Recenzja książki: Janusz Mariański, Socjologia religii i socjologia moralności – kwestionariusze ankiet i wywiadów, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2020, ss. 692.

Author: Józef Baniak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 127-131
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.2023212
PDF: cpls/6/cpls612.pdf

REFERENCES:

  • Babbie, E. (b.d.). Badania społeczne w praktyce. Tł. Witold Betkiewicz i  inni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Ciupak, E. (1990). Wiara religijna i  ateizm jako kategorie socjologiczne. W: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.). Religijność polska w  świetle badań socjologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum.
  • Hurwic-Nowakowska, I. (1965). Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej w  Polsce powojennej. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
  • Libiszowska-Żółtkowska, M. (2006). Socjologia religii. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. 5. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  • Mariański, J. (2020). Socjologia religii i socjologia moralności – kwestionariusze ankiet i wywiadów. Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
  • Rybarski, R. (1907). Statystyka młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego w ostatnich latach pięćdziesięciu. Ekonomista, 7, cz. 2 nr 3.
  • Sułek, A. (1990). W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.
  • Sztumski, J. (1999). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart