Періодизація московсько-української війни ХХІ ст. і ймовірні сценарії її розвитку й завершення

Author: Сергій Ховрич
Institution: кандидат історичних наук, доцент
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2003-5262
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 33-46
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.2023203
PDF: cpls/6/cpls603.pdf

Periodization of the great Moscow-Ukrainian War  in the XXI century and probable scenarios  of its development and completion

The study aims to characterize the essence and content of the ongoing Moscow-Ukrainian war since 2014, providing the author’s options for scientific periodization and forecasts for its conclusion. The research methodology adopts a systematic approach, relying on the method of periodization in historical analysis. General scientific methods, such as historical and logical approaches, along with specific scientific historical methods like comparative-historical and retrospective analyses, are employed. The method of theoretical modeling is extensively used to describe potential scenarios for the war’s end. The study emphasizes that any periodization should meet specific criteria, like the global context. Historical parallels are drawn to enhance the understanding of the problem, and various options for the periodization of the MoscowUkrainian war proposed by other scholars are critically analyzed. The term “ATO” (Anti-Terrorist Operation) is subject to a critical analysis, assessing its impact on historical thought about the conflict. The author presents several options for the periodization of the war, categorized as “detailed” and “optimal.” The study also formulates and systematizes various scenarios for ending the war and explores its potential consequences in the context of future international relations. The research assesses the influence of the “strange” military mutiny in June 2023 on the socio-political situation in Muscovy (historical name for the Russian Federation). This assessment allows the author to formulate probable scenarios for the war’s conclusion.

Зазначено, що наукова періодизація дозволяє досліднику визначити хронологію подій, означити суть проблеми, сформувати певне уявлення про об’єкт дослідження, від чого залежать результати розвідки. Мета дослідження: охарактеризувати суть сучасної московсько-української війни (триває з 2014 р.) і сформулювати авторські варіанти наукової періодизації та прогнози щодо завершення цієї війни. Розвідка ґрунтується на системному підході. У дослідженні автор використав метод періодизації історичного процесу, а також загальнонауковий (історичний підхід) і спеціально-наукові історичні (порівняльно-історичний, ретроспективний, типологічний) методи. Під час опису сценаріїв завершення війни широко використано метод теоретичного моделювання. Зроблений акцент на тому, що будьяка періодизація повинна відповідати певним критеріям (наприклад, при її складанні має бути врахований світовий контекст). Для глибшого розуміння проблеми проведено відповідні історичні паралелі. Виокремлено й охарактеризовано оприлюднені деякими науковцями варіанти періодизації московсько-української війни. Здійснено критичний аналіз терміну «АТО», а також оціненно його вплив на розвиток історичної думки. Запропоновано кілька авторських варіантів періодизації цієї війни: «детальний» і «оптимальний». Сформульова но й систематизова но різноманітні варіанти завершення названої війни, а також її наслідки в контексті майбутніх міжнародних відносин. Оцінено вплив, зокрема, «дивного» військового заколоту (червень 2023 р.) на суспільно-політичну ситуацію в Московії (історична назва: РФ), що дозволило автору сформулювати деякі ймовірні сценарії закінчення даної війни.

REFERENCES:

 • Аджубей, А. (1991). Крушение иллюзий: время в событиях и лицах. Москва: Изд-во СП «Интербук».
 • Байден: Путін програє війну, він слабший, став ізгоєм в усьому світі. Європейська правда: вебсайт. Retrieved from: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/28/7164643/.
 • Боротьба України є ключовим фактором глобальної безпеки: Міллі і Остін переконували Конгрес США. Голос Америки: вебсайт. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/a/milli-ostin-byudzhetni-slukhannya-sshaperemoha-ukrayiny/32332258.html.
 • Будрин, А. “Поход на Москву сымитировали”: генерал ответил, зачем Кремлю понадобился спектакль с Пригожиным. УНІАН  : вебсайт. Retrieved from: https://www.unian.net/war/general-nazvav-postanovkoyubunt-prigozhina-12307695.html.
 • Вайцзеккер, Э. (2007). Фон. Посол Третьего рейха. Воспоминания немецкого дипломата. 1932–1945, пер. Ф. С. Капицы. Москва: ЗАО Центрполиграф.
 • Вилко, В. (2017). Періодизація російсько-української гібридної війни: 2014–2017 роки. Київ: Національний військово–історичний музей України, c. 218–222.
 • Війна Росії проти України стала стратегічним провалом – Блінкен. Європейська правда: вебсайт. Retrieved from: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/2/7162924/.
 • Вторжение в Украину: хроника российской агрессии (2016). Гусаров В., Карин Ю., Машовец, К., Тымчук Д. Киев: Брайт Стар Паблишинг.
 • Вчені змоделювали ядерну війну між США та РФ. Новини N: вебсайт. Retrieved from: https://novosti-n.org/ua/news/Vcheni-zmodelyuvaly-yadernu-vijnu-mizhSSHA-ta-RF-270959.
 • Гай-Нижник, П. П. Російсько-українська війна – війна за життя (2014–2022 рр.): періодизація. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. Retrieved from: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/downloads/2022book_the-russian-ukrainian-war-02.pdf.
 • Горький, А.М. (1917). В Москве. «Новая Жизнь» № 175, 8(21) ноября 1917 г. Gorkiy.lit: вебсайт. Retrieved from: http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/articles/article-376-5.htm.
 • Гребенюк, М., Грицюк, В., Щипанський, В. (2020). Історична періодизація антитерористичної операції на сході України (14 квітня 2014 – 30 квітня 2018 рр.). Український історичний журнал. № 4. c. 176–191. Retrieved from: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2020_4_16.
 • Грицюк, В.М. (2022). Історична періодизація широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українське військо : сучасність та історична ретроспектива: зб. мат. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф., Київ, 23 листопада 2022 р. Київ: НУОУ, 2023. c. 45–46. Retrieved from: https://nuou.org.ua/assets/documents/zbi-3-npc-23-04.pdf.
 • Грицюк, В., Лисенко, О. (2023). Війна Російської Федерації проти України: воєнний, міжнародно-правовий, геополітичний та економічний виміри. Український історичний журнал. № 2 (569). c. 5–33. Retrieved from: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2023_2_2.
 • Заколот Прігожина означає для України те, що у разі повалення путіна владу рф може захопити ще більш жорстокий агресор – FT. ZN.UA: вебсайт. Retrieved from: https://zn.ua/ukr/war/zakolot-prihozhina-oznachaje-dlja-ukrajini-te-shcho-u-razi-povalennja-putina-vlada-rfmozhe-zakhopiti-ahresor-zhorstkishe-ft.html.
 • Залізняк, Л.Л. (1999). Первісна історія України: навч. посіб. / Ін-т українознавства Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Київ: Вища шк..
 • Зубок, В. ГКЧП 25 лет спустя. Разрушение советского Левиафана. Bbcrussian.com: вебсайт. Retrieved from: https://www.bbc.com/russian/features-37113785.
 • Колодзінський, М. (2019). Воєнна доктрина українських націоналістів / Центр національного відродження. Київ : TOB «Основа». Retrieved from: https://shron1.chtyvo.org.ua/Kolodzinskyi/Voienna_doktryna_ukrainskykh_natsionalistiv.pdf.
 • Куцька, О. (2019). Антитерористична операція на Сході України (2014–2018 рр.): етапи та їх характеристика. Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття: зб. доп. Міжн. наук. конф., 25–26 червня 2019 р. Львів: Нац. акад. Сухоп. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 2019. c. 16–18.
 • Lystseva, M.  Кремль приказал спецслужбам готовиться к угрозе нового военного мятежа. The Moscow Times: Русская служба: вебсайт. Retrieved from: https://moscowtimes.ru/2023/08/28/kreml-prikazalspetssluzhbam-gotovitsya-kugroze-novogo-voennogomyatezha-a53221.
 • Лукашенко посміявся над Пригожиним | Віталій Портников. Youtube.com: вебсайт. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=IMaRJA8rRHk.
 • Марко, С. (2016). Хроника гибридной войны. Київ: Альтерпрес.
 • Матусова, О. 20 років тому розстріляли Білий дім у Москві. Radio Svoboda: вебсайт. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/a/25124983.html.
 • Мюллер, Н. (2010). Вермахт и оккупация / пер. с нем. А.  Артемова, А.  Долгорукова, И.  Карабутенко, Ю. Чупрова, Г. Шевченко. Москва: Вече.
 • Островський, О. Облога Вінниці (1651). Дерево пам’яті: Книга українського історичного оповідання: у 4 вип. Київ: Веселка, 1992. Вип. 2 : Від 1648 р. до поч. ХХ ст. / упоряд. Ю. М. Хорунжого, В. О. Шевчука. c. 33–52.
 • Пивоваров, C. Бунт Пригожина провалився. А  якби ні? (Найімовірніше) у  росії зʼявився б  новий диктатор. Пʼять історичних прикладів – від повстання декабристів до танків у Москві. Бабель: вебсайт. Retrieved from: https://babel.ua/texts/95654-bunt-prigozhinaprovalivsya-a-yakbi-ni-nayimovirnishe-u-rosiji-zyavivsya-b-noviy-diktator-p-yat-istorichnih-prikladivvid-povstannya-dekabristiv-do-tankiv-u-moskvi.
 • Перепадя, О. Шольц про підрив Каховської ГЕС: Новий вимір війни. DW: вебсайт. Retrieved from: https://www.dw.com/uk/solc-pro-pidriv-kahovskoi-ges-novij-vimirvijni/a-65839381.
 • «Російсько-українська війна. Повернення історії» Сергія Плохія надрукують у США. НСПУ: вебсайт. Retrieved from: https://nspu.com.ua/novini/rosijsko-ukrainskavijna-povernennya-istorii-sergiya-plohiya-nadrukujutu-ssha/.
 • Россия – FAILED STATE? Что показал “мятеж Пригожина”? Лекция историка и политолога Александра Палия. Youtube.com: вебсайт. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=x2GkslxTpGA.
 • Ховрич, С. (2021). «Весь світ спить… Говорять про мир – і немає миру», – Григорій Сковорода або Думи та сентенції про Україну і Світ (аналітика та логіка). Гомін України [Торонто, Онтаріо, Канада]. 31 серпня, 2021. Рік LXXIII, № 32(3880).
 • Ховрич, С. (2021). Соціально-економічні наслідки сучасного російсько-українського протистояння та посилення економічної присутності ЄС в  Україні. Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи: монографія / за наук. ред. Я. Турчин, Т. Астрамович-Лейк, О. Горбача. Львів, Olsztyn: РОМУС-ПОЛІГРАФ. c. 97–106.
 • Ховрич, С. (2022). Український досвід взаємодії з Європейською та Євроатлантичною спільнотами в  умовах гібридної агресії. Архітектура безпеки європейського та євроатлантичного просторів: наукова монографія / за ред. Т. Астрамович-Лейк, Я. Турчин, О. Горбач, О.  Цебенко. Рига, Латвія: “Baltija Publishing”. c. 243–267.
 • Ховрич, С.М. (2020). Перші результати російсько-української війни (з 2014 р.). Українське військо : сучасність та історична ретроспектива: зб. мат. І Міжн. наук.-практ. конф., 27 лист. 2020 р. Київ: НУОУ. c. 50–51. Retrieved from: https://nuou.org.ua/assets/documents/zbirnykukr-viysko-2020.pdf.
 • Ховрич, С.М. (2017). Проблема трактування сучасної війни проти України. Українське суспільство в умовах війни : виклики сьогодення та перспективи миротворення  : До 25-річчя Донецького державного університету управління: мат. Всеукр. наук.-практ. конф., Маріуполь, 9 червня 2017 р. Маріуполь: ДонДУУ. c. 73–77. Retrieved from: http://rp.dsum.edu.ua/handle/123456789/949.
 • Ціцерон, М.Т. (1998). Про державу. Про закони. Про природу богів / пер. з  латин. В.  Литвинов. Київ: Основи, 477. Retrieved from: https://chtyvo.org.ua/authors/Marcus_Cicero/Pro_derzhavu_Pro_zakony_Pro_pryrodu_bohiv/.
 • Baker, G. The Riddle, Mystery and Enigma of Prigozhin’s Coup Attempt. The Wall Street Journal: website. Retrieved from: https://www.wsj.com/articles/the-riddle-mystery-andenigma-of-prigozhins-coup-attempt-putin-russia4d6be513?mod=hp_opin_pos_4#cxrecs_s. [in English].
 • Belton, C. Rebellion shakes Russian elite’s faith in Putin’s strength. The Washington Post: website. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/26/russiaelites-putin-strength/. [in English].
 • Dixon, R., Belton, C., Ilyushina, M., Ebel, F. Putin boosted by Prigozhin’s apparent death, Wagner group future in doubt. The Washington Post: website. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/world/2023/08/24/putinprigozhin-death-wagner-future/. [in English].
 • Dixon, R., Ilyushina, M.  Defiant Prigozhin says Wagner mercenaries to operate from Belarus. The Washington Post: website. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/26/putin-prigozhin-russiarebellion-wagner/. [in English].
 • Hrebeniuk, M., Hrytsiuk, V., Shchypanskyi, P. (2020). Key Events of the Second Period of the Armed Conflict in the East of Ukraine (05.09. 2014 – 30.04. 2018). Codrul Cosminului. No. 26(2). c. 357–378. Retrieved from: http://www.atlas.usv.ro/www/codru_net/CC26/2/pdf/second.pdf.
 • Liptak, K. Putin has “absolutely” been weakened after Wagner rebellion in Russia, Biden says. CNN: website. Retrieved from: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russiaukraine-war-news-06-28-23/h_8dc21298640666f72d70200d1d800405. [in English].
 • Picheta, R., McGee, L.  Wall Street Journal: Wagner boss planned to capture top Russian defense chiefs. CNN: website. Retrieved from: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-28-23/h_8dc21298640666f72d70200d1d800405 [in English].
 • Pleitgen, F., Stern, Ch. “I believe that he is weakened,” German chancellor says about Putin after attempted mutiny. CNN: website. Retrieved from: https://www.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-28-23/h_046ccde4e11fd1b821f9f41a11bd6f28. [in English].
 • Stracqualursi, V.  Haley says Putin on “shaky ground” after weekend rebellion. CNN: website. Retrieved from: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-warnews-06-28-23/index.html. [in English].
 • Adzhubey, A. (1991). Krushenie illyuziy : vremya v sobyitiyah i  litsah [Disillusionment: time in events and faces]. Moscow: Izd-vo SP «Interbuk». [in Russian].
 • Baiden: Putin prohraie viinu, vin slabshyi, stav izghoiem v usomu sviti (2023). [Biden: Putin will lose the war, he is weaker, he has become an outcast around the world]. European truth: vebsite. Retrieved from: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/28/7164643/.
 • Baker, G. (2023). The Riddle, Mystery and Enigma of Prigozhin’s Coup Attempt. The Wall Street Journal: website. Retrieved from: https://www.wsj.com/articles/the-riddle-mysteryand-enigma-of-prigozhins-coup-attempt-putin-russia4d6be513?mod=hp_opin_pos_4#cxrecs_s [in English].
 • Belton, C. (2023). Rebellion shakes Russian elite’s faith in Putin’s strength. The Washington Post: website. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/26/russia-elites-putin-strength/. [in English].
 • Borotba Ukrainy ye kliuchovym faktorom hlobalnoi bezpeky: Milli i Ostin perekonuvaly Konhres SShA (2023). [Ukraine’s struggle is a key factor in global security : Milli and Austin convinced the US Congress]. Voice of America: website. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/a/milli-ostin-byudzhetni-slukhannya-sshaperemoha-ukrayiny/32332258.html.
 • Budrin, A. (2023). «Pohod na Moskvu syimitirovali»  : general otvetil, zachem Kremlyu ponadobilsya spektakl s  Prigozhinyim [“The campaign against Moscow was imitated”  : the general answered why the Kremlin needed a performance with Prigozhin]. UNIAN: website. Retrieved from: https://www.unian.net/war/generalnazvav-postanovkoyu-bunt-prigozhina-12307695.html.
 • Dixon, R., Belton, C., Ilyushina, M., Ebel, F. (2023). Putin boosted by Prigozhin’s apparent death, Wagner group future in doubt. The Washington Post: website. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/world/2023/08/24/putin-prigozhin-death-wagner-future/. [in English].
 • Dixon, R., Ilyushina, M. (2023). Defiant Prigozhin says Wagner mercenaries to operate from Belarus. The Washington Post: website. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/26/putin-prigozhin-russiarebellion-wagner/. [in English].
 • Hai-Nyzhnyk, P.P. (2022). Rosiisko-ukrainska viina – viina za zhyttia (2014–2022 rr.): periodyzatsiia [Russian-Ukrainian war – war for life (2014–2022): periodization]. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 452–465. Retrieved from: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/downloads/2022book_the-russian-ukrainianwar-02.pdf [in Ukrainian].
 • Horkiy, A.M. (1917). V  Moskve [In Moscow]. «Novaya Zhizn» № 175, 8(21) noyabrya 1917 g. [“New Life” No. 175, November 8(21), 1917]. Gorkiy.lit: website. Retrieved from: http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/articles/article-376-5.htm. [in Russian].
 • Hrebeniuk, M., Hrytsiuk, V., Shchypanskyi, P. (2020). Key Events of the Second Period of the Armed Conflict in the East of Ukraine (05.09. 2014 – 30.04. 2018). Codrul Cosminului. No. 26(2). 357–378. Retrieved from: http://www.atlas.usv.ro/www/codru_net/CC26/2/pdf/second.pdf. [in English].
 • Hrebeniuk, M., Hrytsiuk, V., Shchypanskyi, V. (2020). Istorychna periodyzatsiia antyterorystychnoi operatsii na skhodi Ukrainy (14 kvitnia 2014 – 30 kvitnia 2018 rr.) [Historical periodization of the anti-terrorist operation in the east of Ukraine (April 14, 2014 – April 30, 2018)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian historical journal]. № 4. 176–191. Retrieved from: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2020_4_16. [in Ukrainian].
 • Hrytsiuk, V., Lysenko, O. (2023). Viina Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy: voiennyi, mizhnarodno-pravovyi, heopolitychnyi ta ekonomichnyi vymiry [The war of the Russian Federation against Ukraine: military, international legal, geopolitical and economic dimensions]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian historical journal]. № 2 (569). 5–33. Retrieved from: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2023_2_2. [in Ukrainian].
 • Hrytsiuk, V.M. (2023). Istorychna periodyzatsiia shyrokomasshtabnoi zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy [Historical periodization of large-scale armed aggression of the Russian Federation against Ukraine]. Ukrainske viisko: suchasnist ta istorychna retrospektyva: zb. mat. III Mizhn. nauk.-prakt. konf., Kyiv, 23 lystopada 2022 r. [Ukrainian army : modernity and historical retrospect : a collection of materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference, Kyiv, November 23, 2022]. Kyiv: NUOU. 45–46. Retrieved from: https://nuou.org.ua/assets/documents/zbi-3-npc-23-04.pdf. [in Ukrainian].
 • Khovrych, S.  (2021). Sotsialno-ekonomichni naslidky suchasnoho rosiisko-ukrainskoho protystoiannia ta posylennia ekonomichnoi prysutnosti YeS v Ukraini [Socio-economic consequences of the modern Russian-Ukrainian confrontation and the strengthening of the economic presence of the EU in Ukraine]. Skhidna polityka Yevropeiskoho Soiuzu: zdobutky, vyklyky ta perspektyvy: monohrafiia / za nauk. red. Y. Turchyn, T. Astramovych-Leik, O. Horbacha [The Eastern policy of the European Union : achievements, challenges and prospects: a monograph / by Nauk. ed.]. Lviv; Olsztyn: ROMUS-POLIHRAF. 97–106. [in Ukrainian].
 • Khovrych, S.  (2021). «Ves svit spyt… Hovoriat pro myr – i nemaie myru», – Hryhorii Skovoroda abo Dumy ta sententsii pro Ukrainu i Svit (analityka ta lohika) [“The whole world is sleeping... They talk about peace – and there is no peace”, – Hryhoriy Skovoroda or Dumas and maxims about Ukraine and the World (analytics and logic)]. Homin of Ukraine. website. Year LXXIII, № 32(3880). 10. [in Ukrainian].
 • Khovrych, S.  (2022). Ukrainskyi dosvid vzaiemodii z Yevropeiskoiu ta Yevroatlantychnoiu spilnotamy v umovakh hibrydnoi ahresii [Ukrainian experience of interaction with the European and Euro-Atlantic communities in conditions of hybrid aggression]. Arkhitektura bezpeky yevropeiskoho ta yevroatlantychnoho prostoriv: naukova monohrafiia / za red. T.  Astramovych-Leik, Ya. Turchyn, O. Horbach, O. Tsebenko [Security architecture of the European and Euro-Atlantic spaces: a scientific monograph / edited by]. Ryha, Latviia [Riga, Latvia]: «Baltija Publishing”. 243–267. [in Ukrainian].
 • Khovrych, S.M. (2017). Problema traktuvannia suchasnoi viiny proty Ukrainy [The problem of interpreting the modern war against Ukraine]. Ukrainske suspilstvo v  umovakh viiny  : vyklyky sohodennia ta perspektyvy myrotvorennia: Do 25-richchia Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia [Ukrainian society in conditions of war  : current challenges and prospects for peacemaking : To the 25th anniversary of the Donetsk State University of Management] : mat. Vseukr. nauk.-prakt. konf., Mariupol, 9 chervnia 2017  r. [materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, Mariupol, June 9, 2017]. Mariupol [Mariupol]: DonDUU. 73–77. Retrieved from: http://rp.dsum.edu.ua/handle/123456789/949. [in Ukrainian].
 • Khovrych, S.M. (2020). Pershi rezultaty rosiisko-ukrainskoi viiny (z  2014  r.) [The first results of the RussianUkrainian war (since 2014)]. Ukrainske viisko: suchasnist ta istorychna retrospektyva: zb. mat. I Mizhn. nauk.-prakt. konf., 27 lyst. 2020 r. [Ukrainian army: modernity and historical retrospect: collection of materials of the 1st International Scientific and Practical Conference, November 27, 2020]. Kyiv: NUOU. 50–51. Retrieved from: https://nuou.org.ua/assets/documents/zbirnykukr-viysko-2020.pdf [in Ukrainian].
 • Kolodzinskyi, M. (2019). Voienna doktryna ukrainskykh natsionalistiv [Military doctrine of Ukrainian nationalists]. Kyiv: TOB «Osnova». 287. Retrieved from: https://shron1.chtyvo.org.ua/Kolodzinskyi/Voienna_doktryna_ukrainskykh_natsionalistiv.pdf?. [in Ukrainian].
 • Kutska, O. (2019). Antyterorystychna operatsiia na Skhodi Ukrainy (2014–2018 rr.): etapy ta yikh kharakterystyka [Anti-terrorist operation in the East of Ukraine (2014–2018): stages and their characteristics]. Liudyna i  tekhnika u  vyznachnykh bytvakh svitovykh voien KhKh stolittia: zb. dop. Mizhn. nauk. konf., 25–26 chervnia 2019 r. [Man and technology in the outstanding battles of the world wars of the XX century: a collection of reports of International Scientific Conference, June 25–26, 2019)]. Lviv: Natsionalna akademiia Sukhoputnykh viisk imeni hetmana Petra Sahaidachnoho. 16–18. [in Ukrainian].
 • Liptak, K. (2023). Putin has “absolutely” been weakened after Wagner rebellion in Russia, Biden says. CNN: website. Retrieved from: https://edition.cnn.com/europe/livenews/russia-ukraine-war-news-06-28-23/h_8dc21298640666f72d70200d1d800405. [in English].
 • Lystseva, M. (2023). Kreml prikazal spetssluzhbam gotovitsya k ugroze novogo voennogo myatezha [The Kremlin ordered the security services to prepare for the threat of a new military mutiny]. The Moscow Times: website. Retrieved from: https://www.moscowtimes.ru/2023/08/28/kremlprikazal-spetssluzhbam-gotovitsya-kugroze-novogovoennogo-myatezha-a53221. [in Russian].
 • Lukashenko posmiiavsia nad Pryhozhynym | Vitalii Portnykov (2023). [Lukashenko laughed at Prigozhin Vitaly Portnikov]. Youtube.com: vebsait. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=IMaRJA8rRHk. [in Ukrainian].
 • Марко, С. (2016). Khronyka hybrydnoi voinы [Chronicle of the hybrid war]. Kyiv: Alterpres. 243. [in Russian].
 • Matusova, O. (2013). 20 rokiv tomu rozstrilialy Bilyi dim u  Moskvi [20 years ago, the White House was shot near Moscow]. Radio Svoboda: vebsite. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/a/25124983.html. [in Ukrainian].
 • Myuller, N. (2010). Vermakht i  okkupatsiya [Wehrmacht and occupation] / perevod s  nemetskoho A.  Artemova, A. Dolgorukova, I. Karabutenko, Yu. Chuprova, G. Shevchenko [/ translation from German by A. Artemov, A. Dolgorukov, I. Karabutenko, Y. Chuprov, G. Shevchenko]. Moscow: Veche. 368. (1418 dney Velikoy voinyi [1418 days of the Great War]). [in Russian].
 • Ostrovskyi, O. (1992). Obloha Vinnytsi (1651) [Siege of Vinnytsia (1651)]. Derevo pamiati: Knyha ukrainskoho istorychnoho opovidannia: u  4 vyp. [Tree of memory: Book of Ukrainian historical stories: in 4 vols.]. Kyiv: Veselka. Vyp. 2: Vid 1648 r. do pochatku XX st. / uporiad. Yu. M. Khorunzhoho, V. O. Shevchuka [Vol. 2: From 1648 to the beginning of the 20th century / arranged Yu. M. Khorunzhoi, V. O. Shevchuk]. 33–52. [in Ukrainian].
 • Perepadia, O. (2023). Sholts pro pidryv Kakhovskoi HES: Novyi vymir viiny [Scholz about blowing up Kakhovskaya HPP: A new dimension of war]. DW: website. Retrieved from: https://www.dw.com/uk/solc-pro-pidriv-kahovskoiges-novij-vimir-vijni/a-65839381 [in Ukrainian].
 • Picheta, R., McGee, L. (2023). Wall Street Journal: Wagner boss planned to capture top Russian defense chiefs. CNN: website. Retrieved from: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-28-23/h_8dc21298640666f72d70200d1d800405 [in English].
 • Pleitgen, F., Stern, Ch. (2023). “I believe that he is weakened,” German chancellor says about Putin after attempted mutiny. CNN: website. Retrieved from: https://www.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-28-23/h_046ccde4e11fd1b821f9f41a11bd6f28. [in English].
 • Pyvovarov, C. (2023). Bunt Pryhozhyna provalyvsia. A yakby ni? (Naiimovirnishe) u  rosii zʼiavyvsia b  novyi dyktator. Pʼiat istorychnykh prykladiv – vid povstannia dekabrystiv do tankiv u Moskvi [Prigozhin’s rebellion failed. And if not? (Most likely) a new dictator would appear in Russia. Five historical examples – from the Decembrist uprising to tanks in Moscow]. Babel: vebsite. Retrieved from: https://babel.ua/texts/95654-bunt-prigozhina-provalivsya-ayakbi-ni-nayimovirnishe-u-rosiji-z-yavivsya-b-noviydiktator-p-yat-istorichnih-prikladiv-vid-povstannya--dekabristiv-do-tankiv-u-moskvi. [in Ukrainian].
 • «Rosiisko-ukrainska viina. Povernennia istorii» Serhiia Plokhiia nadrukuiut u SShA (2023). [“Russian-Ukrainian war. The Return of History” by Serhii Plokhiy will be printed in the USA]. NSPU: website. Retrieved from: https://nspu.com.ua/novini/rosijsko-ukrainska-vijna-povernennya-istoriisergiya-plohiya-nadrukujut-u-ssha/. [in Ukrainian].
 • Rossiya – FAILED STATE? Chto pokazal “myatezh Prigozhina”? Lektsiya istorika i politologa Aleksandra Paliya (2023). [Russia – FAILED STATE? What did “Prygozhin’s rebellion” show? Lecture by the historian and political scientist Alexander Pali]. Youtube.com: Website. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=x2GkslxTpGA. [in Russian].
 • Stracqualursi, V. (2023). Haley says Putin on “shaky ground” after weekend rebellion. CNN: website. Retrieved from: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russiaukraine-war-news-06-28-23/index.html. [in English].
 • Tsitseron, M.T. (1998). Pro derzhavu. Pro zakony. Pro pryrodu bohiv [About the state. About laws. About the nature of the gods] / per. z latyn. Volodymyr Lytvynov [trans. from Latin Volodymyr Litvinov]. Kyiv: Osnovy. 477. Retrieved from: https://chtyvo.org.ua/authors/Marcus_Cicero/Pro_derzhavu_Pro_zakony_Pro_pryrodu_bohiv/. [in Ukrainian].
 • Vaytszekker, E. (2007). Posol Tretego reyha. Vospominaniya nemetskogo diplomata. 1932 – 1945 [Ambassador of the Third Reich. Memories of a German diplomat. 1932 – 1945] / per. F. S. Kapitsyi. [/ trans. F. S. Kapitsy]. Moskva [Moscow]: ZAO Tsentrpoligraf.
 • Vcheni zmodeliuvaly yadernu viinu mizh SShA ta RF (2023). [Scientists simulated a nuclear war between the USA and the Russian Federation]. Novyny N [News N]: website. Retrieved from: https://novosti-n.org/ua/news/Vcheni-zmodelyuvaly-yadernu-vijnu-mizh-SSHA-taRF-270959. [in Ukrainian].
 • Viina Rosii proty Ukrainy stala stratehichnym provalom – Blinken (2023). [Russia’s war against Ukraine was a strategic failure – Blinken]. European truth: website. Retrieved from: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/2/7162924/ [in Ukrainian].
 • Vtorzhenie v  Ukrainu: hronika rossiyskoy agressii (2016). [Invasion of Ukraine: a chronicle of Russian aggression] / Gusarov V., Karin Yu., Mashovets K., Tyimchuk D. Kiev: Brajt Star Pablišing. 240. [in Russian].
 • Vylko, V. (2018). Periodyzatsiia rosiisko-ukrainskoi hibrydnoi viiny: 2014–2017 roky [Periodization of the RussianUkrainian Hybrid War: 2014–2017]. Viina na Donbasi. 2014–2016 rr.: zb. nauk. pr. za materialamy II Vseukr. nauk. viisk.-ist. konf., 20 kvitnia 2017 r. [War in the Donbass. 2014–2017: From the materials of the II All-Ukrainian Scientific-Military-Historical Conference, April 19, 2018]. Kyiv: Natsionalnyi viiskovo–istorychnyi muzei Ukrainy. 218–222. [in Ukrainian].
 • Zakolot Prihozhyna oznachaie dlia Ukrainy te, shcho u  razi povalennia putina vladu rf mozhe zakhopyty shche bilsh zhorstokyi ahresor – FT (2023). [The mutiny of Prigozhin means for Ukraine that in the event of the overthrow of Putin, the power of the Russian Federation may be seized by an even more brutal aggressor – FT]. ZN.UA: website. Retrieved from: https://zn.ua/ukr/war/zakolotprihozhina-oznachaje-dlja-ukrajini-te-shcho-u-razipovalennja-putina-vlada-rf-mozhe-zakhopiti-ahresorzhorstkishe-ft.html. [in Ukrainian].
 • Zalizniak, L.L. (1999). Pervisna istoriia Ukrainy: navch. posibnyk [Primordial history of Ukraine: education. manual]. Kyiv: Vyshcha shk. 263. [in Ukrainian].
 • Zubok, V. (2016). GKChP 25 let spustya. Razrushenie sovetskogo Leviafana [GKChP 25 years later. The destruction of the Soviet Leviathan]. Bbcrussian.com: website. Retrieved from: https://www.bbc.com/russian/features-37113785. [in Russian].

UN mutiny Moscow-Ukrainian war periodization слова NATO

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart