„Poznaj kulturę regionu, czyli bajanie z Żubrozwierzem” – warsztaty artystyczno- -edukacyjne dla dzieci

Author: Anna Józefowicz
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 303-313
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.18
PDF: em/4/em418.pdf

Przedstawiam zrealizowany projekt „Poznaj kulturę regionu, czyli bajanie z Żubrozwierzem” – warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jako atrakcyjną propozycję zajęć edukacyjnych. Głównym celem spotkań było przybliżenie dzieciom wielokulturowego bogactwa regionu i jego tradycji poprzez czytanie legend Podlasia.

“Learn the culture of the region – or telling stories with Bison the Animal” – artistic and educational workshops for children

What is presented in study is the completed project “Explore culture of the region or storytelling with Bison the Animal” – artistic and educational workshops for young schoolchildren, as an attractive proposal for educational activities. The main purpose of the meetings was to introduce children to the culture of the region by reading them the legends of Podlasie.

REFERENCES:

 • Bauman Z.: Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa 2011, Agora.
 • Borecka I.: Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum. Wałbrzych 2002, Wydawnictwo UNUS.
 • Borecka I.: Biblioterapia w szkole. Poradnik dla bibliotekarzy. Legnica 1998, WODN.
 • Hajduk M.: Białowieskie opowieści. Białystok 1990, KAW.
 • http://pogranicze.sejny.pl/filmowa_kolekcja_bajek_piesni_pogranicza___ko­lekcja_druga,1125.html (22.06.2015).
 • Józefowicz A.: „Święte” i „przeklęte” – wybrane motywy i postacie opowieści ludowych Podlasia. W: M. Zaorska, J. Nawacka (red.): Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej. Olsztyn 2011, Katedra UNESCO UWM w Olsz­tynie.
 • Józefowicz A.: Dobra ludzka pamięć – o rewitalizacji i powstawaniu zbiorów opowieści ludowych na Podlasiu. W: A. Szerląg, K. Dziubacka (red.): Prze­strzenie krajobrazu kulturowego wsi. Wrocław 2012, Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Józefowicz A.: Educational nature of the regional stories on the example of Podlaskie Province. W: M. Baranowska-Szczepańska, M. Gołaszewski (eds): Modern research trends of young scientists: current status, problems and prospects. Poznań 2012, Maivscvla.
 • Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Suwałki 1998, AU Omega.
 • Lippoman T.: Legendy Podlasia. Białystok 2008, Instytut Wydawniczy Kre­ator.
 • Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009, WAiP.
 • Nikitorowicz J.: Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk 2005, GWP.
 • Petrykowski P.: Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. Toruń 2003, UMK
 • Sadowski A.: Pogranicze polsko-białoruskie. Białystok 1995, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Simonides D., Hajduk-Nijakowska J.: Opowiadania ludowe. W: D. Simonides (red.): Folklor Górnego Śląska, Katowice 1989, „Śląsk”.
 • Turska J.: Polski haft ludowy. Warszawa 1997, Wydawnictwo Rea.
 • Wietecha M.: Legendy i podania w kształtowaniu więzi z małą ojczyzną – spo­soby wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W: B. Ci­mała, J. Kwiatek (red.): Regionalizm, kultura i oświata regionalna. Opole 2010, UO.

legenda Podlasie edukacja regionalna dziecko folktale legend Podlasie region regional education child

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart