда. 2020. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2020/02/4/239800/ (дата звернення: 24.03.2022).
 • Как педофилы находят жертв и что делать, чтобы защитить ребенка // Украина Криминальная. 2017. URL: https://cripo.com.ua/opinion/?p=233742/ (дата звернення: 20.03.2022).
 • Кожна 5 дитина в Україні потерпає від сексуального насильства, – дитячий омбудсмен Кулеба / Українські новини від 19.11.2019. URL: https://cutt.ly/8S5IK6q (дата звернення: 18.03.2022).
 • Количество пользователей Интернетом в  Украине выросло на 7% – исследование // Українська Правда. 2019. URL: https://cutt.ly/9S5FBVH (дата звернення: 24.03.2022).
 • Константінова Н. Діти і сексуальне насильство в інтернеті. Що таке «секстинг» і  «грумінг»? / Радіо Свобода. 2021. URL: https://cutt.ly/aS5OT9F (дата звернення: 24.03.2022).
 • Кудрявцева Е. «Каждый второй ребенок в Интернете в группе риска» // «Огонёк». 2017. № 8, С. 26-30. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3226858 (дата звернення: 18.03.2022).
 • Кулик А.Г., Лубенец И.Г., Кулакова Н.В., Наумова И.В. Безопасность ребенка в Интернете как медико-правовая проблема // Georgian medical news. 2020. № 6 (303). C. 155-161.
 • Національна дитяча гаряча лінія. Ла-Страда. України. 2020. URL: https://cutt.ly/8S5PxVt (дата звернення: 20.03.2022).
 • Новинар: Чому українські діти легко стають жертвами порноіндустрії. 2011. URL: http://news.bigmir.net/ukraine/146702 (дата звернення: 24.03.2022).
 • Після низки гучних випадків в Україні психологи пояснили, чому батьки-педофіли знімають знущання над власними дітьми (відео) // Інформаційне агентство УНІАН. 2018. URL: https://cutt.ly/PSUwNDr (дата звернення: 24.03.2022).
 • Приседська В. Чверть дітей в Україні стикаються з сексуальним насильством онлайн. Що робити батькам // BBC News Україна. 2021. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-56577234 (дата звернення: 24.03.2022).
 • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції): Закон України від 18 лютого 2021 р. № 12560-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1256-20 (дата звернення: 24.03.2022).
 • Рекомендация CM/Rec(2018)7 Комитета министров государствам-членам «Об основных принципах обеспечения уважения, защиты и осуществления прав ребенка в цифровой среде» (Принята Комитетом министров 4 июля 2018 г. на 1321-м заседании на уровне заместителей). URL: https://rm.coe.int/168097f22a (дата звернення: 24.03.2022).
 • Романцова С.В., Запобігання сексуальному насильству щодо дітей в Україні: дис. на здобуття наукового ступеня канд.юрид.наук.: 12.00.08. Львів, 2018. 244 с.
 • Сексуальне насильство над дітьми: причини, наслідки, профілактика: інформ.-метод. посібник / Автори-упоряд. Цюман Т.П., Малієнко Ю.М.; За заг. ред. Цюман Т.П.К.: ФОП Пономаренко Я.М. 2011. 76 с.
 • Соціальна обумовленість та показники здоров’я підлітків та молоді: за результатами соціологічного дослідження в межах міжнародного проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді»: моногр. / О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар та ін. ; наук. ред. О.М. Балакірєва; ЮНІСЕФ, ГО «Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка». К. : Поліграфічний центр «Фоліант», 2019. 127 с.
 • Толокольнікова К., Секстинг, грумінг, мобінг: від чого страждають діти в Інтернеті. 2018. URL: https://cutt.ly/gS5AEei (дата звернення: 20.03.2022).
 • У Верховній Раді відкрилася виставка, присвячена захисту дітей від сексуального насильства в Інтернеті / Комітет з питань цифрової трансформації. 2020. URL: https://cutt.ly/DS5SfLv (дата звернення: 20.03.2022).
 • Україна увійшла в п’ятірку країн-виробників дитячої порнографії. Українські новини. 2010. URL: https://cutt.ly/YS5S97e (дата звернення: 20.03.2022).
 • Шевчук Т.І., Сучасний стан та тенденції поширення сексуальної злочинності щодо дітей в  Україні та світі // the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. 2018. № 51. С. 102- 110. URL: https://cutt.ly/5S5D4NQ (дата звернення: 20.03.2022).
 • Analitychnyi zvit po rezultatam kilkisnoho doslidzhennia na temu «Seksualne nasylstvo nad ditmy ta seksualna ekspluatatsiia ditei v  Interneti v  Ukraini» (2020) [ Analytical report]. Ahentsiia Proinsight Lab. [in Ukrainian].
 • Bespalov, E.I. (2010). Detskaya pornografiya: industriya nasiliya [Child pornography: an industry of violence]. Moskva: Fond «Druzhestvennyj Runet» [in Russian].
 • Haniukova, O. (2022). Na Mykolaivshchyni vykryly zhinku, yaka znimala ta prodavala porno za uchastiu svoikh ditei [In Mykolayiv region, a woman who filmed and sold porn with the participation of her children was exposed]. Obozrevatel. Retrieved from: https://cutt.ly/QSUr45e [in Ukrainian].
 • Hotuiutsia zminy do zakonodavstva shchodo zakhystu ditei vid seksualnoho nasylstva v Interneti (2020) [Amendments to the legislation on the protection of children from sexual violence on the Internet are being prepared] / Ministerstvo ta komitet tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. Retrieved from: https://cutt.ly/YS5UJT5 [in Ukrainian].
 • Demediuk, S.V., Demediuk, T.S. (2018). Nebezpechnyi pornohrafichnyi kontent v interneti yak proektsiia rozladiv osobystosti rozpovsiudzhuvacha dytiachoi pornohrafii [Dangerous pornographic content on the Internet as a projection of personality disorders of the distributor of child pornography]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 6(68), pp. 278–290 [in Ukrainian].
 • Deti v  Internete. Internet-kontrol. Sajt dlya umnyh roditelej. (2014). [Children on the Internet. Internet control. Website for smart parents.] Retrieved from: http://www.internet-kontrol.ru/stati/deti-v-internete.html [in Russian].
 • Dytynа v  tsyfrovomu seredovyshchi: Rekomendatsiia CM/ Rec(2018)7 Komitetu ministriv derzhavam-chlenam vid 4 lypnia 2018 [Children in the digital environment: Recommendation CM / Rec (2018) 7 of the Committee of Ministers to member states of 4 July 2018]. Retrieved from: https://rm.coe.int/168097f22a [in Ukrainian].
 • Dytiacha internet-pornohrafiia z  Rosii «pereizhdzhaie» do Ukrainy (2010). [Child Internet pornography from Russia “moves” to Ukraine / Ukraine Criminal] / Ukrayna Krymynalnaia. Retrieved from: http://cripo.com.ua/news/?p=105534/ [in Ukrainian].
 • Dytiachi foto v sotsmerezhakh: mylo chy nebezpechno? [Children’s photos on social networks: cute or dangerous?]// Informatsiino-resursnyi tsentr «Dytynstvo bez nasylstva». Retrieved from: https://cutt.ly/tSUvzcJ [in Ukrainian].
 • Yevropina, I.V. (2010). Vydy protypravnykh diian u sferi novitnikh informatsiinykh tekhnolohii. [Types of illegal actions in the field of the latest information technologies] Visnyk Akademii advokatury Ukrainy, 3(19), pp. 129–136 [in Ukrainian].
 • Znimav porno za uchastiu ditei z samoho yikh narodzhennia: v budynku batka znaishly bilshe terabaita video dlia doroslykh (2019). [Filmed porn with the participation of children from birth: in the father’s house found more terabytes of adult video] // DneprInfo. Retrieved from: https://cutt.ly/cSUe5KF [in Ukrainian].
 • Ionan, V. (2020). V Interneti shcho 5 khv vidbuvaietsia seksualne nasylstvo nad dytynoiu. Yak tse zupynyty [Sexual abuse of a child takes place on the Internet every 5 minutes. How to stop it] // Ukrainska pravda. Retrieved from: https://life.pravda.com.ua/columns/2020/02/4/239800/ [in Ukrainian].
 • Kak pedofily nahodyat zhertv i chto delat, chtoby zashitit rebenka (2017). [How pedophiles find victims and what to do to protect the child] // Ukraina Kriminalnaya. Reitrieved from: https://cripo.com.ua/opinion/?p=233742/ [in Russian].
 • Kozhna 5 dytyna v  Ukraini poterpaie vid seksualnoho nasylstva, – dytiachyi ombudsmen Kuleba (2019) [Every 5th child in Ukraine suffers from sexual violence – Kuleb’s children’s ombudsman] / Ukrainski novyny. Retrieved from: https://cutt.ly/8S5IK6q [in Ukrainian].
 • Kolichestvo polzovatelej Internetom v  Ukraine vyroslo na 7% – issledovanie (2019). [The number of Internet users in Ukraine has grown by 7% – a study] // Ukrayinska Pravda. Retrieved from: https://cutt.ly/9S5FBVH [in Russian].
 • Konstantinova, N. (2021). Dity i seksualne nasylstvo v interneti. Shcho take «sekstynh» i «hruminh»? [Children and sexual violence on the Internet. What is “sexting” and “grooming”?]/ Radio Svoboda. Retrieved from: https://cutt.ly/aS5OT9F [in Ukrainian].
 • Kudryavceva, E. (2017). «Kazhdyj vtoroj rebenok v Internete v gruppe riska» [“Every second child on the Internet is at risk”]. Ogonyok, 8, pp. 26–30. Retrieved from: https://www.kommersant.ru/doc/3226858 [in Russian].
 • Kulik, A.G., Lubenec, I.G., Kulakova, N.V., Naumova, I.V. (2020). Bezopasnost rebenka v  Internete kak mediko-pravovaya problema [Child safety on the Internet as a medical and legal problem]. Georgian medical news, 6(303), pp. 155–161. [in Russian].
 • Natsionalna dytiacha hariacha liniia. La-Strada. Ukrainy. (2020). [National child hot line. La Strada. Ukraine.]. Retrieved from: https://cutt.ly/8S5PxVt [in Ukrainian].
 • Novynar: Chomu ukrainski dity lehko staiut zhertvamy porno industrii (2011). [Novynar: Why Ukrainian children easily become victims of the porn industry]. Retrieved from: http://news.bigmir.net/ukraine/146702 [in Ukrainian].
 • Pislia nyzky huchnykh vypadkiv v Ukraini psykholohy poiasnyly, chomu batky-pedofily znimaiut znushchannia nad vlasnymy ditmy (2018). [After a  series of high-profile cases in Ukraine, psychologists explained why pedophile parents remove abuse of their own children] (video) // Informatsiine ahentstvo UNIAN. Retrieved from: https://cutt.ly/PSUwNDr [in Ukrainian].
 • Prysedska, V. (2021). Chvert ditei v Ukraini stykaiutsia z seksualnym nasylstvom onlain. Shcho robyty batkam [A quarter of children in Ukraine face online sexual violence. What to do to parents]. BBC News Ukraina. Retrieved from: https://www.bbc.com/ukrainian/features-56577234 [in Ukrainian].
 • Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo implementatsii Konventsii Rady Yevropy pro zakhyst ditei vid seksualnoi ekspluatatsii ta seksualnoho nasylstva (Lantsarotskoi konventsii): Zakon Ukrainy vid 18 liutoho 2021 r. № 12560-IKh. [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention for the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Lanzarote Convention): Law of Ukraine of 18 February 2021 № 12560-IX.] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1256-20 [in Ukrainian].
 • Rekomendaciya CM/Rec(2018)7 Komiteta ministrov gosudarstvam-chlenam «Ob osnovnyh principah obespecheniya uvazheniya, zashity i osushestvleniya prav rebenka v cifrovoj srede» (Prinyata Komitetom ministrov 4 iyulya 2018 g. na 1321-m zasedanii na urovne zamestitelej) [Recommendation of the Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, protect and fulfill the rights of the child in the digital environment CM/Rec(2018)7]. URL: https://rm.coe.int/168097f22a [in Russian].
 • Romantsova, S.V. (2018). Zapobihannia seksualnomu nasylstvu shchodo ditei v Ukraini [Prevention of sexual violence against children in Ukraine]. Candidate’s thesis. Lviv. [in Ukrainian].
 • Tsiuman, T.P., Maliienko, Yu. M (2011). Seksualne nasylstvo nad ditmy: prychyny, naslidky, profilaktyka [Sexual violence against children: causes, consequences, prevention]. Kyiv, FOP Ponomarenko Ya.M. [in Ukrainian].
 • Balakirieva, O.M., Bondar, T.V. ta in. (2019). Sotsialna obumovlenist ta pokaznyky zdorovia pidlitkiv ta molodi: za rezultatamy sotsiolohichnoho doslidzhennia v mezhakh mizhnarodnoho proektu «Zdorovia ta povedinkovi oriientatsii uchnivskoi molodi» [Social conditionality and indicators of health of adolescents and young people: according to the results of a sociological study within the international project “Health and behavioral orientations of student youth”]. Kyiv: Polihrafichnyi tsentr «Foliant» [in Ukrainian].
 • Tolokolnikova, K. (2018). Sekstynh, hruminh, mobinh: vid choho strazhdaiut dity v Interneti [Sexting, grooming, mobbing: what children suffer from on the Internet]. Retrieved from: https://cutt.ly/gS5AEei [in Ukrainian].
 • U  Verkhovnii Radi vidkrylasia vystavka, prysviachena zakhystu ditei vid seksualnoho nasylstva v  Interneti (2020). [An exhibition dedicated to the protection of children from sexual violence on the Internet]/ Komitet s pytan tsyfrovoi transformatsii. Retrieved from: https://cutt.ly/DS5SfLv [in Ukrainian].
 • Ukraina uviishla v piatirku krain-vyrobnykiv dytiachoi pornohrafii (2010). [Ukraine is one of the five countries producing child pornography. Ukrainian]. Ukrainski novyny. Retrieved from: https://cutt.ly/YS5S97e [in Ukrainian].
 • Shevchuk, T.I. (2018). Suchasnyi stan ta tendentsii poshyrennia seksualnoi zlochynnosti shchodo ditei v Ukraini ta sviti [The current state and trends in the spread of sexual crime against children in Ukraine and the world]. The Journal of Eastern European Law / Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava, 51, pp. 102–110. Retrieved from: https://cutt.ly/5S5D4NQ [in Ukrainian].

ґрумінг sharing sexual exploitation sexting pedophile content child pornography grooming harassment

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart