Young Adults in the Process of Academic Education and Shaping Their Life Project

Author: Jolanta Suchodolska
Institution: University of Silesia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4577-3907
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 153-166
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.04.09
PDF: kie/134/kie13409.pdf

This study is an attempt to look at university education as an important developmental task and an element of young adults’ life project. Both the expert literature and the results of empirical research make it possible to treat higher education as an important element of entering adulthood and undertaking mature social and professional roles. Fulfilling those roles enables the young to collect life experience and to crystallize their mature life project. That project comprises many tasks the fulfilment of which allows young people to become adults and to build a mature identity. Becoming an adult occurs very individually, with the use of one’s own experience, resources, and competences. Therefore, the final developmental task can be viewed as the pursuit of adulthood and as undertaking mature obligations. In the case of young adults studying at university, that task involves the fulfilment of many social and (pro-)professional roles. Moreover, university students are provided with the possibility of verifying their current choices and investments in their own future before undertaking permanent obligations. In this context, it seems worth to raise questions of how students perceive this psychological period, how they find their place and what importance education has in their life project.

REFERENCES:

 • Bańka, A. (2005). Proaktywność a tryby samoregulacji. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze. Poznań–Warszawa: Sto­warzyszenie Psychologia i Architektura.
 • Bauman, Z. (2001). Tożsamość – jaka była, jest, i po co? In: A. Jawłowska (Ed.), Wokół prob­lemów tożsamości (pp. 8–25). Warszawa: Wydawnictwo LTW.
 • Brzezińska, A. (2003). Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia? Remedium, 4, 1–3.
 • Cybal-Michalska, A. (2009). Orientacje normatywne. Indywidualizm vs kolektywizm mło­dzieży. In: D. Walczak-Duraj (Ed.), Wartości i postawy młodzieży polskiej. Vol. 1 (pp. 91–115). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cybal-Michalska, A. (2012). Globalizacja i jej krytyka. O potrzebie zorientowania społeczeń­stwa na wiedzę, aktywne współdziałanie i odpowiedzialność. In: A. Cybal-Michalska, & P. Wierzba (Eds.), Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym (pp. 13–40). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Czapiński, J. (1995). Money Isn’t Everything: On the Various Social Costs of Transformation. Polish Sociological Review, 112, 289–302.
 • Mądry, M. (2010). Plany i marzenia w życiu człowieka. Teoretyczne podstawy badań. Scripta Comeniana Lesnensia. Seria A. Miscellanea, 8, 88–108.
 • Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Melosik, Z. (2017). Tożsamość we współczesnej instytucji: zarządzanie poprzez przestrzenie upodmiotowienia. Studia Edukacyjne, 46, 39–48. DOI: 10.14746/se.2017.46.3.
 • Miś, L. (2000). Ery i fazy rozwoju w życiu dorosłego człowieka w ujęciu Daniela J. Levinsona. In: P. Socha (Ed.), Duchowy rozwój człowieka, fazy życia, osobowość, wiara, religijność (pp. 45–60). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Przetacznik-Gierowska, M., & Tyszkowa, M. (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Vol. 1. Warszawa: PWN.
 • Suchodolska, J. (2017). Poczucie jakości życia młodych dorosłych – na przykładzie studenckiej społeczności akademickiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Suchodolska, J. (2018). Edukacja uniwersytecka jako ważne zadanie rozwojowe młodych dorosłych. Ruch Pedagogiczny. Wydanie Specjalne, 4/1, 85–100.
 • Szczepkowski, J. (2016). Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W po­szukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.
 • Ziółkowska, A. (2008). Konstytuowanie siebie wobec wartości. Na podstawie refleksji Romana Ingardena. In: P. Orlik (Ed.), Ku źródłom wartości (pp. 11–42). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

young adults developmental tasks university education psychological period life project

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart