Jacy wolontariusze tworzą zmianę społeczną? Badanie porównawcze grup wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi

Author: Marek Smulczyk
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 83-102
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.02.04
PDF: kie/102/kie10204.pdf

What Volunteers Cause Social Change? – Comparative Research of Volunteer Groups Working with the Disabled

The aim of the study was to compare two groups of volunteers who work with people with disabilities: volunteers working in organizations led by social innovators and volunteers who are not affiliated to such organizations. The results show a different picture of both groups in the area of the declared value, objectives and attitudes towards people with disabilities. Volunteers working with social innovators have lower rates of misanthropy, higher individual indicators of social capital, and a higher rate of partnership and innovative attitude. The paper presents guidelines how to work with people with disabilities to maximize their integration into society and create social change.

REFERENCES:

 • Bedyńska S., Psychologiczne konsekwencje stereotypizowania, „Psychologia jakości życia” 2004, nr 1.
 • Bornstein D., How to change the Word. Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, New York 2004.
 • Bulenda T., Niepełnosprawni normalna sprawa: Raport Integracji, Warszawa 2001.
 • Cendrowski Z., Wolontariusze, Warszawa 1998.
 • Diagnoza społeczna 2005, J. Czapiński, T. Panek (red.), Warszawa 2005.
 • Drucker P.F., Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Warszawa 1995.
 • Gawoński S., Ochotnicy miłości bliźniego, Warszawa 1999.
 • Gliński P., Palska H., Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej [w:] Elementy nowego ładu, H. Romański, A. Rychard (red.), Warszawa 1997.
 • Kamieński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.
 • Kruczek A., Wolontariat – nowe spojrzenie na prace społeczną [w:] Rodzina w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej wyzwaniem dla wolontariatu. Materiały z konferencji z dn. 24 maja 2001, Katowice 2001.
 • Nowak A., Szamrej J., Latane B., From Private Attitude to Public Opinion: A Dynamic Theory of Social Impact, „Psychological Review” 1990, No. 97.
 • Pietrowski D., Wolontariat w Polsce – nowe spojrzenie na pracę społeczną, Warszawa 2001.
 • Polacy o niepełnosprawnych, TNS OBOP, 19 – 22 lutego 2004.
 • Praszkier R., Nowak A., Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.
 • Praszkier R., Nowak A., Zmiany społeczne powstałe pod wpływem działalności przedsiębiorców społecznych, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2.
 • Praszkier R., Zwykli ludzie czy herosi? Motywacje przedsiębiorców społecznych, „Trzeci Sektor” 2006, nr 4.
 • Praszkier R., Nowak A., Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.
 • Putnam R.D., Bowling Alone. Malejący kapitał społeczny Ameryki, „Res Publica Nowa” 1996, nr 6.
 • Rosenberg M., Misanthropy and Political Ideology, „American Sociological Review” 1956, nr 21.
 • Speck O., Integracja jako niejednoznaczna zasada [w:] Niepełnosprawni w społeczeństwie, O. Speck (red.), Gdańsk 2005.
 • Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce, Badania OBOP na zlecenie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Grupy IMPEL SA, 2002.
 • Styła R., Raport z budowy Kwestionariusza do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Społecznego, Niepublikowana praca seminaryjna, Wydział Psychologii UW 2004.
 • Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.

social innovator social change disabled people volunteering

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart