Nauczyciel w „zwierciadle” kultury wirtualnej i wizualnej

Author: Tomasz Huk
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 99-114
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.01.05
PDF: kie/101/kie10105.pdf

Teacher in the “Mirror” of Virtual and Visual Culture

The school forms the specific society, which creates a specific for student and teacher language, behaviours and products. They penetrate from the real world into the virtual world, constructing the peculiar virtual and visual culture. In the article the culture of this type was analysed, with reference to the person of teacher. Presented situations, based on films about teachers, placed in the Internet by students as well as based on press reports, illustrate the process of creating the culture seen in „a distorting mirror”.

REFERENCES:

 • Bauer Z., Konwergencja [w:] Słownik wiedzy o mediach, E. Chudziński (red.), Bielsko-Biała 2007.
 • Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010.
 • Gajda J., Antropologia kulturowa, cz. 1, Kraków 2008.
 • Gajda J., Media w edukacji, Warszawa 2002.
 • Giles D., Smythe E., Spence D., Exploring Relationships in Education: A Phenomenological Inquiry, „Australian Journal of Adult Learning” July 2012, Vol. 52, No. 2.
 • Huk T., Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły, Kraków 2011.
 • Huk T., Mobile-Learning in junior High School Education – Opinions and Prospects, „The New Educational Review” 2012, Vol. 29, No. 3.
 • Kıranlı K., Teachers’ and School Administrators’ Perceptions and Expectations on Teacher Leadership, „International Journal of Instruction”, January 2013, Vol. 6, No. 1.
 • Kojs W., Manipulacja w edukacji, „Kognitywistka i Media w Edukacji” 2007, nr 1 – 2.
 • Kościańczuk M., Między systemem skandalizacji a mechanizmem skandalu – prowokacji. Wzajemne zależności sztuki i mediów, „Kultura i Edukacja” 2012, nr 3.
 • Krąpiec M.A., Kultura techniczna a humanistyczna [w:] Kultura wobec techniki, I. Chłodna, P. Gondek, P. Jaroszyński (red.), Lublin 2004.
 • Lessing L., Wolna kultura, Warszawa 2005.
 • Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2009.
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.
 • Schleicher A., Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from around the World, OECD, 2012.
 • Siemienicki B., Konstruktywizm wspierany mediami [w:] Pedagogika medialna, t. 1, B. Siemienicki (red.), Warszawa 2007.
 • Skrzydlewski P., Cywilizacja łacińska wobec techniki [w:] Kultura wobec techniki, I. Chłodna, P. Gondek, P. Jaroszyński (red.), Lublin 2004.
 • Wimmer R.D., Diminick J.R., Mass media. Metody badań. Kraków 2008.
 • Witkowski L., Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Kraków 2011.
 • Wrońska M., Kultura medialna adolescentów – jej wieloznaczność, złożoność i różnorodność. [w:] Język–Komunikacja–Media–Edukacja, B. Siemieniecki, T. Lewowicki (red.), Toruń 2010.

the media visual culture virtual culture teacher

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart