Ewolucja społeczności międzynarodowej w nowej dynamice stosunków międzynarodowych

Author: Agnieszka Bryc
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 45-63
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.02.02
PDF: kie/102/kie10202.pdf

Evolution of International Society in the New Dynamics of International Relations

In the classical meaning, the international society consisting of sovereign states plays a role of an international environment in the international system. Taking into consideration the dynamic transformation in the world politics after the Cold War, globalization, the strengthened international interdependence in its vertical, as well as horizontal realms, and the institutionalization of international social and political spheres fuels the discussion about the future of the international society, its inner structural changes, common norms, values, and rules. The thesis of the paper is the claim that the changes in international state-society reflecting the dynamic of world politics and the global trends do change the character of the international society, but do not change its essence. A growing and seemingly lasting process is strengthening the role of culture and identity in shaping the new structure of the international society.

REFERENCES:

 • Archer K., Hegemony/Counter-Hegemony: Imagining a New, Post-Nation-State Cartography of Culture in an Age of Globalization, „Globalizations”, March 2007, No. 1, Vol. 4.
 • Armstrong K., W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Warszawa 2005.
 • Białocerskiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005.
 • Bieleń S., Refleksje o ładzie poznawczym i ładzie faktycznym w stosunkach międzynarodowych, [w:] Wokół teorii stosunków międzynarodowych, W. Mich (red.), Lublin 2012.
 • Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003.
 • Bilmes L.J., The Financial Legacy of Iraq and Afghanistan: How Wartime Spending Decisions Will Constrain Future National Security Budgets, Harvard Kennedy School, Faculty Research Working Paper Series, March 2013.
 • Brown C., Understanding International Relations, Basingstoke 1997.
 • Brzeziński Z., Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków 2013.
 • Bull H., Anarchical Society. A Study on Order in Word Politics, New York 2002.
 • Buzan, From International to World Society?: English School Theory and the Social Structure of Globalization, New York 2004.
 • Buzan B., From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the English School, „International Organization” 1993, No. 3, Vol. 47.
 • Chomsky N., Interwencje, Katowice 2008.
 • Der Derian J. (ed.), International Theory: Critical Investigations, London 1995.
 • Devetak R., Violence, Order and Terror [w:] International Society and its Critics, A. Bellamy (ed.), New York 2005.
 • Dunne T., Society and Hierarchy in International Relations, „International Relations” 2003, No. 17.
 • Friedman G., 2008 and the Return of the Nation-State, „Geopolitical Weekly”, 27 October 2008.
 • Inbar E., Israel’s National Security. Issues and challenges since the Yom Kippur War, London– –New York 2008.
 • Jackson R.H., Sorensen G., Introduction to International Relations, Oxford 1999.
 • Jędrusiak S., Społeczność międzynarodowa a idea państwa światowego, „Sprawy Międzynarodowe” 1988, nr 7 – 8.
 • Jung D., The Political Sociology of World Society, „European Journal of International Relations” 2001, No. 7.
 • Kaldor M., Global Civil Society. An Answer to War, Oxford 2003.
 • Kłosiński K.A., Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI wieku, Lublin 2009.
 • Kostecki W., Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2012.
 • Kristol W., Kaga R., Interes narodowy i odpowiedzialność globalna [w:] Neokonserwatyzm, Warszawa 2004.
 • Kuźniar R., Zmierzch dominacji Zachodu [w:] Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, R. Kuźniar (red.), Warszawa 2011.
 • Lake D.A., Theory is Dead. Long Live Theory: The End of the Great Debates and the Rise of Eclecticism in International Relations, „European Journal of International Relations”, September 2013, Vol. 19, Issue 3.
 • Mandelbaum M., The Frugal Surperpower: America’s Global Leadership in a Cash-Strapped Era, New York 2010.
 • Pietraś M., Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, M. Pietraś (red.), Lublin 2008.
 • Prestowitz C., Rogue Nation: American Unilateralism and the Failure of Good Intentions, New York 2003.
 • Robertson B. (ed.), International Society and the Development of International Relations Theory, London 1998.
 • Roshchin E., (Un)Natural and Contractual International Society: A Conceptual Inquiry, „European Journal of International Relations”, June 2013, Vol. 19, Issue 2.
 • Syminides J., Konieczność dostosowania porządku międzynarodowego [w:] Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, J. Symonides (red.), Warszawa 2010.
 • Symonides J., Kategoria „społeczność międzynarodowa” [w:] Stosunki międzynarodowe. Problemy badań i teorii, A. Bodnar, W.J. Szczepański (red.), Warszawa 1983.
 • Symonides J., Kilka uwag o prawnomiędzynarodowych podstawach bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – koncepcje – instytucje, R. Kuźniar, Z. Lachowski (red.), Warszawa 2003.
 • Symonides J., Wojna z  Irakiem a  prawo międzynarodowe [w:] Rocznik Strategiczny 2003/2004.
 • Szymborski W., Doktryna Busha, Bydgoszcz 2004.
 • Todd E., Schyłek imperium. Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego, Warszawa 2003.
 • Védrine H., History Strikes Back: How States, Nations, and Conflicts Are Shaping the Twenty- -first Century, Washington 2008.
 • Widłak T.H., Wspólnota międzynarodowa, Gdańsk 2012.
 • Wight G., Porter B. (eds.), International Theory: The Three Traditions – Martin Wight, Leicester 1991.
 • Wolf M., Will the Nation-State Survive Globalization?, „Foreign Affairs”, January/February 2001, No. 1, Vol. 80.
 • Zając J., Doktryna uderzenia wyprzedzającego w polityce bezpieczeństwa USA [w:] Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, J. Symonides (red.), Warszawa 2010.
 • Zakaria F., Koniec hegemonii Ameryki, Warszawa 2008.

norms international society evolution of society political transformations rules globalization values,

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart