The teacher’s tolerance in the intercultural environment of university

Author: Ludmyla Khoruzha
Institution: Borys Grinchenko Kyiv University
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 107-116
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.06
PDF: em/11/em1106.pdf

Artykuł prezentuje problem tolerancji nauczycieli akademickich jako normy cywilizacyjnej, regulatora relacji między wszystkimi podmiotami procesu edukacyjnego, co pozwala zachować różnorodność złożonego systemu, jakim jest środowisko międzykulturowe uczelni. Przedstawiono w nim wyniki badań diagnostycznych dotyczących tworzenia różnych elementów kompetencji społeczno-kulturowych nauczycieli i studentów. Ponadto zwrócono uwagę na tzw. algorytm rozwoju tolerancji nauczyciela akademickiego w warunkach nowoczesnego uniwersytetu jako osobowo-ideologicznej podstawy jego działalności i elementu kultury organizacyjnej.

The teacher’s tolerance in the intercultural environment of university

The article deals with the problem of the pedagogical tolerance of university teachers as a civilization norm, the regulator of relations between all subjects of the educational process, which allows maintaining the diversity of a complex system, which is the intercultural space of the university. The results of the diagnostics of the formation of various components of socio-cultural competence of teachers and students are presented. The analysis and correlation links of the obtained results are presented. The algorithm of teacher’s tolerance development in the conditions of a modern university as a personality-ideological basis of his/ her activity, an element of organizational culture is presented.

REFERENCES:

  • Brown, W. and Forst, R. 2014. The power of tolerance. A debate. New York: Columbia University Press.
  • Declaration of Principles of Tolerance. Approved by resolution of the UNES­CO General Conference on November 16, 1995 // Electronic source: https://www.religion.in.ua/9292-deklaraciya-principiv-tolerantnosti-za­tverdzhena-rezolyuciyeyu-generalnoyi-konferenciyi-yunesko-16-listopa­da-1995-roku.html (4.06.2019).
  • Dovga, T. 2014. Pedagogical tolerance as a sign of the image position of a teach­er-educator. Problems of Preparing a Modern Teacher. 10 (2), pp. 138– –145.
  • Gajdzica, A. 2006. Zmiana społeczna i opór wobec zmian w badaniach relacji w środowiskach wielokulturowych. In: Lewowicki, T., Szczurek-Boruta, A. and Ogrodzka-Mazur, E. eds. Teorie i modele badań międzykulturowych. Cieszyn – Warszawa: Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, pp. 51–67.
  • Molchanova, A.O. 2013. Tolerance as a valuable basis for the professional activity of a teacher. Guide book. Kyiv: Institute of Pedagogical Education and Adult Education, NAPN of Ukraine.
  • Project “Competences of High School Teachers on the Day of Change” // Electronic source: http://histecc.kubg.edu.ua/ (4.06.2019).
  • Savchenko, O. and Andrusich, O. 2014. Learning tolerance. Primary School Teacher: Scientific and Methodological Journal. 9 (16), pp. 4–8.
  • Soft skills: 7 important skills for any profession // Electronic source: https://thepoint.rabota.ua/soft-skills-7-vazhnyh-navykov-dlya-lyuboy-professyy/ (4.06.2019).
  • Tolerance in the youth environment // Electronic resource: http://society.4uth.gov.ua/tolerantnist/tolerantnist-u-molodiznomu-seredovisi (4.06.2019).
  • Vygotsky, L.S. 1991. Educational psychology. Moskow: Ichevsk.

pedagogical tolerance softskills human values intercultural environment of university tolerancja pedagogiczna umiejętności miękkie wartości ludzkie środowisko zróżnicowane kulturowo tolerancja tolerance etyka ethics

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart