Slovak educational centres abroad

Author: Alena Doušková
Institution: Matej Bel University in Banská Bystrica
Author: Soňa Kariková
Institution: Matej Bel University in Banská Bystrica
Author: Dagmar Smailly
Institution: Matej Bel University in Banská Bystrica
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 136-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.09
PDF: em/11/em1109.pdf

W związku z zainteresowaniem słowackich rodziców przebywających za granicą powstały i nadal powstają w ich społecznościach centra edukacyjne. Ich celem jest m.in. motywacja dzieci, oprócz nauki i zachowania języka słowackiego, do udziału w zajęciach tych centr i przygotowywania uczniów w wieku szkolnym do egzaminów komisyjnych - warunku koniecznego do ich dalszej edukacji - na poziomie wyższym w Słowacji, lub do ukończenia ich edukacji obowiązkowej. Centra edukacyjne dla społeczności słowackich są nie do zastąpienia. Oprócz działań edukacyjnych związanych z nauczaniem i zachowaniem języka ojczystego organizują wydarzenia kulturalne, spotkania rodziców, na których wymieniają oni swoje doświadczenia, oraz różne wykłady, których celem jest dostarczenie informacji o życiu w kraju aktualnego zamieszkania.

Slovak educational centres abroad

Due to parents’ interest, educational centres have been being created in their communities. There is a strong motivation, apart from teaching the Slovak language and maintaining it, to attend these centres and to prepare school age children for commission examinations - a prerequisite for their further education, for a higher level of education in Slovakia or for completing their compulsory education. Educational centres in Slovak communities are irreplaceable. Apart from educational activities regarding tuition and maintaining the mother language, they organize cultural events, meetings of parents who share their experiences, and also various lectures to provide information about life in the host country.

REFERENCES:

  • Doušková, A. et. al. 2018. Slovak educational centres in Western EU countries. Praha: Česká andragogická společnost.
  • Kariková, S. and Doušková, A. 2018. Teachers working in the educational centers abroad and their further educational support. In: Adult education 2017 – in times of resonant social changes: proceedings of the 7th interna­tional adult education conference. Praha: Česká andragogická společnost, pp. 79–84.

educational centres Slovak communities activity of educational centres teachers intercultural education centra edukacyjne słowacka mniejszość narodowa działalność centrów edukacyjnych nauczyciele

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart