Recenzja książki: Renata Gardian-Miałkowska, Ewa Weremczuk, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej. Wybrane obszary i rozwiązania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ss. 227.

Author: Paweł Prüfer
Institution: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3647-8068
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 132-134
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.2023213
PDF: cpls/6/cpls613.pdf

REFERENCES:

  • Brzezińska, A.I., Jabłoński, S., Ziółkowska, B. (2014). Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. Edukacja, 2(127), ss. 37–52.
  • Donati, P. (2011). Sociologia della riflessività. Come si entra nel dopo-moderno. Bologna: Società editrice il Mulino.
  • Gardian-Miałkowska, R., Weremczuk, E., Przybysz-Zaremba, M. (2020). Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej. Wybrane obszary i rozwiązania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Schizzerotto, A., Barone, C. (2006). Sociologia dell’istruzione. Bologna: Società editrice il Mulino.
  • Sztompka, P. (2020). Słownik socjologiczny 1000 pojęć. Kraków: Znak Horyzont.
  • Sztompka, P. (2021). Socjologia. Wykłady o społeczeństwie. Kraków: Znak Horyzont.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart