Muzyczne języki bajek Walta Disneya w procesie edukacji międzykulturowej

Author: Katarzyna Maria Forecka-Waśko
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8133-5512
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 196-207
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2023.01.14
PDF: em/20/em2014.pdf

The musical languages of Walt Disney’s animations in the process of intercultural education

Music from Walt Disney’s animations is an element of pop culture. However, it is not a world limited to popular music but a space where ethnic music meets new sounds. The world of contemporary music enters a dialogue with the music of the sources, becoming its new translator. Thanks to Walt Disney’s film productions, multicultural music education opens up a new dimension in which globalization becomes an ally of local culture. The article addresses how both sound and word are used to present a different culture. In the cited examples, the language with its rhythm and melody is treated as an interesting musical material. Selected Walt Disney films were analyzed – their soundtracks as well as articles and reviews, blogs about the studio’s musical productions. In the considerations, a lot of attention was devoted to the song, which is the carrier of the main content of the film and the most frequently played element of the film image. Some attempts were made to indicate its functions in intercultural education, but also the ways of its use in child education.

Muzyka z bajek wytwórni Walta Disneya jest elementem popkultury. Nie jest to jednak świat ograniczony do muzyki popularnej, ale tworzący przestrzeń mariażu muzyki etnicznej z nowymi brzmieniami. Świat muzyki współczesnej wchodzi w dialog z muzyką źródeł, stając się jej nowym tłumaczem. Wielokulturowa edukacja muzyczna dzięki produkcjom filmowym Walta Disneya otwiera się na nowy wymiar, w którym globalizacja staje się sprzymierzeńcem kultury lokalnej. W artykule omówiono, w jaki sposób zarówno dźwięk, jak i słowo wykorzystane są w celu prezentowania odmiennej kultury. W przywołanych przykładach język wraz ze swoją rytmiką i melodyką potraktowany jest jako interesujące tworzywo muzyczne. Analizie poddano wybrane filmy Walta Disneya – powstałe do nich ścieżki dźwiękowe, jak również artykuły i recenzje, blogi dotyczące muzycznych produkcji wytwórni. W rozważaniach wiele miejsca poświęcono piosence, która jest nośnikiem głównych treści filmu i najczęściej odtwarzanym elementem obrazu filmowego, starano się wskazać na jej funkcje w edukacji międzykulturowej, ale także sposoby jej wykorzystania w edukacji dziecka.


REFERENCES:

 • Cao, W. 2022. The influence of Disney Musical Practice Course on the Mental Health of Chinese Left-Behind Children from the Perspective of Art. Communication. Occupational Therapy International. 2022, pp. 1–10.
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9249537/ (26.11.2022).
 • Chaciński, J. 2010. O rozumieniu muzyki innego kręgu kulturowego – możliwości i ograniczenia horyzontów własnego poznania. Ars inter Culturas. 1, ss. 93–105.
 • Chaciński, J. 2015. Praktyczne zastosowanie teorii pedagogiki międzykulturowej w edukacji muzycznej. Ars inter Culturas. 4, ss. 13–29.
 • Jaeger, M. and Wooten, J. 2022. The Most Magical Way to Teach: Disney Music In The Classroom. Journal of Economics Teaching. 8 (1), pp. 12–23.
 • Kaźmierczak, P. 2018. Piosenka pomoże na wiele, czyli o alternatywnych sposobach kształtowania kompetencji gramatycznej. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne Cudzoziemców. 25, ss. 137–148.
 • Nikitorowicz, J. 2018. Edukacja międzykulturowa w procesie wspierania rozwoju tożsamości w warunkach wielokulturowości. Kultura i Edukacja. 3 (121), ss. 55–68.
 • Pawłowska, M. 2012. Baklawa i sułtański krem – wizja obcych kultur w piosenkach wybranych filmów Walta Disneya. W: Górnikiewicz, J., Piechnik, I. i Świątkowska, M. red. Le Petit Prince et les amis au pays des traductions. Etudes dediees a Urszula Dąmbska-Prokop. Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 520–545.
 • Popławska, M. 2021. Muzyka w dobie globalizacji. Glissando. 41 (2), ss. 43–48.
 • Sroka, K. 2022. Fantazja Walta Disneya – jak animacja odmieniła oblicze muzyki. Wychowanie Muzyczne. 2. http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_139. html (14. 07. 2022).
 • Wirawan, W. and Hapsari, D.P. 2018. Walt Disney’s Mowie Soundtracks as Media in Developing Character Education for Children. Resital. 18 (1), pp. 18–27.
 • Witek, A. 2020. O przemianach kobiecych postaci w filmach Walta Disneya. Progress. Journal of Young Researchers. 8, ss. 120–133.
 • Netografia
  • Benitez, N. 2019. Language Representation in Disney Music. https://medium.com/@nbenitez_99939/language-representation-in-disney-music-2f3079f73b47 (19.01.2022).
  • Broxton, J. 2009. Oryginal review. Frog and the Princess – Randy Newman. https://moviemusicuk.us/2009/11/27/the-princess-and-the-frog-randynewman/ (26.11.2022).
  • Opatoi Foi’a. Disney’s Moana – A beyond-the-Soundtrack EXCLUSIVE. https://www.opetaiafoai.com/moana.html (26.11.2022).
  • Słowa piosenki „W nowym Orleanie” J. Onufrowicz. https://lyricstranslate.com/pl/grzegorz-markowski-o-nowym-orleanie-lyrics.html (26.11.2022).
  • Translacje językowe z filmu Vaiana. https://www.opetaiafoai.com/we-know-the-way.html (26.11.2022).

contemporary music ethnic music bajka muzyka współczesna muzyka etniczna edukacja muzyczna edukacja wielokulturowa film fairy tale Music Education multicultural education edukacja międzykulturowa intercultural education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart