Kultura metodologiczna i raportowanie badań empirycznych publikowanych w wiodących czasopismach poświęconych zagadnieniom edukacji

Author: Sławomir Pasikowski
Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 103-133
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.02.05
PDF: kie/102/kie10205.pdf

Methodological Culture and Reporting Empirical Research Published in the Leading Polish Journals on Education

The article provides a methodological review of research reports published in the main Polish journals of education. The query encompass the papers published in the seven journals from 2008 to 2011. Ones of the properties which have been observed are: research strategy, research question and hypothesis, type of sampling, size of sample, method of data collection and data analysis, and include type of statistical analysis. The results show that reports where quantitative strategy was used are overrepresented. In many cases generalization of research results has been done by authors. Moreover, this generalization was independent from type of sampling, research strategy and design. There was not differences in the scope of report transparency. The analysis also points out the diversity of research strategy due to affiliation of authors and overrepresentation of authors from two universities.

REFERENCES:

 • Aranowska E., Pomiar ilościowy w psychologii, Warszawa 2005.
 • Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2010.
 • Bangert A.W., Baumberger, J.P., Research and Statistical Techniques Used in the Journal of Counseling & Development: 1990 – 2001, „Journal of Counseling & Development” 2005, No. 83.
 • Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1999.
 • Cohen L., Manion L., Morrison K., Research Methods in Education, London–New York 2007.
 • Dahlstrom R., Nygaard A., Crosno J.L., Strategic, Metric, and Methodological Trends in Marketing Research and Their Implications for Future Theory and Practice, „Journal of Marketing Theory and Practice” 2008, No. 16, Vol. 2.
 • Dimsdale T., Kutner M., Becoming an Educated Consumer of Research: A Quick Look at the Basics of Research Methodologies and Design, „American Institutes for Research” 2004.
 • Dwivedi Y.K., Venkitachalam K., Amir M. Sharif K.A., Al-Karaghouli W., Weerakkody V., Research Trends in Knowledge Management: Analyzing the Past and Predicting the Future, „Information Systems Management” 2011, No. 28.
 • Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa 2011.
 • Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2011.
 • Francuz P., Mackiewicz R., Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce, Lublin 2007.
 • Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
 • Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011.
 • Goodwin L.D., Goodwin W.L., An Analysis of Statistical Techniques Used in the Journal of Educational Psychology, 1979 – 1983, „Educational Psychologist” 1985, No. 20, Vol. 1.
 • Graham T.M., Ismail T., Content and Method Trends in the Journal of Community Psychology Between 2003 and 2007, „Journal of Community Psychology” 2011, No. 39, Vol. 2.
 • Heller M., Filozofia nauki. Wprowadzenie, Kraków 2011.
 • Hutchinson S.R., Lovell Ch.D., A Review of Methodological Characteristics of Research Published in Key Journals in Higher Education: Implications for Graduate Research Training, „Research in Higher Education” 2004, No. 45, Vol. 4.
 • Jendza J., Uniwersytet jako przedmiot badań pedagogicznych – stan obecny i możliwości dalszych eksploracji, „Rocznik Pedagogiczny” 2011, nr 34.
 • Knyazheva I.A., Methodological Culture as a Socio-Cultural Phenomenon, „Journal Education and Pedagogical Science” 2012, No. 3, Vol. 152.
 • Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe?, Warszawa 2000.
 • Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.
 • Lee M.-H., Wen L., Tsai Ch.-Ch., Research Trends in Science Education from 2003 to 2007: A Content Analysis of Publications in Selected Journals, „International Journal of Science Education” 2009, No. 31, Vol. 15.
 • Lewowicki T., O pedagogice z niepokojem, ale i optymizmem [w:] Życie szkoła. Prace dedykowane Marii Dudzikowej, R. Wawrzyniak-Beszterda (red.), Poznań 2008.
 • Major C., Savin-Baden M., Exploring the Relevance of Qualitative Research Synthesis to Higher Education Research and Practice, „London Review of Education” 2010, No. 8, Vol. 2.
 • Miszczak W., Ostasiewicz W., Wawrzynek J., Projektowanie próby z elementami planowania eksperymentów, Wrocław 2008.
 • Müller V.O., Trends in Academic Research on Consolidation Accounting, „Journal of International Business and Economics” 2011, No. 11, Vol. 2.
 • Rojewski J.W., Past, Present, and Future Directions of the JVER, „Journal of Vocational Education Research” 1997, No. 22.
 • Rojewski J.W., Asunda P., Kim S.J., Trends in Career and Technical Education Research, „Journal of Career and Technical Education” 2008, No. 24, Vol. 2.
 • Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.
 • Salamucha A., O niektórych słabościach metodologicznych pedagogiki [w:] Metodologia: Tradycja i perspektywy, M. Walczak (red.), Lublin 2010.
 • Shavelson R.J., Towne L., Scientific Research in Education, Washington 2002.
 • Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.
 • Şimşek A., Özdamar N., Uysal Ö., Kobak K., Berk C., Kiliçer T., Çiğdem H., Current Trends in Educational Technology Research in Turkey in the New Millennium, „Educational Sciences: Theory & Practice” 2009, No. 9, Vol. 2.
 • Spencer L., Ritchie J., Lewis J., Dillon L., Quality in Qualitative Evaluation: A Framework for Assessing Research Evidence. A Quality Framework, National Centre for Social Research 2003.
 • Steczkowski J., Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, Warszawa, Kraków 1995.
 • Such J., Szcześniak M., Filozofia nauki, Poznań 1997.
 • Tsai Ch., Wen L., Research and Trends in Science Education from 1998 to 2002: a Content Analysis of Publication in Selected Journals, „International Journal of Science Education” 2005, No. 27, Vol. 1.
 • Urbaniak-Zając D., W poszukiwaniu kryteriów oceny badań jakościowych [w:] Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Kraków 2006.
 • Urbaniak-Zając D., O stosowaniu hipotez w badaniach pedagogicznych [w:] Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. Szmidt (red.), Kraków 2010.
 • Urbaniak-Zając D., W nawiązaniu do wystąpień – dyskusja [w:] Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. Szmidt (red.), Kraków 2010.
 • Urbaniak-Zając D., Badania jakościowe jako źródło (naukowej) wiedzy pedagogicznej [w:] Pedagogika ogólna. Dyskurs o statusie naukowym i dydaktycznym, T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Bydgoszcz 2011.
 • Whitehurst G.J., The Institute of Education Sciences: New Wine, New Bottles, Paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association, San Francisco, CA 2003.
 • Whorley M.R., Addis M.E., Ten Years of Psychological Research on Men and Masculinity in the United States: Dominant Methodological Trends, „Sex Roles” 2006, No. 55.
 • Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Statystyka. Od teorii do praktyki, Warszawa 2011.
 • Witkowski L., Tożsamość i zmiana. Epistemologia i rozwojowe profile w edukacji, Wrocław 2010.
 • Woleński J., Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Warszawa 2007.
 • Zaręba E., Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, S. Palka (red.), Kraków 1998.

reporting of research strategy of research methodological culture educational research transparency

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart