Edukacja wobec różnicy i inkluzji . Dwa typy dyskursów – w stronę pedagogiki pozytywnej

Author: Zbigniew Kwieciński
Institution: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 173-180
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.02.08
PDF: kie/102/kie10208.pdf

Education Towards Difference and Inclusion. Two Types of Discourse – Towards Positive Pedagogy

REFERENCES:

 • Andrukowicz W., Szlachetny pożytek. O filozoficznej pedagogice Bronisława F. Trentowskiego, Szczecin 2006.
 • Aviram A., Navigating through the Storm. Reinventing Education for Postmodern Democracies, Rotterdam 2010.
 • Bernstein B., Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, Critique, Boston 2000.
 • Błajet P., Od edukacji sportowej do olimpijskiej. Studium antropologiczne, Kraków 2012.
 • Cervinkova H., Gołębniak D.B. (red.), Edukacyjne badania w działaniu, Warszawa 2013.
 • Garbula J., Znaczenia historyczne w edukacji początkowej. Narracyjne konstruowanie historii rodzinnych, Olszyn 2010.
 • Kielar M.B., Gop A., Integralny pluralizm metodologiczny. Teoria i badania naukowe, Warszawa 2012.
 • Kielar M.B., Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji, Warszawa 2012.
 • Krasoń K., Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego – kinestetyczne interpretacje liryki, Katowice 2005.
 • Krimsky S., Nauka skorumpowana?, Warszawa 2006.
 • Kubinowski D., Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku, Lublin 2013.
 • Lukes S., Niezwykłe oświecenie profesora Caritata. Komedia idei, Warszawa 2003.
 • Limont W. (red.), Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, Kraków 2005.
 • Michalski J., Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora Frankla, Toruń 2011.
 • Murawska A., Edukacja jako troska o nadzieję człowieka, Szczecin 2008.
 • Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką, Toruń 2013.
 • Slee R., The Inclusion Paradox. The Cultural Politics of Difference [w:] The Routledge International Handbook of Critical Education, A.W. Apple, W. Au, L.A. Gandin (red.), New York–London 2009.
 • Szmidt K.J., Modrzejewska-Świgulska M. (red.), Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, Łódź 2013.
 • Szulakiewicz W. (red.), Przełomy edukacyjne. Dziedzictwo polskiej teorii i praktyki; Toruń 2011.
 • Therborn G. (red.), Inequalities of the World. New Theoretical Frameworks Multiple Empirical Approaches, London–New York 2006.
 • Urlińska M., Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych. Na przykładzie szkoły polskiej na Łotwie, Toruń 2007.
 • Wajsprych D., Pedagogia agatologiczna. Studium hermeneutyczno-krytyczne projektu etycznego Józefa Tischnera, Toruń–Olsztyn 2011.
 • Wilber K., Integralna teoria wszystkiego, Poznań 2006.
 • Wilkinson R., Pickett K., The Spirit Level. Why Greater Equality Makes Societies Stronger, New York 2010.
 • Witkowski L., Ekologiczna pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej [książka w opracowaniu redakcyjnym, tytuł roboczy, maszynopis udostępniony przez autora].
 • Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Kraków 2013.
 • Żywczok A., Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji, Katowice 2011.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart