Matki demokracji. Zaangażowanie kobiet w walkę o wolną Polskę w latach 80.

Author: Wiktoria Stasiak
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4473-4180
Author: Gabriela Zwoleń
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9309-408X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 107-118
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.20222.11
PDF: cpls/2/cpls211.pdf

The Mothers of democracy. The involvement of women in the fight for a free Poland in the 1980s

The purpose of this article is to present a cross-section of the 1980s in Poland from the perspective of female protagonists and to describe the role they played in the process of democratic changes, their involvement in the active opposition, strikes and later the Solidarity underground. The aim is to describe how they coped with everyday struggles, what roles they took on in life and highlight their contribution to the gradual liberation from the communist regime. Women took an active part in the struggle for Poland’s independence. Women described in this article manifested their opinions on politics, labor and civil rights. In presenting the activities of women’s resistance, the authors took into account gender and cultural perspectives. The article was written based on historical publications, interviews with witnesses of the aforementioned events and opposition activists themselves, as well as articles on the subject.

Celem artykułu jest: 1) przedstawienie przekroju lat 80. w Polsce z perspektywy kobiecych bohaterek; 2) opisanie roli, jaką odgrywały wówczas w procesie przemian demokratycznych, ich zaangażowania w czynną opozycję, w strajki, a później solidarnościowe podziemie; 3) wskazanie, jak kobiety radziły sobie z codzienną rzeczywistością, jakie role przyjmowały w życiu i jakie trudności napotykały; oraz 4) ukazanie ich zasług oraz wkładu w stopniowe uwalnianie się państwa polskiego od wpływów komunistycznych. Kobiety brały czynny udział w sporze o wolną Polskę, zarówno otwarcie, jak i pozostając w cieniu. Manifestowały swoje zdanie w zakresie polityki, praw pracowniczych i obywatelskich. Autorki przedstawiając działania oporu kobiet uwzględniły perspektywę płciową i kulturową. Artykuł został napisany w oparciu o publikacje historyczne, opracowania poświęcone temu tematowi oraz wywiady ze świadkami wymienionych wydarzeń i samymi działaczami opozycji.

REFERENCES:

women activisation aktywizacja kobiet Solidarność Walcząca feminizm feminism Polska Rzeczpospolita Ludowa kobiety Solidarność women Solidarity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart