Education and, in consequence, the Czech language hidden in the value orientations of Czech learners in the United States of America

Author: Lenka Venterová
Institution: Tomas Bata University in Zlín
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 151-161
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.10
PDF: em/11/em1110.pdf

Rozważania podjęte w artykule dotyczą orientacji wartościujących przejawianych przez czeskich uczniów, na stałe zamieszkujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W ostatnich kilkudziesięciu latach język czeski w tym kraju znajduje się w regresie. Nasi rodacy, którzy przybyli tu w trakcie głównej fali emigracyjnej w większości już się zamerykanizowali, dlatego jest niezwykle ważne, by szkoły z czeskim językiem nauczania nadal prowadziły naukę języka czeskiego oraz przekazywały informacje o czeskich realiach, co pozwoli na włączenie tego języka do systemu wartości nie tylko osób niedawno przybyłych, ale i pozostałych generacji. W badaniach własnych wykorzystano metody projekcji, służące opisowi przez uczniów preferowanych wartości, jak również pogłębionego wywiadu, umożliwiającego poznanie znaczenia języka czeskiego dla uczniów żyjących poza granicami kraju.

Education and, in consequence, the Czech language hidden in the value orientations of Czech learners in the United States of America

This study discusses the value orientation of Czech pupils living permanently in the United States of America. The Czech language is on the decline in this country in the last decades. Our countrymen who came to this country in the major migration wave are already to a greater extent Americanized, and for this reason it is very important for the Czech schools to continue teaching the Czech language so that this language is embedded in the value orientation of not only new immigrants, but also further generations. In the research part, the projection method was applied first in which the pupils described the values that are important for them and in-depth interviews were subsequently conducted in which we penetrated under the surface of these values and found elements of education and significance of the Czech language for the Czech pupils living outside the Czech Republic.

REFERENCES:

  • Blommaert, J. 2013. Ethnography, superdiversity and linguistic landscapes: chronicles of complexity. Buffalo: Multilingual Matters.
  • Creese, A. and Blackledge, A. 2010. Towards a sociolinguistics of superdi­versity. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. 13 (4), pp. 549–572. Also available from: http://link.springer.com/10.1007/s11618-010-0159-y.
  • Comenius, J.A. 2007. Obecná porada o nápravě lidských (výbor z díla). Brno: Soliton.
  • Marek, F. (Year not stated). Comenius and foreign languages. Ústi nad Labem: Pedagogical Faculty.
  • Kamínková, E. (1986). The Work of John Amos Comenius. 1. Prague: Academia.
  • Kučera, K. 1990. Current status of the Czech language in the USA. Our Lan­guage. 73 (2), pp. 57–63.
  • Vertovec, S. 2007. Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies. 30 (6), pp. 1024–1054. Also available from: http://www.tandfon­line.com/doi/abs/10.1080/01419870701599465.
  • United Census Bureau. [online]. USA: U.S. Department of Commerce, [cit. 2019-06-08]. Available from: https://factfinder.census.gov/faces/tab­leservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk.

qualitative research intercultural education edukacja międzykulturowa value orientations badanie jakościowe orientacje wartościujące czeski język i jego spuścizna szkoła z czeskim językiem nauczania Czech language as a heritage Czech school

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart