Pedagogika na zakręcie

Author: Bogusław Śliwerski
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 181-203
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.02.09
PDF: kie/102/kie10209.pdf

Pedagogy at the Crossroads

REFERENCES:

 • Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 49.
 • Bauman Z., Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, Kraków 2001.
 • Beck U., Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Warszawa 2012.
 • Boimy się wolności, marzymy o wspólnocie. Z Zygmuntem Baumanem rozmawia A. Klich, http://wyborcza.pl/magazyn/1,130290,13259382,Boimy_sie_wolnosci__marzymy_o_ wspolnocie.html.
 • Grabek A.. Przedszkolne litery na cenzurowanym, Oficjalna Strona Rzeczypospolitej, http:// rp.pl/artykul/19,968719-Przedszkolne-litery-na-cenzurowanym.html.
 • Heller M., Czy fizyka jest nauką humanistyczną?, Tarnów 1998.
 • Kapuściński R., To nie jest zawód dla cyników, Warszawa 2013.
 • Klus-Stańska D., Opinia Zespołu Problemowego ds. Polityki Oświatowej KNP PAN, http:// pan.uz.zgora.pl/.
 • Klus-Stańska D., Uwagi do projektu Ustawy o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2012 r.
 • Kowalewski M., Zniszczyć naukowca, „Uważam Rze” 2013, nr 35.
 • Kozłowski P., Logika negatywnych zmian [w:] Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, t. 1: Społeczeństwo i państwo, J. Kleer, A.P. Wierzbicki, L. Kuźnicki (red.), Warszawa 2011.
 • Krzemiński I., Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji, Gdańsk 2013.
 • Kwieciński Z., Cztery i pół. Preliminaria – liminaria – varia, Wrocław 2011.
 • Kwieciński Z., Pedagogie POSTU. Preteksty. Konteksty. Podteksty, Kraków 2012.
 • Leszczyński A., Wybitny naukowiec do minister nauki: Zaciskamy pasa, a gdzie obiecana kasa? Minister Kudrycka odpowiada, http://wyborcza.pl/1,75476,13860054,Wybitny_naukowiec_do_minister_nauki__Zaciskamy_pasa_.html#ixzz2SeBwWkzk.
 • Petrovic P., Szkoła zaczyna się za wcześnie, Oficjalna Strona Polskiego Radia, http://www. polskieradio.pl/5/3/Artykul/930771,Wielka-Brytania-szkola-zaczyna-sie-za-wczesnie.
 • Rodzaje napędu, http://www.technikajazdy.info/techniczne/awd-rwd-fwd/.
 • Sławek T., Uniwersytet – pożytki i powinności, „Nauka” 2013, nr 2.
 • Szyszkowska M., Nadzieja w rozwoju duchowym [w:] Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, t. 1: Społeczeństwo i państwo, J. Kleer, A.P. Wierzbicki, L. Kuźnicki (red.), Warszawa 2011.
 • Śliwerski B., Diagnoza kompromitujących błędów metodologicznych w koncepcjach (wnioskach) badań pedagogicznych, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2013, nr 1(16).
 • Śliwerski B., Polityczny a naukowo bezkrytyczny monitoring i ewaluacja danych oświatowych, „Pedagogika Społeczna” 2013, nr 4.
 • Śliwerski B., Uspołecznienie szkolnictwa publicznego III RP w gorsecie centralizmu, Kraków 2013.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart