Teachers in conversations with children on difficult topics. Phenomenographic reconstruction

Author: Agnieszka Nowak-Łojewska
Institution: University of Gdańsk
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 141-157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/IFforE2017.10
PDF: iffe/10/iffe1010.pdf

The text presents the results of the author’s own research, conducted together with the students of the University of Gdansk, as part of a course Strategies for qualitative research. The study reconstructs teachers’ methods of understanding difficult topics and describes their experience of conversations with children inspired by difficult questions. In the first part, I describe the phenomenography as an accepted strategy of qualitative research. The second part presents research results, or categories of description, and thus teachers’ concepts of meanings ascribed to difficult topics as well as a description of their experiences.

REFERENCES:

 • ABLEWICZ, (1993), Doświadczenie naturalne podstawą pedagogiki per se, [in:] Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, F. Adamski, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.
 • BLUMER, (1984), Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, trans. E. Morawska, [in:] Kryzys i schizma, part 1, E. Mokrzycki (ed.), PIW, Warszawa.
 • FREESE, -L. (2008), Nasze dzieci są filozofami. Jak rozmawiać z dziećmi o poważnych sprawach, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • GOPNIK, (2010), Dziecko filozofem, translated by M. Trzcińska, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • HAMMERSLEY, , Atkinson, P. (2000), Metody badań terenowych, trans. S. Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznań.
 • HEYMAN, (2010), Trudne rozmowy z dzieckiem, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • JURGIEL, (2007), Nauczyciele dorosłych w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • JURGIEL, (2009), O możliwościach poznawczych fenomenografii, ”Pedagogika Kultury”, vol. 5.
 • KORZENIEWSKA , (2009), Rozmowy z dzieckiem. Proste odpowiedzi na trudne pytania, Wydawnictwo RM, Warszawa.
 • MARTON, (1981), Phenomenography – Describing conceptions of the word around us, ”Instructional Science”, 10.
 • MĘCZKOWSKA , (2002), Od świadomości nauczycieli do konstruowania świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcji kompetencji ucznia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • NEUMAN, L. (1994), Social research methods. Qualitative and quantitative approaches, Allyn and Bacon, Boston–London–Toronto–Sydney–Tokyo–Singapore.
 • PAULSTON, G., Liebman, M. (1995), Możliwości postmodernistycznej kartografii krytycznej, translated by T. Szkudlarek, [in:] Różnica, tożsamość, edukacja, T. Szkudlarek ed., Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, Kraków.
 • URBANIAK-ZAJĄC, (2009), O problemach towarzyszących badaniom jakościowym, ”Problemy Wczesnej Edukacji”, 2.

teachers taboo topics conversations with children

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart