The cement nude, the (h)ero(tic)ism of the working class – the artistic programme of outdoor sculptures on the Black Sea littoral and the pro-natal, pro-family policies under communism

Author: Cosmin Nasui
Institution: curator, founder and president at PostModernism Museum
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-2353-8635
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 13-32
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso230401
PDF: hso/39/hso3901.pdf
License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution license CC BY-NC-ND 4.0.

Controlled eroticization of the proletariat through pro-natal policies was an almost unnoticed facet of the programme of iconographic public works displayed in exceptional locations throughout the newly-built resorts along Romania’s Black Sea shore. Never previously studied on its own merits, this artistic programme of open-air sculptures that begun in the Romanian Popular Republic and continued in the Romanian Socialist Republic needs to be understood and contextualized, by way of interdisciplinary instruments, against a broader post-Eastern approach that goes beyond the established methodologies of art history.

REFERENCES:

 • ACNSAS, Network Fund, Dossier no. 330218, vol. 1 (Petru Comarnescu)
 • ACNSAS, Network Fund, Dossier no. 330218, vol. 2 (Petru Comarnescu)
 • Catalogue, Boris Caragea – expoziție retrospectivă [Boris Caragea – Retrospective Exhibition], Council of Socialist Culture and Education, Exhibition Office, “Dalles” Exhibition Hall, Bucharest 1984
 • Catalogue, Medrea Museum (Muzeul Medrea), Popular Assembly of the “Gheorghe Gheorghiu Dej” District, undated, ca 1957
 • De-a lungul șoselei Oradea-Mangalia [Along the Oradea-Mangalia Highway], foreword by Radu Cosașu, Meridiane Publishing House, Bucharest 1962
 • Inspectoratul de Stat pentru Igienă și Protecția Muncii, Biroul de propagandă și Agitație sanitară: “Soare Mare Sănătate” [State Inspectorate for Hygiene and Labour Protection, Bureau of Propaganda and Sanitary Agitation: “Sun, Sea, Sanitation”], Fine Arts Fund, undated, ca 1960
 • Învățămîntul politico-ideologic 1982–1983. Culegere de texte pentru toate formele și cursurile învățămîntului politico-ideologic [Political-Ideological Education 1982–1983: Collection of Texts for all Forms and Courses on Political-Ideological Education], Political Publishing House, Bucharest 1982
 • Litoralul românesc al Mării Negre – Ghid [The Romanian Black Sea Littoral – A Guide], Meridiane Publishing House, 1967
 • Lucrări de artă plastică pe litoral [Works of Fine Art on the Littoral], Steaua Roșie, no. 90, April 16th, 1964
 • Bărdan A., Pop-comunism în România [Pop-communism in Romania], available at https://www.postmodernism.ro/pop-communism-in-romania/ [accessed: 20.11.2022]
 • Căliman C., Viața culturală pe litoral[Cultural Life at the Seaside], Contemporanul, no. 33, July 13th 1976
 • Fulaș Ionescu A., “Triunghiul Bermudelor” din Mamaia. Unde sunt vechile statui? [The Mamaia “Bermuda Triangle”. Where are the Old Statues?], Cuget liber, August 4th, 2015
 • Ghișe D., Concepția PCR și a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind rolul și răspunderea literaturii și artei în formarea și modelarea conștiinței umane. Dezvoltarea spiritului militant, revoluționar, patriotic, umanist în creația literar-artistică, [in:] Învățămîntul politico-ideologic 1982–1983. Culegere de texte pentru toate formele și cursurile învățămîntului politico-ideologic[Political-Ideological Education 1982–1983: Collection of Texts for all Forms and Courses on Political-Ideological Education], Bucharest 1982
 • Hossu-Longin V., Miss Litoral ’88, privire (indiscretă) în culise [Miss Littoral ’88, an (indiscreet) Look Backstage], România Pitorească, no. 10, October 1st, 1988
 • Mândrescu A., Anomalii în programul de artă monumentală [Anomalies in the Monumental Art Programme], Scînteia, no. 7456, September 8th, 1967
 • McLellan J., Love in the Time of Communism: Intimacy and Sexuality in the GDR, Cambridge University Press, 2011
 • Mihalache M., Ion Vlad, Meridiane Publishing House, 1966
 • Nasui C., Artele monumentale decorative din România: o incursiune în a doua jumătate a secolului XX [Decorative Monumental Arts in Romania: an Incursion into the Latter Half of the Twentieth Century], Postmodernism Museum, 2020
 • Nicolau N., Statuile dispărute din Constanța, tăiate și «aruncate» la marginea urbei (galerie foto + video) [The Missing Statues of Constanța, cut into Pieces and ‘discarded’ on the City Outskirts], Ziua de Constanța, June 5th 2015
 • Oprescu G., Sculptura statuară romînească [Statuary Romanian Sculpture], State Publishing House for Literature and the Arts, 1954
 • Pavel A., Realitate și fantezie în sculptură [Reality and Fantasy in Sculpture], in Contemporanul, no. 25, June 21st, 1963
 • Pavel A., Boris Caragea, Meridiane Publishing House, 1970
 • Pleavă I., Pentru împodobirea orașelor [Towards the Adornment of Cities], Scînteia, no. 5941, July 2nd, 1963
 • Postolache F., Arta monumentală a litoralului orașului și județului Constanța [The Monumental Littoral Art of Constanța City and County], Constanța Museum of Art, 1973
 • Raicu A., Marea noastră cea de toate verile. Caleidoscop [Our Seaside, for All Summers. Kaleidoscope], România Pitorească, no. 6, June 1st, 1975
 • Schileru E., Ion Irimescu, Meridiane Publishing House, 1969
 • Șorban R., Constantin Baraschi, Meridiane Publishing House, 1966
 • Teodorescu V., Sculptorul Mihai Onofrei mărturii monografice [Sculptor Mihai Onofrei: Monograph Testimonies], Junimea Publishing House, 2003
 • Tița M., Tristeți autumnal-sculpturale [Sculptural Autumnal Sorrows], Bursa, September 28th, 2020, available at https://www.bursa.ro/plasamente-alternative-tristeti-sculptural-autumnale-64627043 [accessed: 20.11.2022]
 • Urseanu F., Călătorie nouă [New Journey], Flacăra, no. 8, February 20th, 1965
 • Vanci M., Notații despre estetica litoralului [Notes on the Aesthetics of the Littoral], Contemporanul, no. 29, July 12th 1963
 • Vlasiu I., Comanda socială și inițiativa artistului. Ansamblul de la Costinești [Social Commissions and Artists’ Initiative. The Costinești Ensemble], Arta, no. 7, 1974
 • Zabarancea S., Frumosul și utilul pe 100 de kilometri [Beauty and Utility within 100 kilometres], Munca, no. 7927, May 15th, 1973

polityka pronarodzeniowa rzeźby program artystyczny pronatal policies sculptures artistic programme ideologia ideology region Morza Czarnego Black Sea Region komunizm communism

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart