Wolontariat hospicyjny wczoraj a dziś . Próba opisu zmian strategii mobilizacyjnej do wolontariatu w perspektywie symbolicznej

Author: Paulina Wiensak
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 243-261
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.01.13
PDF: kie/101/kie10113.pdf

Hospice Voluntary Service in the Past and Today. An Attempt at Describing the Changes in the Strategy of Mobilizing for Volutary Service in the Symbolic Perspective

The text describes the values that are currently implemented in hospice volunteer service under consideration as per the theory of the symbolic dimension of collective action proposed by Donatello della Porta and Marco Diani. The values are presented from the two perspectives: motives mobilizing volunteers to get involved, the most important key in voluntary work and descriptions and interpretations of hospice volunteering by those in charge: coordinators and leaders of the movement. The method was used in order to display the current values of hospice volunteer movement and compare them with the ideology of the movement at the beginning of its formation in Poland. The data used for the analysis comes from my own research concluded in two palliative and hospice centers. Analysis of the transformation of values in hospice volunteer service shows the emergence of new motives to take action, for example, experience of illness, death of a family member and support received from the hospice, and elevation of self perceived value. A service to a person in need, charity, especially in the rhetoric of promoting hospice volunteering fades slowly. Leaders of hospice centers show voluntary service as a way of life, the purpose-making factor, and the possibility to develop people-to-people contacts. The added value of the text is extending the analysis to other areas of voluntary activity, drawing attention to the aspect of values and motivation. A more in-depth analysis on the subject matter would be of value and would furthermore help to determine key human values (selflessness, charity, and the will to help fellow man) surrounding the issue.

REFERENCES:

 • Basińska A., Łuczak M., Rola wolontariuszy w opiece hospicyjnej na przykładzie poznańskiego Hospicjum Palium [w:] Z pomocą człowiekowi. Wsparcia i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby, B. Kromolicka (red.), Toruń 2012.
 • Drążkiewicz J., O ruchu hospicjów w Polsce [w:] W stronę człowieka umierającego. O ruchu hospicjów w Polsce, J. Drążkiewicz (red.), Warszawa 1989.
 • Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006.
 • Górecki M., Hospicjum w służbie umierających, Warszawa 2000.
 • Inglehart R., Wartości postmaterialne oraz przejście od wartości związanych z przetrwaniem do wartości związanych z wyrażaniem własnego „ja” [w:] Zachowania polityczne, t. 1, R.J. Dalton, H.D. Klingemann (red.), Warszawa 2010.
 • Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Łódź 2006.
 • Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.
 • Kostek M., Wolontariat w hospicjum impulsem do zmiany w człowieku? Lublin 2010.
 • Kławsiuć P., Podróż za horyzont. Pięć lat później, Gdańsk 2009.
 • Krakowiak P., Stolarczyk A., Ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz SAC. Ojciec ruchu hospicyjnego w Polsce, Gdańsk 2007.
 • Kromolicka B., Wolontariusz w służbie człowiekowi umierającemu. Na przykładzie Szczecińskiego Hospicjum Domowego, Szczecin 2000.
 • Mielczarek A., Znaczenie wsparcia wolontariatu osób w podeszłym wieku [w:] Z pomocą człowiekowi. Wsparcia i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby, B. Kromolicka (red.), Toruń 2012.
 • Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel (red.), Gdańsk 2009.
 • Porta D.D., Marco D., Ruchy społeczne, Kraków 2009.
 • Sikorska E., Narodziny i rozwój współczesnej opieki hospicyjnej na świecie [w:] W stronę człowieka umierającego. O ruchu hospicjów w Polsce, J. Drążkiewicz (red.), Warszawa 1989.
 • Stawiarska P., Wolontariat hospicyjny. Perspektywa interdyscyplinarna, Warszawa 2011.
 • Waleszczuk Z., W trosce o człowieka umierającego. Geneza Hospicjum w Polsce, Wrocław 2004.

motive voluntary service hospice volunteer movement commitment value mobilization

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart