Recenzja książki: Barbara Wiśniewska-Paź, Damian Szlachter (red.), XX-lecie wojny z terroryzmem – bilans i konsekwencje, t. I (Współczesne zagrożenia – strategie reagowania – edukacja), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, ss. 307; t. II (Infrastruktu

Author: Lech Wyszczelski
Institution: profesor emerytowany Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2063-4281
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 135-137
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.2023214
PDF: cpls/6/cpls614.pdf

REFERENCES:

  • Wiśniewska-Paź, B., Szlachter, D. (red.). (2022). XX-lecie wojny z terroryzmem – bilans i konsekwencje, t. I (Infrastruktura krytyczna – analizy – Case study). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Wiśniewska-Paź, B., Szlachter, D. (red.). (2022). XX-lecie wojny z  terroryzmem – bilans i konsekwencje, t. II (Współczesne zagrożenia – strategie reagowania – edukacja). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Izak, K. (2018). Co po Islamskim Państwie Kalifatu? Stan obecny i kierunki rozwoju zagrożeń terrorystycznych. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 19.
  • Izak, K. (2013). Radykalny islam w  Bałkanach źródłem konfliktów społecznych i terrorystycznego zagrożenia dla Europy. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 5(9), pp. 52–74.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart